Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami. Uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe. Tom 7 - Tadeusz Falencikowski (red.)

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami. Uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe. Tom 7

Tadeusz Falencikowski (red.)

65,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-616-5
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 237
Rozmiar pliku: 4,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
65,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Siódmy tom Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku zawiera opisy wybranych problemów funkcjonowania współczesnych przedsię­biorstw. Opisy te koncentrują się w trzech obszarach:
- zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach,
- innowacyjność w funkcjonowaniu przedsiębiorstw,
- kultura we współczesnych organizacjach.

Przedstawione wyniki badań naukowych mogą przyczynić się do rozwiązania wielu problemów powstających w trakcie funkcjonowania współcze­snych przedsiębiorstw.

Książka stanowi istotną pomoc dla menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami, bowiem zaprezentowane wyniki są poparte ugruntowanymi bada­niami teoretycznymi i praktycznymi, zaś w formułowaniu wniosków Autorzy wykorzystali niejednokrotnie swoje doświadczenie biznesowe.

Spis treści

Wprowadzenie 9

Część I
Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13
1.1. Marketing terytorialny 14
1.2. Współpraca na osi przedsiębiorstwo - władze samorządowe 15
1.3. Tworzenie pozytywnego wizerunku regionu jako element marketingu terytorialnego 18
1.4. Tożsamość regionu jako element marketingu terytorialnego 20
Streszczenie/Summary 23
Bibliografia 23

2. O istocie i strukturze strategii finansowej przedsiębiorstwa - Jacek Jaworski 25
2.1. Strategia finansowa jako strategia funkcjonalna w przedsiębiorstwie 25
2.2. Strategia inwestycyjna 28
2.3. Strategie finansowania działalności 30
2.4. Strategie gospodarowania kapitałem stałym i obrotowym 31
2.5. Strategia kreowania wartości dodanej i strategia płynności finansowej 33
Streszczenie/Summary 34
Bibliografia 35

3. Dylematy wyboru strategicznego współczesnych przedsiębiorstw - Andrzej Kaleta 37
3.1. Podstawowe pola wyboru strategicznego 37
3.2. Uwarunkowania wyboru pomiędzy strategią dywersyfikacji i koncentracji 40
3.3. Uwarunkowania wyboru pomiędzy strategią wyróżnienia i kosztową 42
3.4. Uwarunkowania wyboru pomiędzy strategią ekspansji i stabilizacji 45
3.5. Uwarunkowania wyboru pomiędzy strategią pioniera i naśladowcy 47
Streszczenie/Summary 49
Bibliografia 50

4. Tomasz Bata: przedsiębiorca i strateg biznesu - Leszek Fryderyk Korzeniowski 51
Streszczenie/Summary 57
Bibliografia 58

5. Model oceny strategii na przykładzie wydawnictwa - Jan Kreft 61
5.1. Potrzeba strategii 61
5.2. Weryfikacyjna strategii marketingowej 65
Streszczenie/Summary 70
Bibliografia 70

6. Strategie w warunkach dużej inercji zmian - Krzysztof Łobos 73
6.1. Kluczowe obszary działań strategicznych w warunkach ograniczonego strategic choice 74
6.2. Charakterystyka kluczowych obszarów działań strategicznych 74
Streszczenie/Summary 77


7. Mapa grup strategicznych w sektorze kamienia naturalnego na przykładzie przedsiębiorstw Gminy Strzegom - Monika Wilk-Lechniak 79
7.1. Istota tworzenia map grup strategicznych 79
7.2. Mapy grup strategicznych w strzegomskim sektorze kamieniarskim 81
7.3. Bariery mobilności wewnątrzsektorowej 87
Streszczenie/Summary 89
Bibliografia 90

8. Strategie zarządzania ryzykiem zmian kursu walutowego w działalności współczesnych przedsiębiorstw - Monika Wyrzykowska 91
8.1. Ryzyko zmian kursu walutowego w działalności przedsiębiorstw 91
8.2. Metody zabezpieczania się przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym 92
8.3. Ocena skuteczności metod zabezpieczania się przed zmianami kursów walutowych przedsiębiorstw za pomocą wybranych instrumentów 97
Streszczenie/Summary 101
Bibliografia 102

Część II
Innowacyjność w funkcjonowaniu przedsiębiorstw

9. Innowacje produktowe w pomorskim przetwórstwie spożywczym - Sylwia Badowska 105
9.1. Innowacje produktowe na rynku 105
9.2. Innowacje produktowe przedsiębiorstw - badanie własne 109
Streszczenie/Summary 112
Bibliografia 113

10. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie poprzez wzornictwo - Maciej Brzozowski 115
10.1. Istota i bariery kreatywności w przedsiębiorstwie 115
10.2. Istota i rodzaje innowacji 118
10.3. Wzornictwo jako narzędzie innowacji 120
Streszczenie/Summary 124
Bibliografia 125

11. Program operacyjny innowacyjna gospodarka jako źródło finansowania nowoczesnych rozwiązań w małych i średnich przedsiębiorstwach - Anna Drózd 127
11.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie pomorskim w latach 2006-2007 127
11.2. Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw 131
11.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jako instrument wspierania małej i średniej przedsiębiorczości 132
11.4. Ocena wykorzystania funduszy z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 138
Streszczenie/Summary 140
Bibliografia 142

12. Zarządzanie innowacją a rynek NewConnect - Stanisław Kaszuba 143
12.1. Istota innowacji 144
12.1.1. Definicja innowacji 144
12.1.2. Strategia Błękitnego Oceanu 145
12.2. Zarządzanie innowacjami 146
12.3. Rynek NewConnect 148
12.3.1. Charakterystyka uczestników rynku NewConnect 150
12.3.2. Innowacje na rynku NewConnect 151
Streszczenie/Summary 152
Bibliografia 153

13. Innowacyjność państw Unii Europejskiej w kontekście realizacji celów lizbońskich - Katarzyna Kozioł 155
13.1. Fiasko strategii lizbońskiej 156
13.2. Innowacyjność państw Unii Europejskiej 160
13.3. Strategia Europa 2020 166
Streszczenie/Summary 172
Bibliografia 173

14. Innowacja strategiczna - mieszanina strategii i kultury - Bogdan Nogalski, Wojciech Machel 175
14.1. Innowacyjne strategie banków uniwersalnych 175
Streszczenie/Summary 180
Bibliografia 182

15. Zarządzanie innowacjami bankowymi - Andrzej Pomykalski, Sebastian Bakalarczyk 183
15.1. Istota innowacji 183
15.2. Cechy charakterystyczne innowacji bankowych 188
15.3. Zarządzanie innowacjami 192
15.4. Zastosowanie innowacji w zarządzaniu bankiem 194
Streszczenie/Summary 198
Bibliografia 198

Część III
Kultura we współczesnych organizacjach

16. Wybór typu kultury organizacyjnej dla biblioteki jako składnika wyższej szkoły niepublicznej - Aleksandra Ignaczak 203
16.1. Pojęcie kultury organizacyjnej 203
16.2. Przegląd klasyfikacji kultur organizacyjnych pod kątem zastosowania ich w bibliotece wyższej szkoły niepublicznej 204
16.3. Wybór kultury organizacyjnej dla biblioteki wyższej szkoły niepublicznej 211
Streszczenie/Summary 213
Bibliografia 213

17. Kultura organizacyjna jako kontekst w procesie budowania strategii organizacji - Sylwester Marek Kania 215
17.1. Kultura organizacyjna i strategia - zależności i uwarunkowania 216
17.2. Strategia i kultura w ujęciu zasobowym 218
17.3. Kierowanie relacją strategia - kultura w procesie zmian w organizacji 221
Streszczenie/Summary 222
Bibliografia 222

18. Determinanty proinnowacyjnej kultury organizacji w przedsiębiorstwach przemysłowych - Anna Strycharska-Rudzewicz, Małgorzata Juchniewicz 225
18.1. Czynniki determinujące proinnowacyjną kulturę organizacji 226
18.2. Metodyka badań 229
18.3. Wyniki badań i ich omówienie 230
Streszczenie/Summary 233
Bibliografia 234

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »