Zatrudnienie nauczycieli akademickich - Walerian Sanetra

Zatrudnienie nauczycieli akademickich

Walerian Sanetra

84,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-9052-1
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 548
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Monografia stanowi całościowe i pierwsze w polskiej literaturze opracowanie prawnej problematyki zatrudnienia nauczycieli akademickich. Autorzy łączą rozważania o charakterze ogólnym i teoretycznym z wyjaśnieniami praktycznymi, które mają znaczenie dla obrotu prawnego i bieżącej praktyki uczelnianej. Analizują model prawny zatrudnienia nauczycieli akademickich, jak również przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, które w wielu przypadkach są niejasne i trudne w praktycznym stosowaniu, a ponadto często wywołują wątpliwości co do merytorycznej trafności przyjętych w nich rozwiązań.

Książka zawiera również:
 • rozważania na temat ewolucji statusu prawnego nauczycieli akademickich,
 • krytykę obecnych rozwiązań w tym zakresie,
 • refleksje na temat przyszłości tego statusu, ocenianego jako niezadowalający.

 • Spis treści

  Wykaz skrótów 9
  Walerian Sanetra Wprowadzenie. Status pracowniczy nauczycieli akademickich - wczoraj, dziś i jutro 13
  Walerian Sanetra Ogólnie o odrębnościach statusu zatrudnienia nauczycieli akademickich 19
  Robert Jastrzębski Polskie regulacje ustawowe w zakresie zatrudnienia nauczycieli akademickich w XX wieku 44
  Jan Piątkowski Kodeks pracy a ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym 63
  Grzegorz Goździewicz Rola statutu szkoły wyższej w kształtowaniu statusu prawnego nauczyciela akademickiego (wybrane zagadnienia) 103
  Ewa Hofmańska Status nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach niepublicznych (wybrane zagadnienia) 121
  Beata Rutkowska Przedstawiciele pracowników szkoły wyższej 164
  Marzena Szabłowska-Juckiewicz Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim 191
  Bogusław Cudowski Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych 212
  Monika Smusz-Kulesza Zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku sędziego sądu powszechnego 235
  Dorota Dzienisiuk Instrumenty służące zapewnianiu jakości kształcenia w stosunkach pracy nauczycieli akademickich 247
  Piotr Grzebyk Spory nauczycieli akademickich w orzecznictwie Sądu Najwyższego 270
  Jakub Szmit Okresowość zatrudnienia nauczycieli akademickich w świetle art. 120 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 303
  Małgorzata Kurzynoga Wymagania i kryteria oceny dorobku habilitacyjnego a maksymalny okres zatrudnienia doktora na stanowisku adiunkta 327
  Katarzyna Żywolewska Ocena okresowa nauczyciela akademickiego 347
  Ludwik Florek Uwagi w sprawie ustania stosunku pracy nauczyciela akademickiego 378
  Aleksandra Ziętek-Capiga Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim z "innych ważnych przyczyn" w orzecznictwie Sądu Najwyższego 388
  Michał Raczkowski Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego 400
  Paweł Nowik Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego w uczelni publicznej 411
  Aleksandra Jamróz Prawo mianowanego nauczyciela akademickiego do odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy 428
  Monika Latos-Miłkowska Czas pracy nauczycieli akademickich 448
  Wioletta Witoszko Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielowi akademickiemu 462
  Cezary Kulesza Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich w świetle nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 11 lipca 2014 r. 475
  Dagmara Skupień Skutki popełnienia plagiatu lub autoplagiatu przez nauczyciela akademickiego w świetle prawa pracy 492
  Aneta Giedrewicz-Niewińska Ukaranie nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu jako podstawa ustania stosunku pracy 508
  Iwona Sierocka Wiek jako przesłanka nabycia prawa do emerytury nauczyciela akademickiego 525
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »