Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych. Planowanie i realizacja - Michał Szwabe

Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych. Planowanie i realizacja

Michał Szwabe

62,32 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-2842-5
Data wydania 2007
Język: Polski
Liczba stron: 292
Rozmiar pliku: 8,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
62,32 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka stanowi praktyczny poradnik dla osób realizujących projekty finansowane ze środków publicznych, w tym projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zawarte w nim informacje pomogą zarówno w dok żadnym zaplanowaniu projektu, jak i w zarządzaniu nim. Dzięki tej publikacji czytelnik zdobędzie wiedzę na temat takich kwestii, jak: - opracowanie koncepcji projektu, - analiza możliwości finansowania projektu ze środków funduszy strukturalnych, - przygotowanie studium wykonalności projektu, - zarządzanie operacyjne projektem, - tworzenie zespołu projektowego, - zarządzanie zmianą - zarządzanie finansowe, - zarządzanie jakością projektu, - monitoring i ewaluacja projektu. Zagadnienia te zostały omówione na przykładzie projektu mającego na celu popularyzację walorów turystycznych gminy oraz wzrost dochodów z turystyki. Publikacja powinna zainteresować pracowników administracji, będzie ona również przydatna dla firm oraz organizacji zamierzających realizować różnego rodzaju projekty.

Spis treści


Wstęp

Założenia projektu

1. Inicjowanie, definiowanie i planowanie projektu
Emil Bukłaha

Co to jest projekt i jak można nim zarządzać
Inicjowanie i definiowanie projektu
Planowanie realizacji projektu
Informatyczne wsparcie procesu planowania

2. Planowanie projektu według metody project cycle management
Emil Bukłaha, Rafał Kunaszyk

Zastosowanie metody PCM w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich
Macierz logiczna
Studium wykonalności

3. Możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej
Michał Szwabe

Od czego rozpocząć procedurę uzyskiwania środków z funduszy strukturalnych
Na co można uzyskać środki i gdzie szukać informacji o możliwościach dofinansowania
Gdzie i kiedy złożyć projekt
Jak przygotować projekt, aby miał szansę na dofinansowanie

4. Dobór uczestników i zarządzanie zespołem projektowym
Zbigniew Brzeziński

"Aktorzy" projektów
Jak robić właściwe rzeczy we właściwy sposób
Tworzenie zespołu. Jak prowadzić rekrutację i selekcję
Budowanie zespołu projektowego

5. Motywacja uczestników zespołu projektowego
Barbara Marczyńska

Źródła zaangażowania uczestników zespołu projektowego
Profil motywacyjny uczestnika zespołu
Korzyści wynikające z zarządzania opartego na zaangażowaniu
Techniki zwiększania motywacji i zaangażowania
Czynniki demotywujące
Wypalenie zawodowe w procesie pracy zespołowej
Rola lidera w motywowaniu zespołu projektowego
Wpływ sposobu formułowania i prezentowania celów projektu na motywację uczestników
Budowanie relacji interpersonalnych w zespole
Ocena zaangażowania uczestników projektu
Zwiększanie satysfakcji wykonawców projektu przez ich oddziaływanie na lidera

6. Zarządzanie zmianą
Zbigniew Brzeziński

Świadomość zmian
Proces zmian
Reakcje ludzi na zmiany
Jak wprowadzać zmiany
Stabilizacja czy zmiana?
Komunikacja
Czas potrzebny na wprowadzenie zmian
Jak realizować zmiany
Etapy wprowadzania zmiany

7. Techniki heurystyczne w zarządzaniu projektami
Zbigniew Brzeziński

Role uczestników zespołu projektowego w technikach heurystycznych
Charakterystyka technik heurystycznych
Ograniczenia i wady technik twórczego rozwiązywania problemów
Podsumowanie

8. Ryzyko projektu
Piotr Białowolski, Marcin Małecki

Źródła ryzyka
Metody ograniczania ryzyka projektu
Ryzyko wynikające z otoczenia projektu
Kwantyfikacja i modelowanie ryzyka projektu
Kiedy przerwać realizację projektu

9. Zarządzanie jakością
Marcin Wróbel

Oczekiwania klienta i użytkownika co do jakości
Planowanie oparte na produktach
Opisy produktów projektu oraz kryteria jakości
Plan jakości projektu
Techniki zarządzania jakością

10. Monitoring i ewaluacja projektu
Iwona Barszcz

Monitoring projektu
Audyt
Ewaluacja projektu

Podsumowanie

Bibliografia
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »