Zarządzanie rozwojem współczesnych miast - Justyna Danielewicz

Zarządzanie rozwojem współczesnych miast

Justyna Danielewicz

22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-505-6
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 341
Rozmiar pliku: 4,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

 

Miasta są złożonymi, wieloelementowymi organizmami, a zarządzanie nimi wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności. Obecnie, gdy w zarządzaniu miastami istotnego znaczenia nabrało podejście terytorialne, trzeba zwrócić uwagę na powiązania funkcjonalne między tymi ośrodkami. Szczególnie ważne jest zintegrowane podejście do zagospodarowania przestrzeni, planowania systemów infrastruktury technicznej czy rozwoju społeczno-gospodarczego, co powinno przekładać się na planowanie i realizowanie poszczególnych polityk miejskich opierających się na współpracy wielu interesariuszy.

W publikacji wyjaśniono teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania rozwojem miast, integrując wielopłaszczyznową i wieloaspektową problematykę zarządzania miejskiego. Książka jest adresowana do osób zainteresowanych zarządzaniem współczesnymi obszarami miejskimi z uwzględnieniem podejścia terytorialnego - zarówno do władz samorządowych, instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego, jak i do studentów.

Spis treści

 

Wprowadzenie 9

Sylwetka naukowa Profesora Tadeusza Markowskiego 13

Wykaz dorobku Profesora Tadeusza Markowskiego 21

Część 1. Koncepcje zarządzania rozwojem miast 47

Tadeusz Marszał: Rozwój zrównoważony a planowanie miast w świetle doświadczeń ostatniego ćwierćwiecza 49

Andrzej Klasik, Florian Kuźnik: Nowa urbanizacja miast i aglomeracji miejskich o przemysłowej proweniencji 65

Wanda M. Gaczek: Przekształcenia wybranych elementów systemu regionalnego Polski 79

Justyna Danielewicz, Małgorzata Żak-Skwierczyńska: „Governance” jako element zintegrowanego zarządzania rozwojem obszarów metropolitalnych 93

Dorota Sikora-Fernandez: Szanse i zagrożenia wdrażania koncepcji „smart city” w Polsce 121

Część 2. Czynniki i instrumenty rozwoju miast 139

Paweł Churski, Tomasz Herodowicz, Barbara Konecka-Szydłowska, Robert Perdał: Czynniki rozwoju w praktyce polityki spójności zorientowanej terytorialnie 141

Aleksandra Nowakowska: Kapitał terytorialny – źródło przewagi konkurencyjnej 165

Agnieszka Orankiewicz, Maciej Turała: Czynniki rozwoju miast w Polsce – wstęp do badań 175

Jacek Zaucha, Tomasz Komornicki: Scenariusze rozwoju metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot 189

Wawrzyniec Rudolf: Marketing terytorialny a generowanie rozwoju miast i regionów 215

Część 3. Kluczowe aspekty realizacji wybranych polityk miejskich 241

Dominik Drzazga: Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony interesów publicznych 243

Adam Kowalewski: Interes publiczny i przestrzeń – kilka uwag 265

Danuta Stawasz, Magdalena Wiśniewska: Uwarunkowania sprawnego zarządzania procesami rewitalizacji w polskich miastach 281

Janusz Reichel: Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na tle organizacji innych sektorów 297

Filip Łukasz Moterski: Publiczny wymiar sportu 313

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »