Zarządzanie projektami - studia przypadków - Bartosz Grucza

Zarządzanie projektami - studia przypadków

Bartosz Grucza

33,30 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-5504-9
Data wydania 2013
Język: Polski
Liczba stron: 156
Rozmiar pliku: 918,0 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 156
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
33,30 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Mimo istnienia solidnej podbudowy teoretycznej, wciąż brakuje na rynku publikacji, które omawiałyby zagadnienia projektowe w prostej i przyjaznej dla czytelnika formie opisu konkretnych doświadczeń osób na co dzień zajmujących się projektami. Książka ma wyjść naprzeciw tym potrzebom, ukazując zbiór praktyk projektowych różnych przedsiębiorstw działających w Polsce i reprezentowanych przez nie branż.
Publikacja została stworzona przez praktyków na bazie ich realnych doświadczeń - czasem dobrych, czasem złych, ale zawsze kształcących. Opisane przypadki dotyczą bardzo zróżnicowanych przedsięwzięć, takich jak dostosowanie firmy do nowych regulacji prawnych, tworzenie innowacyjnych produktów i rozwiązań, próba modernizacji linii produkcyjnej czy wdrożenie metodyki korporacyjnej.

Książka posiada obszerną i wysokiej jakości zawartość merytoryczną. Stanowi istotny wkład poznawczy w rozwój wiedzy o praktycznej stronie zastosowania zarządzania projektami.

dr hab. inż. Marek Wirkus,
prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej


Spis treści

Wstęp 9
1. Zarządzanie projektowe, czyli jak pogodzić strategię firmy i procedury projektowe 11
Michał Wieteska
Zasady, procedury i polityka projektowa w Wolters Kluwer Polska 12
Ścieżka projektowa 14
Klasyfikacja inicjatyw projektowych 16
Portfel projektów 17
Priorytetyzacja projektów 18
Ocena zarządzania projektowego 19
Pytania 21
2. Optymalizacja przepływu materiałów wraz z reorganizacją obszaru przygotowania produkcji 23
Dariusz Kowalski
Założenia wstępne projektu 24
Zespół projektowy 24
Realizacja pierwotnych założeń projektowych 26
Analiza przyczyn braku realizacji założeń projektowych 26
Podsumowanie 33
Pytania 34
3. Zarządzanie ryzykiem w projektach realizowanych w ministerstwie 35
Bartosz Grucza
Analiza sposobu zarządzania ryzykiem w ministerstwie 36
Podsumowanie 47
Pytania 48
4. Biuro zarządzania projektami w praktyce 49
Michał Wieteska
PMO w Wolters Kluwer Polska 50
Lokalizacja, struktura i osoby 53
Koordynacja portfela projektów 53
Realizacja scoringu projektów 54
Działalność projektowa, jej wsparcie i monitorowanie 55
Działania dla rozwoju kluczowych obszarów biznesowych 56
Zarządzanie wdrożeniami zmian w produktach i usługach informatycznych 57
Monitorowanie zasobów ludzkich IT w projektach 58
Utrzymywanie i aktualizacja szablonów dokumentów projektowych 59
Promocja zarządzania projektowego oraz szkolenia 60
Podsumowanie - próba oceny PMO 61
Pytania 63
5. Wdrożenie wymagań ustawy Sarbanesa-Oxleya 65
Piotr Mańkiewicz
Tło formalnoprawne projektu 66
Informacje o przedsiębiorstwie 67
Oczekiwane korzyści biznesowe 67
Zasoby projektowe 68
Przebieg projektu 73
Podsumowanie 80
Pytania 82
6. Reorganizacja przedsiębiorstwa 83
Krzysztof Ćwik
Cele projektu 84
Realizacja projektu w jednym z oddziałów 86
Podsumowanie projektu 92
Pytania 93
7. Podejście adaptacyjne czy kaskadowe? Przykład zarządzania interesariuszami w wyborze formuły realizacji projektu 95
Michał Wieteska
Opis przedsięwzięcia projektowego 96
Symptomy zmiany 96
Identyfikacja i analiza interesariuszy programu 97
Interesariusze a podejście adaptacyjne 101
Zarządzanie relacjami z interesariuszami 103
Kluczowe czynniki i decyzje 105
Ocena przykładu projektowego 106
Pytania 108
8. Struktura zespołu zarządzania projektem jako jeden z czynników powodzenia projektu 109
Grzegorz Siwek
Pytania 114
9. Opracowanie i wdrożenie indywidualnej metodyki zarządzania projektami w Centrum Nauki Kopernik 115
Mateusz Juchniewicz, Bartosz Grucza
Uzasadnienie projektu 116
Rozwiązania funkcjonalne wdrożonego systemu 117
Rozwiązania organizacyjne wdrożonego systemu 120
Sposób wdrożenia nowego systemu zarządzania projektami 121
Pytania 126
10. Wdrożenie systemu opieki medycznej dla pracowników przedsiębiorstwa 127
Piotr Mańkiewicz
Opis problemu 128
Rekomendowane rozwiązanie 130
Oczekiwane korzyści biznesowe 131
Podstawy teoretyczne i zastosowane metodyki 133
Zasoby projektowe 134
Przebieg projektu 136
Rezultaty projektu 139
Wnioski 141
Pytania 142
11. Komunikacja, zarządzanie zmianą oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie międzynarodowym 143
Michał Gorzoch
Pytania 154
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »