Zasada swobody umów w prawie spółdzielczym - Dominik Bierecki

Zasada swobody umów w prawie spółdzielczym

Dominik Bierecki

189,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8235-229-0
Data wydania 1 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 281
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
189,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Pierwsze monograficzne opracowanie, które kompleksowo omawia problematykę swobody umów w prawie spółdzielczym.

W monografii poruszono takie zagadnienia jak:

 • konstytucyjne podstawy swobody umów w polskim porządku prawnym i ich realizację przez prawo spółdzielcze;
 • występowanie zasady swobody umów w spółdzielczych normach międzynarodowych i jej porównanie na tle zagranicznych porządków prawnych;
 • dobrowolność członkostwa w spółdzielni jako postać swobody zawarcia umowy i swobody wyboru kontrahenta;
 • modele kształtowania swobody treści umowy w prawie spółdzielczym (przez zastosowanie norm prawa spółdzielczego i art. 3531 KC);
 • typy umów regulowanych przez prawo spółdzielcze (ze względu na wywoływane przez nie skutki prawne);
 • charakter umów stanowiących realizację celu spółdzielni;
 • swobodę wskazania prawa właściwego dla stosunków regulowanych przez prawo spółdzielcze;
 • swobodę formy umów normowanych przez prawo spółdzielcze;
 • ograniczenie swobody umów w prawie spółdzielczym (w tym granice wynikające z Konstytucji RP i prawa UE);
 • właściwość stosunku prawnego w prawie spółdzielczym;
 • odwołania do zasad współżycia społecznego na gruncie stosunków regulowanych przez prawo spółdzielcze.

Publikacja będzie przydatna zarówno dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa spółdzielczego, a także członków organów spółdzielni.

W dotychczasowej doktrynie nie ma opracowania dotyczącego zastosowania zasady swobody umów w prawie spółdzielczym. Dlatego uważam, że temat rozprawy został wybrany całkowicie trafnie. Rozprawa została napisana według ustalonych reguł prowadzenia działalności naukowej, zaś jej Autor wykazał się znakomitą znajomością zarówno ogólnej problematyki prawa cywilnego, jak i szczegółowych zagadnień prawa spółdzielczego. Autor wykazał się znajomością orzecznictwa i piśmiennictwa polskiego i zagranicznego. Autor przekonywająco wykazał tezę o obowiązywaniu w prawie spółdzielczym zarówno samej zasady swobody umów ze względu na poszczególne jej elementy, jak też granic tej zasady.

Z recenzji prof. dr hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego