Zarządzanie motywacją ekspertów - na przykładzie specjalistów z branży IT - Leszek Maziarz

Zarządzanie motywacją ekspertów - na przykładzie specjalistów z branży IT

Leszek Maziarz

50,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-599-1
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 173
Rozmiar pliku: 3,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
50,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W XXI wieku najcenniejszym kapitałem niemal każdej organizacji stali się wysokiej klasy fachowcy, którzy dzięki swoim kompetencjom oraz kreatywności stanowią kluczowy czynnik budowania przewagi konkurencyjnej. Aby jednak w pełni możliwe było wykorzystanie ich potencjału, niezbędne jest nabycie przez kadrę menedżerską wiedzy i doświadczenia w zakresie (dość specyficznego) zarządzania tym kapitałem, ze szczególnym uwzględnieniem budowania efektywnych systemów motywacji.

Niniejsza publikacja - napisana przez praktyka, który wiele lat pracował zarówno jako „szeregowy" specjalista, jak i menedżer kierujący zespołami lub wydziałami informatycznymi - omawia tę niezwykle ważną problematykę zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Czytelnik nabywając wiedzę na temat specyfiki środowiska wysokiej klasy specjalistów, postaw osób z tej grupy zawodowej oraz czynników i aspektów, które je motywują lub demotywują, zbuduje bazę, na podstawie której będzie w stanie skonstruować system motywacji najlepiej odpowiadający specyfice jego organizacji.

Książka ma charakter uniwersalny i może być interesującą lekturą dla wszystkich osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką zarządzania ludźmi.

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1
Motywacja i motywowanie 9
1.1. Pojęcie motywacji i motywowania w zarządzaniu 9
1.1.1 Motywacja 9
1.1.2 Pragnienia, motywy i bodźce 14
1.1.3. Motywowanie 20
1.2. Przegląd najważniejszych teorii motywowania 21
1.2.1. Wprowadzenie 21
1.2.2. Wczesne teorie motywowania 23
1.2.3. Teorie treści 24
1.2.4. Teorie procesu 36
1.2.5. Teorie wzmocnień 45
1.3. Systemy motywacyjne 52

Rozdział 2
Pracownicy wiedzy 57
2.1. Zasoby ludzkie w organizacji 57
2.1.1. Wprowadzenie 57
2.1.2. Ewolucja polityki personalnej 59
2.1.3. Pojęcie zasobów ludzkich 64
2.1.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi 67
2.1.5. Modelowe ujęcie zarządzania zasobami ludzkimi 72
2.2. Kapitał intelektualny w organizacji 75
2.2.1. Kapitał ludzki 75
2.2.2. Pojęcie kapitału intelektualnego 77
2.2.3. Struktura kapitału intelektualnego 82
2.2.4. Zarządzanie kapitałem intelektualnym 85
2.3. Wiedza w organizacji 88
2.3.1. Definicja wiedzy 88
2.3.2. Zarządzanie wiedzą 94
2.4. Zarządzanie pracownikami wiedzy 101
2.4.1. Pojęcie pracownika wiedzy 101
2.4.2. Specyfika zarządzania pracownikami wiedzy 112
2.4.3. Motywowanie pracowników wiedzy 119
Rozdział 3

Motywowanie ekspertów z branży IT 129
3.1. Specyfika informatyków jako pracowników wiedzy 129
3.1.1. Pojęcie pracownika IT (informatyka) 129
3.1.2. Informatycy a inni pracownicy wiedzy 133
3.2. Postawy zawodowe i społeczne specjalistów z branży IT 136
3.3. Motywowanie specjalistów z branży IT 141
3.3.1. Czynniki motywujące i demotywujące informatyków 141
3.3.2. Praktyczne aspekty motywowania ekspertów IT 148

Zakończenie 161
Spis rysunków 163
Spis tabel 165
Bibliografia 167

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »