Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista -

Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista

84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-692-2
Data wydania 12 kwietnia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 389
Rozmiar pliku: 9,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 389
Rozmiar pliku: 6,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

W publikacji przedstawiono wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z badaniem kompetencji zawodowych oraz sposobami ich rozwijania. Czytelnik znajdzie tu zarówno merytoryczne podstawy zarządzania kompetencjami, jak i konkretne narzędzia oraz najlepsze praktyki wdrożeniowe.

Autor omawia tematy takie jak:
- budowanie i wdrażanie systemu zarządzania kompetencjami,
- kompetencyjne opisy stanowisk,
- metody oceny potencjału kompetencyjnego pracowników i kandydatów do pracy,
- szkolenia i rozwój potencjału zawodowego pracowników,
- zarządzanie talentami i budowanie ścieżek kariery,
- wpływ rozwoju kompetencji pracowników na wzrost ich efektywności.

Publikacja zainteresuje specjalistów i menedżerów HR oraz HR biznes partnerów, którzy poszukują informacji i wskazówek dotyczących tego, jak budować i wdrażać systemy zarządzania kompetencjami w firmie. Pracownicy natomiast odnajdą w niej inspirujące zagadnienia związane z rozwojem i karierą zawodową.

Spis treści

Wykaz najważniejszych skrótów ............................................................................. 7
Wprowadzenie ....................................................................................................... 9
Rozdział 1. Podstawy ............................................................................................ 11
Parę słów o historii ............................................................................ 11
Paradygmat efektywności ................................................................... 17
Zarządzanie efektywnością – przykład wdrożenia .............................. 26
Dlaczego kompetencje? ...................................................................... 31
Definicje ............................................................................................ 43
Predyspozycje a kompetencje ............................................................. 65
Opisywanie kompetencji .................................................................... 78
Katalogi kompetencji – opracowanie i wykorzystanie ......................... 93
Profile kompetencji ............................................................................ 109
Rozwój kompetencji zawodowych ..................................................... 123
Rozdział 2. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi ......................................... 147
Sposób wdrażania zarządzania kompetencjami zawodowymi ............. 151
Kompetencyjne opisy stanowisk ......................................................... 161
Audyt kompetencyjny ........................................................................ 183
Rekrutacja i selekcja ........................................................................... 226
System ocen pracowników ................................................................. 241
Szkolenia ........................................................................................... 266
Zarządzanie talentami ........................................................................ 284
Budowanie ścieżek kariery ................................................................. 291
Kultura organizacyjna ........................................................................ 300
Trudności wdrożeniowe ..................................................................... 305
Narzędzia IT wspomagające zarządzanie kompetencjami ................... 312
Rozdział 3. Studium przypadku ............................................................................ 318
Sytuacja wyjściowa ............................................................................. 318
Realizacja projektu ............................................................................. 319
Rekomendacja dla dalszych działań .................................................... 331
Rozdział 4. Mapa kompetencji – przykładowe opisy ............................................. 341
Zarządzanie sobą ............................................................................... 341
Rozdział 5. Profi le kompetencyjne dla ról zawodowych ........................................ 364
Słownik podstawowych pojęć ............................................................................... 373
Bibliografia ........................................................................................................... 377
Indeks .................................................................................................................. 383