Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów - Aleksy Pocztowski

Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów

Aleksy Pocztowski

50,37 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-5287-1
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 269
Rozmiar pliku: 4,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
50,37 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka dotyczy problematyki zarządzania misjami zagranicznymi pracowników, głównie menedżerów i specjalistów, delegowanych przez firmę poza granice kraju ich pochodzenia. Przedstawiono w niej kwestie związane z pozyskaniem właściwych kandydatów do pracy, ich przygotowaniem do misji zagranicznych, wsparciem w trakcie pobytu w krajach goszczących, repatriacją i retencją po powrocie do kraju. Publikacja powstała na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów, obejmujących m.in. wywiady z ekspatriantami oraz menedżerami personalnymi w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, w tym w centralach polskich firm i polskich filiach firm zagranicznych. W publikacji szczegółowo omówiono: tradycyjne i współczesne formy ekspatriacji oraz typowe role odgrywane przez ekspatrianta podczas misji zagranicznych, zagadnienie przeplatania się kultury narodowej kraju pochodzenia firmy wysyłającej pracowników za granicę, kultury kraju goszczącego i kultury kraju pochodzenia ekspatrianta, proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników (preparacja, ekspatriacja i repatriacja), sposób przygotowania do wyjazdu na misję zagraniczną (poszukiwanie kandydatów, ich selekcja, szkolenie i wynagradzanie), proces adaptacji umożliwiającej złagodzenie napięć wynikających z różnic w kontekstach pracy kraju pochodzenia i kraju goszczącego, metody oceny pracy ekspatriantów i model kariery w wymiarze międzynarodowym, rolę czynników osobistych, zawodowych i pozazawodowych oraz cele i aspiracje ekspatriantów, zagadnienie efektywności misji ekspatriantów. Cennym uzupełnieniem książki jest aneks, w którym przedstawiono przykłady praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania misjami zagranicznymi pracowników. Publikacja jest skierowana do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, menedżerów w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych oraz wszystkich osób prywatnie i zawodowo zainteresowanych tą problematyką.

Spis treści

Wstęp 9
Rozdział 1. Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym 13
Aleksy Pocztowski
Miejsce ekspatriantów w realizacji misji zagranicznych 13
Cele misji zagranicznych ekspatriantów i pełnione przez nich funkcje 18
Czynniki sukcesu w pracy ekspatriantów 21
Tendencje rozwoju w obszarze misji zagranicznych 27
Rozdział 2. Uwarunkowania kulturowe misji zagranicznych 29
Joanna Purgał-Popiela
Miejsce kultury narodowej w realizacji misji zagranicznych 30
Kultura kraju pochodzenia a ekspatriacja 32
Kultura kraju goszczącego jako czynnik kontekstowy misji zagranicznych 38
Przystosowanie międzykulturowe ekspatrianta 39
Przystosowanie jako wyzwanie dla jednostki i organizacji 46
Uwagi końcowe 50
Rozdział 3. Proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników 52
Aleksy Pocztowski
Strategiczne wybory w zakresie misji zagranicznych 52
Ogólna charakterystyka procesu zarządzania misjami zagranicznymi 56
Relacje między centralą a filią 58
Achitektura HR w procesie zarządzania misjami zagranicznymi 60
Rozdział 4. Pozyskanie i przygotowanie ekspatrianta do wyjazdu na misję zagraniczną 65
Iwona Kubica
Źródła rekrutacji 65
Kryteria wyboru ekspatrianta 71
Metody selekcyjne 77
Procedura przygotowania ekspatrianta do misji zagranicznej 84
Opracowanie pakietu wynagrodzeń ekspatriantów 94
Rozdział 5. Proces adaptacji pracowników delegowanych na misje zagraniczne 107
Iwona Kubica
Znaczenie procesu adaptacji w zarządzaniu misją zagraniczną 107
Przezwyciężanie szoku kulturowego 111
Rola szkoleń międzykulturowych w procesie adaptacji 114
Narzędzia wspierające proces adaptacji w początkowym okresie misji zagranicznej 116
Rozdział 6. Ocena pracy ekspatriantów 124
Beata Buchelt
Przesłanki oceniania ekspatriantów 124
Projektowanie i realizacja zarządzania przez efekty podczas misji zagranicznej 130
Determinanty efektywności pracy ekspatriantów 139
Rozdział 7. Kariera zawodowa ekspatriantów 145
Alicja Miś
Kariera w zmieniającym się otoczeniu 145
Ogólny model kariery międzynarodowej 147
Kultura jako mediator kariery międzynarodowej 151
Zarządzanie karierą ekspatriantów - perspektywa organizacyjna 155
Kariera międzynarodowa - perspektywa indywidualna 162
Rozdział 8. Powrót ekspatriantów z misji zagranicznej 168
Beata Buchelt
Istota i znaczenie repatriacji 168
Uwarunkowania repatriacji 172
Wymiar strategiczny i operacyjny zarządzania ekspatriantami powracającymi z misji zagranicznych 176
Rozdział 9. Osobiste i rodzinne aspekty misji zagranicznych 188
Joanna Purgał-Popiela
Jednostka i jej atrybuty w kontekście realizacji misji zagranicznej 188
Motywy i oczekiwania jednostki związane z ekspatriacją i repatriacją 191
Rola uwarunkowań rodzinnych w realizacji misji zagranicznych 200
Uwagi końcowe 204
Rozdział 10. Efektywność misji zagranicznych ekspatriantów 206
Grzegorz Łukasiewicz
Istota efektywności wyjazdów zagranicznych pracowników 206
Koszty zatrudnienia ekspatriantów i specjalistów lokalnych 215
Czynniki determinujące efektywność misji zagranicznych 222
Aneks 1. Misje zagraniczne specjalistów z przedsiębiorstwa działającego w branży wysokich technologii 227 Grzegorz Łukasiewicz
Aneks 2. Ekspatriacja w międzynarodowej firmie konsultingowej 234 Beata Buchelt
Aneks 3. Frequent flyers jako forma misji zagranicznych pracowników 243 Beata Buchelt
Aneks 4. Przebieg kariery międzynarodowej w ramach Lifeblood Development Program w firmie Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o 249 Iwona Kubica
Aneks 5. Polityka wynagradzania ekspatriantów w firmie Eaton 259 Iwona Kubica
Aneks 6. Ekspatriacja - kobiecy punkt widzenia? 269 Joanna Purgał-Popiela
Bibliografia 277
Indeks 293
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »