Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych - Henryk Gawroński

Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych

Henryk Gawroński

53,78 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-2877-7
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 312
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
53,78 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Zjawiska zachodzące we współczesnym demokratycznym społeczeństwie powodują, że mimo postępującej globalizacji gospodarki wzmaga się identyfikacja społeczeństw w wymiarze lokalnym. Głównym celem niniejszej książki jest wskazanie podstawowych problemów i instrumentów zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych. Na podstawie analizy aktualnie przyjętych strategii rozwoju lokalnego w samorządach województwa warmińsko-mazurskiego opracowano diagnozę i prognozę strategiczną tych samorządów pod względem poszukiwania modelowych rozwiązań w zakresie określenia strategicznej wizji samorządów lokalnych, zasad budowy ich strategii rozwoju oraz procesu lokalnego zarządzania strategicznego. W wyniku tej analizy zaprezentowano koncepcję lokalnego zarządzania strategicznego obejmującego proces diagnozy i prognozy strategicznej, sformułowanie strategii, jej wdrożenie i ewaluację.

Spis treści

O autorze 7

Wprowadzenie 9

Zakres badań 9

Metody badawcze 13

1. Problemy zarządzania strategicznego w samorządzie lokalnym 17
Identyfikacja lokalnego samorządu terytorialnego 17
Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym 24
Rozwód koncepcji zarządzania publicznego. Implementacje dla samorządu terytorialnego 36
Sieciowy paradygmat strategicznego zarządzania rozwojem lokalnym 48
Rola urzędu w zarządzaniu strategicznym jednostką samorządu terytorialnego 53
Dysfunkcje lokalnego zarządzania strategicznego 57
Konkluzje 64

2. Instrumenty zarządzania strategicznego w samorządzie lokalnym 68
Instrumenty finansowe 68
Programy operacyjne i finansowe 82
Planowanie zagospodarowania przestrzennego i system informacji przestrzennej 102
Marketing terytorialny 112
Koncepcje realizacji usług publicznych 119
Partnerstwo publiczno-prywatne 123
Strategiczna współpraca samorządów lokalnych 131
Przywództwo lokalne w zarządzaniu strategicznym 139
Partycypacja i konsultacje społeczne 144
Strategiczna karta wynik? w lokalnym zarządzaniu strategicznym 155
Konkluzje 161

3. Analiza lokalnego zarządzania strategicznego 167
Metody diagnozy strategicznej samorządów lokalnych 167
Metody i proces planowania strategicznego w samorządach lokalnych 175
Identyfikacja i analiza strategii rozwoju badanych jednostek 183
Elementy strategii rozwoju lokalnego 193
Ewaluacja i kontrola w lokalnym zarządzaniu strategicznym 205
Różnorodność środowiska naturalnego jako czynnik atrakcyjności lokalizacyjnej 211
Zróżnicowanie osadnicze i jakość kapitału ludzkiego badanych gmin i powiatów 213
Analiza budżetowych możliwości realizacji strategii rozwoju lokalnego 222
Lokalne zarządzanie strategiczne w percepcji społecznej 238
Konkluzje 247

4. Koncepcja lokalnego zarządzania strategicznego 254
Modele lokalnych strategii rozwoju 254
Zasady tworzenia strategii rozwoju lokalnego 261
Proces lokalnego zarządzania strategicznego 271
Konkluzje 273

Podsumowanie i wnioski ogólne 278

Literatura 289

Indeks 305
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »