Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Tamara Zimna

Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Tamara Zimna

50,37 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-7545-0
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 276
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 276
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
50,37 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

W książce przedstawiono prawne aspekty kontraktowania usług zdrowotnych na tle systemu opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych. Scharakteryzowano podstawowe rodzaje umów funkcjonujących na rynku usług zdrowotnych pod względem ich treści, trybu zawarcia oraz kontroli ich realizacji. Dodatkowo omówiono takie zagadnienia, jak:
 • wybór najkorzystniejszego rodzaju umowy ze świadczeniodawcą,
 • możliwości i przeszkody prawne udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
 • termin przedawnienia roszczeń majątkowych świadczeniodawców o zapłatę za wykonane świadczenia zdrowotne,
 • wady i zalety określonych typów umów oraz różnice w stosunku do alternatywnych rozwiązań,
 • orzecznictwo sądowe w wyżej wymienionym zakresie.
 • Na szczególną uwagę zasługuje zaprezentowane w publikacji zestawienie różnych form wykonywania zawodów medycznych z dopuszczalnymi w ustawach sposobami udzielania świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

  Adresaci:
  Opracowanie przeznaczone jest dla podmiotów zamierzających zawrzeć kontrakt z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych ze środków publicznych, dla podwykonawców kontraktu zawartego z NFZ, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej udzielających zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ich kontrahentów. Będzie cenną pomocą dydaktyczną dla wykładowców i studentów kierunków medycznych, nauk o zdrowiu oraz studiów z zakresu prawa medycznego.

  Spis treści

  Wykaz skrótów 9
  Wstęp 13
  Rozdział 1 System opieki zdrowotnej w Polsce 15
  Rozdział 2 Charakter prawny relacji między podmiotami uczestniczącymi w systemie 25
  1. Charakter prawny stosunku pomiędzy ubezpieczonym a Funduszem 26
  2. Charakter prawny stosunku pomiędzy Funduszem a świadczeniodawcą 29
  3. Charakter prawny stosunku pomiędzy ubezpieczonym a świadczeniodawcą 30
  Rozdział 3 Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 33
  1. Charakter prawny umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 33
  2. Zastrzeżenie świadczenia na rzecz osoby trzeciej 37
  3. Strony umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 40
  3.1. Narodowy Fundusz Zdrowia 41
  3.2. Świadczeniodawca 46
  4. Podmiot leczniczy 48
  5. Osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny 55
  6. Grupowe praktyki lekarzy, pielęgniarek i położnych 60
  7. Inne osoby fizyczne 65
  8. Ograniczenia podmiotowe 67
  9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych jako działalność gospodarcza 68
  10. Elementy przedmiotowo istotne umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 74
  11. Przedmiot umowy 75
  11.1. Świadczenie opieki zdrowotnej 75
  11.2. Zakres świadczeń refundowanych w ramach kontraktu 81
  11.2.1. Świadczenia zdrowotne finansowane z ubezpieczenia zdrowotnego 81
  11.2.2. Świadczenia zdrowotne finansowane z budżetu państwa 95
  11.2.3. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków własnych 100
  12. Warunki udzielania świadczeń zdrowotnych 103
  13. Zasady rozliczeń ze świadczeniodawcami 111
  14. Limitowanie świadczeń opieki zdrowotnej 119
  15. Pozostałe obowiązki umowne 125
  16. Ograniczenie swobody umów 126
  17. Zasada jawności kontraktów z Funduszem 134
  18. Tryb zawarcia umowy 139
  18.1. Komisja konkursowa 142
  18.2. Oferta 144
  18.2.1. Konkurs ofert 149
  18.2.2. Rokowania 151
  18.2.3. Tryb uproszczony 155
  19. Środki odwoławcze 157
  20. Zmiana strony umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych 160
  20.1. Zmiana podmiotu udzielającego zamówienia 161
  20.2. Zmiana świadczeniodawcy 162
  21. Odpowiedzialność kontraktowa z umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych 167
  22. Kontrola i nadzór nad wykonaniem umowy 180
  22.1. Nadzór Ministra Zdrowia 181
  22.2. Nadzór Funduszu 186
  23. Rozstrzyganie sporów wynikłych w trakcie wykonania umowy 195
  24. Egzekucja wierzytelności z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 196
  Rozdział 4 Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 199
  1. Charakter prawny umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 206
  2. Strony umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 207
  2.1. Udzielający zamówienia na świadczenia zdrowotne 207
  2.2. Przyjmujący zamówienie na świadczenia zdrowotne 210
  3. Elementy przedmiotowo istotne umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 216
  4. Przedmiot umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 217
  5. Odpowiedzialność kontraktowa 218
  6. Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu przyjmującego zamówienie 220
  7. Tryb udzielenia zamówienia 229
  7.1. Oferta 231
  7.2. Komisja konkursowa 233
  8. Środki odwoławcze 234
  9. Ograniczenie swobody kontraktowej stron umowy 235
  Rozdział 5 Umowy o świadczenie usług medycznych 237
  1. Umowa o świadczenie usług zamiast umowy o pracę 238
  2. Umowa o świadczenie usług zawarta z pacjentem 244
  Rozdział 6 Przedawnienie roszczeń z umów na świadczenia zdrowotne 247
  Podsumowanie 253
  Bibliografia 255
  Wykaz orzecznictwa 265
  Wykaz aktów prawnych 269
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »