Zarządzanie procesami a nowoczesne przedsiębiorstwa medialne - Maria Nadolna

Zarządzanie procesami a nowoczesne przedsiębiorstwa medialne

Maria Nadolna

54,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-601-1
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 189
Rozmiar pliku: 13,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
54,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Dla nowoczesnych polskich przedsiębiorstw, funkcjonujących w ramach otwartego systemu medialnego, wdrożenie zarządzania procesami pozwala przystosować się poziomem technicznym, technologicznym, organizacyjnym oraz sposobem zachowania pracowników, do warunków konkurencyjnego rynku Unii Europejskiej. Oznacza bowiem podjęcie wieloetapowych działań projektowo-wdrożeniowych, takich jak: sformułowanie problemu w przedsiębiorstwie, identyfikację potrzeb użytkowników, klasyfikację oraz analizę istniejącego stanu procesów, wybór sposobu i metod postępowania wspomagających nowe procesy, określenie środków potrzebnych do ich realizacji.

Wdrożenie zarządzania procesami w przedsiębiorstwie to szansa uzyskania stabilizacji funkcjonowania w warunkach konwencji gry rynkowej, opartej na coraz mniej stabilnych regułach. Wymaga kształtowania elastycznych struktur organizacyjnych, które zakładają szybkie i samoistne dostosowanie. zadań, procesów i sposobu budowy więzi między ich realizatorami, do istniejących warunków zewnętrznych. Umożliwia poszukiwanie nowych rozwiązań systemowych, adekwatnych do potrzeb ostrej konkurencji, gdzie niezbędne jest wykorzystanie wszystkich zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo medialne, takich jak: czas, zapasy, zasoby ludzkie oraz zasoby finansowe.

Monografia ta stanowi swoistą syntezę badań, dotyczących zarządzania procesami w przedsiębiorstwach medialnych, możliwości i barier występujących w tym zakresie w praktyce gospodarczej. Może być użyteczna dla tych czytelników, którzy są zainteresowani problemami zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami oraz poprawą skuteczności i efektywności ich działania.

Spis treści

Wstęp 5

Rozdział 1
Zarządzanie przedsiębiorstwem a podejście procesowe 9
1.1. Teorie zarządzania a początki rozwoju zarządzania procesami w przedsiębiorstwie 9
1.2. Globalizacja a rozwój zarządzania procesami w przedsiębiorstwie 14
1.3. Definicje zarządzania procesami w przedsiębiorstwie 20
1.4. Czynniki warunkujące rozwój zarządzania procesami we współczesnym przedsiębiorstwie 22
1.5. Podsumowanie 30

Rozdział 2
Procesy i ich mapowanie w przedsiębiorstwie 33
2.1. Cechy i kryteria klasyfikacji procesów we współczesnym przedsiębiorstwie 33
2.2. Budowanie map procesów jako czynnik porządkowania struktury przedsiębiorstwa 45
2.3. Wewnętrzne determinanty powstawania przedsiębiorstwa opartego na procesach 51
2.4. Podsumowanie 60

Rozdział 3
Modele i metody zarządzania procesami we współczesnym przedsiębiorstwie 63
3.1. Ewolucja zarządzania a modele procesowe przedsiębiorstw 63
3.2. Podstawowe funkcje w zarządzaniu procesami 73
3.3. Metody zarządzania procesami w przedsiębiorstwie 84

Rozdział 4
Wdrożenie zarządzania procesami w przedsiębiorstwie 97
4.1. Sposoby implementacji zarządzania procesami w przedsiębiorstwie 97
4.2. Rozwój narzędzi informatycznych wspierających wdrożenie zarządzania procesami w przedsiębiorstwie 106
4.3. Parametry oceny zarządzania procesami a mierniki pomiaru procesów 110
4.4. Korzyści z wdrożenia zarządzania procesami dla przedsiębiorstwa 119
4.5. Podsumowanie 122

Rozdział 5
Nowoczesne przedsiębiorstwa medialne a podejście procesowe 125
5.1. Struktura rynku medialnego 125
5.2. Geneza rozwoju zarządzania procesami w przedsiębiorstwach polskiego rynku medialnego 127
5.3. Innowacyjność zarządzania procesami w przedsiębiorstwach rynku medialnego 131
5.4. Przykładowe procesy zidentyfikowane w przedsiębiorstwie medialnym 144
5.5. Podsumowanie 155

Rozdział 6
Opis procesów i mierniki ich pomiaru w przedsiębiorstwach medialnych 157
6.1. Sposoby opisu procesów jako podstawa optymalizacji funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw medialnych 157
6.2. Mierniki zasileń jako miara efektywności zarządzania procesami 166
6.3. Zasoby jako miara efektywności zarządzania procesami 172
6.4. Rezultaty procesów a efektywność zarządzania procesami przedsiębiorstwa medialnego 176
6.5. Podsumowanie 179

Bibliografia 181
Spis rysunków 185
Spis tabel 188

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »