Zdolności dynamiczne a rozwój małych przedsiębiorstw - Renata Lisowska

Zdolności dynamiczne a rozwój małych przedsiębiorstw

Renata Lisowska

24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-440-7
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 193
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka dotyczy zdolności dynamicznych małych przedsiębiorstw, które odnoszą się głównie do relacji tych podmiotów z otoczeniem i są kształtowane przez jego stopień zmienności. Zdolności dynamiczne wskazują na potencjał małego przedsiębiorstwa w zakresie rozpoznawania okazji rynkowych, wykorzystywania szans oraz podejmowania decyzji strategicznych ukierunkowanych na wprowadzanie zmian wynikających z rekonfiguracji zasobów. Autorka zaprezentowała szerokie spektrum badań w obrębie tej tematyki – zarówno w obszarze teoretycznym, jak i praktycznym. Rozważania te są ukierunkowane na ukazanie roli zdolności dynamicznych w kształtowaniu rozwoju małej firmy.

Monografia wyróżnia się między innymi holistycznym ujęciem zagadnień związanych z charakterystyką procesu kształtowania zdolności dynamicznych i ich pomiarem w kontekście rozwoju małego przedsiębiorstwa, dlatego jest przeznaczona dla środowiska naukowego, a także obecnych i przyszłych przedsiębiorców oraz menedżerów.

Spis treści

Wstęp 9

1. Zdolności dynamiczne jako determinanta rozwoju małego przedsiębiorstwa 13

1.1. Pojęcie i istota zdolności dynamicznych 13

1.1.1. Definiowanie zdolności dynamicznych – przegląd koncepcji 13

1.1.2. Zdolności operacyjne a zdolności dynamiczne 20

1.2. Zdolności dynamiczne a model biznesu 29

1.3. Wymiary i konstrukt zdolności dynamicznych 34

1.4. Orientacja przedsiębiorcza a rozwój zdolności dynamicznych 39

1.4.1. Orientacja przedsiębiorcza – kontekst definicyjny 39

1.4.2. Konstrukt orientacji przedsiębiorczej 43

1.5. Uwarunkowania rozwoju małych przedsiębiorstw 48

2. Metodyka badań 59

2.1. Procedura badawcza – etapy, cel i hipotezy 59

2.2. Miary i zmienne narzędzia badawczego 64

2.2.1. Zdolności absorpcyjne 64

2.2.2. Zdolności adaptacyjne 67

2.2.3. Zdolności innowacyjne 69

2.2.4. Orientacja przedsiębiorcza 72

2.3. Dobór próby 74

2.4. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw 76

3. Wykorzystanie zdolności dynamicznych małych przedsiębiorstw do rozpoznawania możliwości ich rozwoju – wyniki badań 81

3.1. Wstępne analizy – zależności pomiędzy zmiennymi opisującymi zdolności dynamiczne a charakterystykami badanych przedsiębiorstw 81

3.2. Zależności wymiarów zdolności dynamicznych i charakterystyk badanych przedsiębiorstw 118

3.2.1. Zdolności absorpcyjne 118

3.2.2. Zdolności adaptacyjne 128

3.2.3. Zdolności innowacyjne 138

3.3. Analiza zależności konstruktu orientacja przedsiębiorcza i charakterystyk badanych przedsiębiorstw 149

3.4. Pogłębione analizy – zależności pomiędzy orientacją na rozwój przedsiębiorstwa a zdolnościami dynamicznymi i orientacją przedsiębiorczą 160

Zakończenie 169

Bibliografia 177

Spis rysunków 185

Spis tabel 187

Spis wykresów 189

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »