Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne - Izabela Warwas

Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne

Izabela Warwas

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-940-7
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 233
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Zmienność otoczenia, wysoka konkurencyjność, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja i rosnąca różnorodność kulturowa sprawiają, że zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi wielkie wyzwanie dla współczesnych organizacji. W odpowiedzi na nie powstała publikacja składająca się z dwóch integralnych części. W części dotyczącej organizacyjnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi unikatowym tematem jest zarządzanie różnymi generacjami na rynku pracy, natomiast w części odnoszącej się do zagadnień psychologicznych – istotną rolę odgrywają dynamicznie zmieniające się relacje w miejscu pracy, co wiąże się z nawiązywaniem i spełnianiem reguł kontraktu psychologicznego. Uzupełnieniem treści są dwa aneksy z  praktycznymi ćwiczeniami i testami.

 

Książka jest adresowana głównie do liderów zespołów, menedżerów, osób profesjonalnie zajmujących się zagadnieniami personalnymi, do studentów kierunków ekonomicznych, psychologicznych i społecznych oraz wszystkich, którzy chcieliby efektywniej pracować i podejmować świadome decyzje we własnym życiu zawodowym.

Spis treści

Wprowadzenie   9

Część I (Izabela Warwas). Organizacyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi   13

Rozdział I. Proces zarządzania zasobami ludzkimi. Interesariusze oraz wyzwania   15

Wstęp   15

Zarządzanie i zarządzanie zasobami ludzkimi   15

Globalizacja   19

Gospodarka napędzana wiedzą i informatyzacja   22

Starzenie się społeczeństwa   23

Wyzwania dla nowej gospodarki, nowej organizacji i zatrudnionych w niej pracowników   24

Interesariusze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji   28

Bibliografia   32

Rozdział II. Motywowanie pracowników   35

Wstęp   35

Motywacja i motywowanie   35

Podejścia do motywowania   36

Proces motywacyjny   38

Koncepcje i teorie motywacji a instrumenty motywacyjne   48

Bibliografia   51

Rozdział III. Zaangażowanie i wynagradzanie pracowników   53

Wstęp   53

Istota i rodzaje zaangażowania   53

Motywowanie a zaangażowanie   57

Wynagradzanie pracowników   58

Formy wynagrodzeń   60

Kariera i zarządzanie talentami jako istotne obszary kreowania zaangażowania   63

Bibliografia   66

Rozdział IV. Proces szkoleń – metody i ewaluacja   67

Wstęp   67

Zarządzanie kompetencjami   67

Inwestycje w kapitał ludzki   69

Metody i techniki szkoleniowe   70

Efekty szkoleń   75

Bibliografia   76

Rozdział V. Zarządzanie generacjami na wewnętrznym rynku pracy   79

Wstęp   79

Charakterystyka poszczególnych generacji   79

Zarządzanie generacjami w miejscu pracy   82

ZZL a generacje rynku pracy   85

Jakie jest pokolenie C?   90

Bibliografia   92

Część II (Anna Rogozińska-Pawełczyk) Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi   93

Rozdział I. Umiejętność wywierania wpływu na ludzi – manipulacja czy kluczowa kompetencja współczesnego menedżera   95

Wstęp   95

Wywieranie wpływu czy manipulacja?   95

Wzajemność   97

Zaangażowanie i konsekwencja   100

Społeczny dowód słuszności   103

Autorytet   105

Niedostępność   107

Huśtawka emocjonalna   108

Lubienie   109

Bibliografia   111

Rozdział II. Dynamika relacji interpersonalnych w miejscu pracy – kontrakt psychologiczny   113

Wstęp   113

Wzajemna atrakcyjność   113

Kontrakt psychologiczny w organizacji – podstawowe pojęcia   119

Cechy charakterystyczne kontraktu psychologicznego   121

Typologia kontraktów psychologicznych   123

Kontrakt psychologiczny w relacjach międzyludzkich   125

Oczekiwania pracowników wobec pracodawcy i możliwości ich realizacji   127

Bibliografia   130

Rozdział III. Zasady komunikacji w miejscu pracy   131

Wstęp   131

Istota procesu komunikacji   132

Rodzaje komunikacji   134

Bariery komunikacji w miejscu pracy   137

Skuteczne komunikowanie się w organizacji   142

Bibliografia   147

Rozdział IV. Negocjacje w biznesie   149

Wstęp   149

Czym są negocjacje?   149

Typy i style negocjowania   152

Etapy negocjacji   157

Taktyki i techniki negocjacyjne   163

Bibliografia   169

Rozdział V. Zarządzanie stresem, czyli jak budować wewnętrzną siłę?   171

Wstęp   171

Pojęcie stresu   171

Predykatory stresu   177

Stres w pracy   179

Techniki radzenia sobie ze stresem   182

Bibliografia   187

CZĘŚĆ III (Izabela Warwas) Organizacyjne wymiary zarządzania zasobami ludzkimi – rozwiązywanie problemów w praktyce   189

CZĘŚĆ IV (Anna Rogozińska-Pawełczyk) Psychologiczne wymiary zarządzania zasobami ludzkimi – rozwiązywanie problemów w praktyce   201

Zakończenie   229

 

Informacje o autorkach   231

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »