Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa farmaceutycznego - Zbigniew Galar

Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa farmaceutycznego

Zbigniew Galar

22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-346-2
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 209
Rozmiar pliku: 7,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka stanowi pierwsze na krajowym rynku wydawniczym całościowe opracowanie poświęcone zarządzaniu ryzykiem w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Zagadnienia zostały przedstawione w konwencji odpowiadającej rzeczywistemu procesowi zarządzania ryzykiem. Ułatwia to czytelnikowi zrozumienie krytycznych problemów i obszarów występujących w łańcuchu dostaw kształtujących system zarządzania ryzykiem w specyfice przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Zaprezentowane rozważania teoretyczne są wzbogacone odniesieniami do praktycznych instrumentów zarządzania ryzykiem w postaci formuł obliczeniowych. które mogą być bezpośrednio wykorzystane przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw.

Adresatami publikacji są pracownicy naukowi i studenci kierunków ekonomicznych oraz pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym.

Spis treści

Wykaz skrótów i terminów 7

Wstęp 9

Rozdział 1. Procesy charakterystyczne dla farmaceutycznego łańcucha dostaw 11

1.1. Ryzyko w zarządzaniu łańcuchem dostaw 11

1.2. Zarządzanie ryzykiem w kontekście struktury procesu wytwarzania 13

1.3. Indeksacja i klasyfikacja danych fundamentem integracji informacji w przedsiębiorstwie 16

1.4. Analiza stanu zapasów. Zapas zwolniony, zapas ogółem 20

1.5. Historia stanów magazynowych 21

1.6. Zapas nadmierny 27

1.7. Czasy i etapy produkcji 29

1.8. Proces analityki ABC 32

1.9. Szacowanie poziomu sprzedaży – prognoza 34

Rozdział 2. Analiza fundamentalna ryzyka planowania produkcji 43

2.1. Odpowiedzialność wobec prognozy i tworzenie relacji opartych na zaufaniu 43

2.2. Analiza porównawcza sytuacji bieżącej i prognozy 46

2.3. Wpływ zmiany prognozy na proces wytwarzania 52

2.4. Zapas pomiędzy produkcjami 62

2.5. Zapas bezpieczny, czyli prognozowanie błędu prognozy 64

2.6. Zapas rotujący powiększony o zapas bezpieczny wobec zmienności sprzedaży 65

2.7. Zapas rotujący powiększony o zapas bezpieczny wobec zmienności prognozy 68

2.8. Zapas rotujący powiększony o zapas bezpieczny wobec różnicy sprzedaży i prognozy 70

Rozdział 3. Zaawansowane metody oceny i analizy czynników ryzyka planowania produkcji 73

3.1. Rotacja rzeczywista jako wskaźnik oceny zapasów 73

3.2. Zapas wynikający z trendu sprzedaży 77

3.3. Automatyczne raporty sytuacyjne 79

3.4. Zapas bezpieczny ABC sprzedaży 83

3.5. Zapas bezpieczny ABC różnic sprzedaży i prognozy 86

3.6. Zapas bezpieczny ABC nadwyżek sprzedaży do prognozy 87

3.7. Zintegrowany zapas bezpieczny 90

3.8. Analizy sezonowości 92

3.9. Prognoza zintegrowana 96

Rozdział 4. Ryzyko w planowaniu produkcji z perspektywy zarządzania łańcuchem dostaw 101

4.1. Popyt zależny – zapotrzebowania surowcowe 101

4.2. Popyt zależny jako czynnik ryzyka braku produktu 114

4.3. Kalendarz dostaw i harmonogramu produkcji 120

4.4. Ryzyko przekroczenia maksymalnego obciążenia linii produkcyjnej 126

4.5. Ryzyko przekroczenia maksymalnego obciążenia linii produkcyjnej w strukturze hierarchicznej 144

4.6. Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego wypełnienia magazynu 153

Rozdział 5. Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw wytwórcy farmaceutycznego – analiza ex post 165

5.1. Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw – stany dzienne 165

5.2. Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw przy innych parametrach zarządzania 167

5.3. Analityka prognoz historycznych 170

5.4. Automatyzacja analityki prognoz i planów produkcji 182

5.5. Analityka historycznych planów produkcji 186

5.6. Analityka wpływu czynników historycznych 188

Zakończenie 191

Bibliografia 193

Spis wzorów 199

Spis ilustracji 203

Spis wykresów 205

Spis tabel 207

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »