Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie - Marcin Kalinowski

Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie

Marcin Kalinowski

39,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-609-7
Data wydania 2007
Język: Polski
Liczba stron: 126
Rozmiar pliku: 4,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
39,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Zarządzać ryzykownie przedsiębiorstwem czy zarządzać ryzykiem w przedsiębiorstwie? Na to pytanie musi znaleźć odpowiedź wielu przedsiębior­ców. Wzrost wymiany międzynarodowej oraz zmienność kursów walut sprawia, że zarządzanie ryzykiem walutowym staje się koniecznością. Różnice kursów walut potrafią zamienić zyskowne przedsięwzięcie w zupełnie nieopłacalne. Zwiększanie wartości tak realizowanych kontraktów może dopro­wadzić nawet do upadłości firmy, i to mimo pełnego portfela zamówień. Brak strategii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jest hazardem. Hazard zaś najlepiej sprawdza się w kasynie, a nie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

„Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie" to swego rodzaju kompendium wiedzy na temat ryzyka walutowego.
Książka ta daje odpowiedź na pytania:
- czym jest ryzyko walutowe?
- jak mierzyć ryzyko walutowe?
- jakie są instrumenty i metody służące zabezpieczaniu przed ryzykiem walutowym?

Publikacja zawiera także wyniki badań polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Płynie z nich wiele praktycznych wniosków i spostrzeżeń dotyczą­cych zarządzania ryzykiem walutowym w Polsce na tle innych wysoko rozwiniętych krajów.
Książka ta daje teoretyczne oraz praktyczne spojrzenie na problem zarządzania ryzykiem walutowym i dlatego jest ona przeznaczona zarówno dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji finansowych, jak i dla studentów kierunków ekonomicznych.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Pojęcie ryzyka finansowego w działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka walutowego
1.1. Pojęcie ryzyka
1.2. Klasyfikacja ryzyka
1.3. Ryzyko walutowe
1.3.1. Kurs walutowy - pojęcie i czynniki wpływające na jego poziom
1.3.2. Systemy kursowe i rodzaje kursów walutowych
1.3.3. Rozwój systemu kursu walutowego w Polsce od roku 1989
1.3.4. Istota ryzyka walutowego

Rozdział 2. Szacowanie ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie
2.1. Prognozowanie zjawisk gospodarczych
2.2. Metody prognozowania kursów walutowych
2.2.1. Modele statystyczne
2.2.2. Oczekiwania rynkowe
2.2.3. Analiza techniczna
2.3. Pomiar ryzyka walutowego
2.4. Value at Risk jako miara ryzyka rynkowego

Rozdział 3. Instrumenty i metody służące do zabezpieczania przed ryzykiem walutowym
3.1. Transakcje forward
3.2. Kontrakty futures
3.3. Opcje
3.4. Swapy
3.5. Stan i perspektywy rozwoju rynku instrumentów pochodnych na świecie
3.6. Rynek instrumentów pochodnych w Polsce
3.6.1. Stan polskiego rynku walutowych instrumentów pochodnych
3.6.2. Perspektywy rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce

Rozdział 4. Zarządzanie ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach
4.1. Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa
4.1.1. Dane o firmach
4.1.2. Wyniki badań
4.2. Największe polskie przędsiębiorstwa
4.2.1. Dane o firmach
4.2.2. Wyniki badań
4.3. Badania niemieckich i amerykańskich przedsiębiorstw
4.4. Wnioski z badań

Zakończenie
Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »