Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce - Anna Skowronek-Mielczarek

Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce

Anna Skowronek-Mielczarek

51,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-619-6
Data wydania 2013
Język: Polski
Liczba stron: 231
Rozmiar pliku: 6,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
51,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Zarządzanie przedsiębiorstwem determinowane jest wieloma czynnikami pochodzącymi z otoczenia, jak i związanymi z wewnętrznymi procesami i za­sobami. W niniejszej monografii skoncentrowano uwagę na związkach uwarunkowań zasobowych z rozwojem współczesnego przedsiębiorstwa. Przyjęto założenie, iż sprawne i efektywne wykorzystanie zasobów, tak by rosła konkurencyjność przedsiębiorstwa, wymaga szybkiego ich akumulo­wania, umiejętnej koncentracji, łączenia i koordynacji.

Z tak rozumianego podejścia do zarządzania zasobami wynika konieczność ciągłego ich doskonalenia, tym samym koncentrowania się na innowacyj­nych aspektach wykorzystania zasobów, zarządzania nimi w sposób efektywny, tworzenia z nich określonej konfiguracji, która zapewni przedsiębior­stwu możliwość rozwoju.

Monografia ta stanowi swoistą syntezę badań, dotyczących oceny procesów zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie, barier występujących w tym zakresie w praktyce gospodarczej. W pracy zaprezentowano również analizy dotyczące zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu za­sobami majątkowymi, finansowymi, ludzkimi, wiedzy i informacji oraz zasobami relacyjnymi. Na tym tle dokonano też oceny efektów ekonomicznych, jakie przynosi wdrażanie innowacji w zarządzaniu poszczególnymi zasobami w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw.

Monografia może być wobec powyższego użyteczna dla tych czytelników, którzy są zainteresowani problemami zarządzania przedsiębiorstwem oraz poprawą skuteczności i efektywności ich działania.

Spis treści

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Badanie fazy rozwoju przedsiębiorstwa - Zdzisław Leszczyński 11
1.1. Pojęcie rozwoju - fazy, rodzaje i sposoby rozwoju 12
1.2. Ilościowe - wewnętrzne metody badania poziomu rozwoju przedsiębiorstwa 14
1.3. Empiryczna weryfikacja faz rozwoju przedsiębiorstwa - metody zewnętrzne 22
Bibliografia 33

Rozdział 2
Rozwój przedsiębiorstwa i jego zasoby - wzajemne powiązania i relacje - Anna Skowronek-Mielczarek 35
2.1. Uwarunkowania rozwoju w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw 35
2.2. Metody rozwoju wykorzystywane w badanych przedsiębiorstwach 44
2.3. Wykorzystanie zasobów w przedsiębiorstwach 49
2.4. Czynniki determinujące pozyskanie zasobów w przedsiębiorstwach 56
Bibliografia 64

Rozdział 3
Zasoby majątkowe - zasady i narzędzia gospodarowania - Zdzisław Leszczyński 67
3.1. Ogólne pojęcie zasobów majątkowych 68
3.2. Ocena znaczenia poszczególnych grup zasobów 69
3.3. Narzędzia gospodarowania zakupami i zapasami 75
3.4. Gospodarowanie należnościami 79
3.5. Gospodarowanie środkami pieniężnymi 83
3.6. Gospodarowanie majątkiem trwałym w kontekście decyzji inwestycyjnych 87
Bibliografia 95

Rozdział 4
Zasoby finansowe a rozwój przedsiębiorstwa - synteza i wyniki badań - Anna Skowronek-Mielczarek 97
4.1. Zasoby finansowe wykorzystywane w przedsiębiorstwach 98
4.2. Pomiar i ocena zasobów finansowych przedsiębiorstw 109
4.3. Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu zasobami finansowymi badanych przedsiębiorstw 115
Bibliografia 126

Rozdział 5
Zasoby ludzkie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw - Barbara Bojewska 127
5.1. Znaczenie zasobów ludzkich i zarządzania zasobami ludzkimi w rozwoju przedsiębiorstwa 128
5.2. Innowacyjne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi 139
5.3. Znaczenie talentów i zarządzania talentami w rozwoju przedsiębiorstw 149
5.4. Najważniejsze talenty w rozwoju badanych przedsiębiorstw 152
Bibliografia 158

Rozdział 6
Zasoby informacyjne i zarządzanie wiedzą jako uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - Katarzyna Bachnik 161
6.1. Rozumienie procesów zarządzania wiedzą - wyniki badań 161
6.2. Zarządzanie procesem gromadzenia wiedzy i wdrażanie odpowiednich systemów 165
6.3. Rezultaty stosowania rozwiązań innowacyjnych w obszarze zarządzania zasobami informacyjnymi 170
6.4. Stopień wykorzystywania rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorstwa 174
6.5. Czynniki hamujące procesy dzielenia się wiedzą i zarządzania zasobami informacyjnymi 180
Bibliografia 188

Rozdział 7
Zasoby relacyjne a rozwój przedsiębiorstwa - Marta Ziółkowska 189
7.1. Zasoby relacyjne wykorzystywane w badanych przedsiębiorstwach 191
7.2. Ocena umiejętności marketingowych oraz analizy zasobów relacyjnych w badanych przedsiębiorstwach 201
7.3. Zarządzanie zasobami relacyjnymi 207
Bibliografia 214

Spis rysunków 217
Spis tabel 221
Aneks 227

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »