Zdrowie seksualne. Analiza porównawcza wybranych aspaktów seksualności studentów w Polsce i we Francji - Ewelina Flatow

Zdrowie seksualne. Analiza porównawcza wybranych aspaktów seksualności studentów w Polsce i we Francji

Ewelina Flatow

30,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo
ISBN 978-83-61304-68-5
Data wydania 11 marca 2013
Język: Polski
Liczba stron: 113
Rozmiar pliku: 1,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
30,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Podstawowe założenia niniejszej pracy koncentrują się wokół takich pojęć, jak
zdrowie seksualne, aktywność seksualna, uwarunkowania zachowań seksualnych
studentów. Rozważania teoretyczne zawarte poniżej mają na celu uwypuklenie
pojęcia zdrowie seksualne, które powinno wyznaczać ramy optymalnego modelu
działań edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych, a wciąż jest słabo
reprezentowane zarówno w świadomości społecznej, jak i literaturze fachowej.
Wieloznaczność pojęć prezentowanych w badaniach polskich i zagranicznych,
różnorodność stosowanej aparatury pojęciowej, z drugiej zaś strony niezwykła
ranga i świeżość problematyki sprawiają, że podjęty temat wydaje się być istotny
z punktu widzenia teorii pedagogicznej.

 

Spis treści

Wstęp
Rozdział 1. Zdrowie seksualne – aspekt teoretyczny
1.1. Zdrowie seksualne w rozumieniu Światowej Organizacji Zdrowia
1.2. Zdrowie seksualne charakteryzowane przez kryterium normy
1.2.1. Zdrowie seksualne a kryteria normy klinicznej
1.2.2. Zdrowie seksualne a kryteria normy partnerskiej
1.2.3. Zdrowie seksualne a kryteria normy indywidualnej
1.2.4. Norma rozwojowa w analizie zachowań seksualnych

1.3. Kryteria zdrowia seksualnego a aktywność seksualnaRozdział 2. Zdrowie seksualne – wybrane uwarunkowania socjalizacyjne
2.1. Rodzinne uwarunkowania rozwoju psychoseksualnego
2.2. Rozwój psychoseksualny a promocja zdrowia seksualnego w szkole.28
2.3. Szkolna edukacja seksualna w Polsce i we Francji 
2.4. Rozwój psychoseksualny jednostki a oddziaływanie mediów
i rówieśników


Rozdział 3. Aktywność seksualna – ujęcie rozwojowe
3.1. Aktywność seksualna w okresie dzieciństwa
3.2. Aktywność seksualna w okresie dorastania
3.3. Aktywność seksualna w okresie wczesnej dorosłości i dorosłości

3.4. Aktywność seksualna osób w wieku senioralnymRozdział 4. Młodzież studiująca w Polsce i we Francji
4.1. Młodzież studiująca perspektywa socjologiczna
4.2. Studenci w a wieloaspektowy proces osiągania dojrzałości
4.2.1. Dojrzałość biologiczna
4.2.2. Dojrzałość seksualna

4.2.3. Dojrzałość psychiczna i społecznaRozdział 5. Metodologiczne podstawy badań własnych
5.1. Cele i problemy badań
5.2. Zmienne i ich kategorie, definicje i wskaźniki
5.3. Opis metod, technik i narzędzi badawczych

5.4. Procedura badań i próba badawczaRozdział 6. Wyniki i wnioski z badań
6.1. Aktywność seksualna studentów w Polsce i we Francji 
6.2. Postawy wobec zdrowia seksualnego a aktywność seksualna
studentów w Polsce i we Francji


Podsumowanie – postulaty dla praktyki pedagogicznej 
Studenci w Polsce i we Francji a zdrowie seksualne. Próba eksplikacji
różnic


Bibliografia
Aneks
spis tabel

spis wykresów
spis schematów
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »