Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Podręcznik akademicki - Jan Krzysztof Bielecki

Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Podręcznik akademicki

Jan Krzysztof Bielecki

98,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-614-1
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 531
Rozmiar pliku: 11,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
98,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Zarządzanie wartością to koncepcja, która stała się obecnie podstawowym narzędziem kierowania przedsiębiorstwem. Poszerza ona zakres finanso­wych celów działalności przedsiębiorstwa o troskę nie tylko o własne interesy, ale także o relacje z jego interesariuszami. Niniejsza książka, którą jej au­torzy określili jako podręcznik akademicki, skupia się na tych działaniach, które służą zwiększaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i jednocze­śnie podnoszą ich wiarygodność na rynkach finansowych. W książce przedstawione są nie tylko podstawowe zasady zarządzania wartością przed­siębiorstwa, ale szeroko opisane zostały, szczególnie użyteczne dla praktyków gospodarczych, sposoby skutecznego korzystania z rynków finanso­wych.


Szczególnie wartościową częścią książki są przykłady praktycznych doświadczeń zarządzania wartością w Banku Pekao SA, Grupie Fiat, Grupie Kapi­tałowej Allianz oraz GE Money. Doświadczenia te zostały opisane przez wybitnych menedżerów zarządzających tymi podmiotami.

Prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Niezwykle cennym atutem absolwentów wyższych uczelni ekonomicznych ubiegających się o pracę jest umiejętność wskazania skutecznych dróg osią­gnięcia sukcesu rynkowego przez firmę, w której chcieliby się zatrudnić. Dla kadry menedżerskiej z kolei wartościowe i stymulujące jest poznanie no­wych, sprawdzonych koncepcji, metod i narzędzi, które były im nieznane, a mogą być przydatne we współczesnym zarządzaniu ich firmą. Książka Za­rządzanie wartością spółki kapitałowej jest taką kompleksową i aktualną platformą wiedzy, która absolwentom każdego kierunku ekonomicznego ułatwia nabycie kompetencji w poszukiwaniu rozwiązań prowadzących do zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw. Jest również wspólnym językiem in­tegrującym działania wszystkich pracowników firmy.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz

Spis treści

Wprowadzenie - Jan Krzysztof Bielecki, Leszek Pawłowicz 11

Część I
Podstawy zarządzania wartością przedsiębiorstwa


Rozdział 1
Koszt kapitału - Piotr Szczepankowski 17

Rozdział 2
Pomiar kreacji wartości dla akcjonariuszy - Błażej Lepczyński 57

Rozdział 3
Wycena wartości przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania wartością - Joanna Pioch, Mariusz Chmielewski 77

Rozdział 4
Zarządzanie ryzykiem jako część VBM - Błażej Lepczyński 97

Rozdział 5
Alokacja i zarządzanie kapitałem - Leszek Pawłowicz 117


Rozdział 6
Przedsiębiorstwo na rynku finansowym 141

Rozdział 7
Zarządzanie kapitałem obrotowym a wartość przedsiębiorstwa - Mariusz Chmielewski, Piotr Nowak 187


Rozdział 8
Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie - Karol Śledzik 205

Rozdział 9
Fuzje i przejęcia - Katarzyna Bachnik 241

Rozdział 10
Relacje inwestorskie - Piotr Wróbel 10.1-10.05, Veslawa Valiucko i Piotr Wróbel 10.6 267

Rozdział 11
Planowanie strategiczne i strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) - Łukasz Świerżewski 299

Rozdział 12
Polityka dywidend i wykupu akcji własnych - Joanna Pioch 321

Rozdział 13
Outsourcing i offshoring a zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie - Joanna Próchniak 361

Rozdział 14
Corporate governance a zarządzanie wartością - Andrzej S. Natowski 387

Rozdział 15
Odbudowa wartości przedsiębiorstwa w kryzysie - Leszek Pawłowicz 399

Część II
Doświadczenia praktyczne

Rozdział 16
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (VBM) oraz systemy motywacyjne na przykładzie Banku Pekao SA - Pier Vaisitti 453

Rozdział 17
Praktyczne aspekty fuzji i przejęć na przykładzie połączenia Banku Pekao SA z częścią Banku BPH SA - Jan Krzysztof Bielecki 481

Rozdział 18
Zarządzanie wartością w Grupie FIAT - Enrico Pavoni, Piotr Wróbel 491

Rozdział 19
Zarządzanie wartością w Grupie Kapitałowej Allianz - Paweł Dangel, Michael Müller, Marcin Pęksyk 503

Rozdział 20
Zarządzanie wartością w GE Money - Mariusz Karpiński 515

Notki o autorach 527

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »