Zarządzanie strategiczne i zmiana w organizacji szkolnej - Rafał Otręba

Zarządzanie strategiczne i zmiana w organizacji szkolnej

Rafał Otręba

59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-219-6
Data wydania sierpień 2020
Język: Polski
Liczba stron: 181
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka koncentruje się na zagadnieniach zarządzania strategicznego oraz zarządzania zmianą w odniesieniu do praktyki oświatowej.

Omówiono w niej m.in. takie kwestie jak:

  • zarządzanie przez wartości, tj.: podstawy wdrażania procesu zarządzania przez wartości, budowanie kultury organizacyjnej na poziomie szkoły i systemu oświaty, wartości decydujące o efektach kształcenia i wychowania, efekty i ewaluacja procesu zarządzania przez wartości;
  • planowanie rozwoju szkoły, tj.: podstawy zarządzania strategicznego dla potrzeb rozwoju organizacji szkolnej, znaczenie otoczenia dla rozwoju organizacji szkolnej, wizja, misja szkoły w oparciu o wartości, analiza strategiczna – przesłanki stosowania i studia przypadku, strategia rozwoju szkoły;
  • zarządzanie zmianą w skali mikro i makro, tj.: planowanie zmian oraz etapy ich wprowadzania, zagrożenia w procesie wdrażania zmian, działania instytucjonalne w zarządzaniu zmianą systemu oświaty;
  • zarządzanie zmianą a jakość pracy szkoły, tj.: propozycje zmiany organizacji szkolnej z zewnątrz i wewnątrz, pracownicy szkoły w obliczu zmian, opór wobec proponowanych zmian w szkole, ciągłość procesu zmian w dążeniu do najwyższej jakości pracy szkoły.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, uczelni kształcących nauczycieli oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli i kadry kierowniczej. Może zainteresować również pracowników działów kadr w związku z planowaniem budżetu i wykorzystaniem środków na płace.

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 9

WSTĘP | str. 11
I
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W SZKOLE – POJĘCIE, ZASADY, UWARUNKOWANIA | str. 15

1. Zarządzanie strategiczne – rys historyczny | str. 18
1.1. Podejście planistyczne | str. 19
1.2. Podejście ewolucyjne | str. 22
1.3. Podejście pozycyjne | str. 24
1.4. Podejście zasobowe | str. 26
1.5. Użyteczność różnych szkół zarządzania strategicznego w praktyce oświatowej | str. 30
1.6. Planowanie strategiczne – ogólne założenia | str. 31
1.7. Proces planowania strategicznego w organizacji szkolnej | str. 35

II
WYBRANE ELEMENTY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W ORGANIZACJI SZKOLNEJ | str. 45

1. Zarządzanie oparte na wartościach – pojęcie, składowe | str. 47
1.1. Misja organizacji szkolnej | str. 49
1.2. Wartości w organizacji szkolnej | str. 54
1.3. Wizja organizacji szkolnej | str. 68
1.4. Program rozwoju organizacji szkolnej | str. 74
1.5. Kultura organizacyjna szkoły | str. 82

III
ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W SKALI MAKRO | str. 91

1. Definicje zarządzania zmianą | str. 92
2. Zmiana jako zjawisko | str. 94
2.1. Podstawowe koncepcje i filozofia zmian | str. 94
2.2. Czynniki wywołujące konieczność zmian | str. 98
2.3. Typologia zmian organizacyjnych | str. 104
2.4. Podstawowe bariery w procesie wprowadzania zmian w organizacji | str. 107
3. Wprowadzanie zmian | str. 110
3.1. Warunki wprowadzenia zmian | str. 112
3.2. Umiejętne kierowanie ludźmi | str. 114
4. Organizacja przyszłości | str. 116
5. Menedżer przyszłości | str. 118
6. Przebieg procesu zmian w organizacji | str. 122
7. Strategia wprowadzania zmian | str. 125

IV
ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W SKALI MIKRO | str. 130

1. Zmiany zewnętrzne a zmiany w placówce oświatowej | str. 130
2. Kadra w obliczu zmian | str. 133
3. Zmiany a jakość | str. 135
4. Zarządzanie zmianą | str. 136
4.1. Zmiana w edukacji | str. 137
4.2. Wprowadzanie zmian to proces | str. 138
4.3. Zagrożenia w procesie wdrażania zmiany | str. 142

V
PRAKTYKA ZARZĄDZANIA WARTOŚCIAMI W ORGANIZACJI SZKOLNEJ | str. 145

1. Studium przypadku | str. 146
2. Potencjał potrzeb rozwojowych szkoły – w drodze ku wspólnej wizji | str. 147
3. Od wartości osobistych do wartości organizacji szkolnej | str. 149
4. Przez motto do wizji | str. 153
5. Wizja i misja szkoły | str. 154
6. Identyfikacja sił i słabości, szans i zagrożeń | str. 156
7. Analiza SWOT i TOWS | str. 158
8. Strategia globalna organizacji szkolnej | str. 161
9. Opcje rozwojowe (kierunki działań) organizacji szkolnej | str. 164

ZAKOŃCZENIE | str. 169

BIBLIOGRAFIA | str. 171

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »