Zarządzanie i informatyka - Jerzy Kisielnicki

Zarządzanie i informatyka

Jerzy Kisielnicki

58,91 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Placet
ISBN 978-83-7488-066-4
Data wydania 1 października 2014
Język: Polski
Liczba stron: 480
Rozmiar pliku: 11,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
58,91 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce uzasadniam hipotezę o stałym procesie integracji poszczególnych elementów zarządzania i informatyki. Właśnie we współczesnych systemach zarządzania, nasyconych informatyką, realizuje się podstawowa definicja Mihajla D. Mesarowica, że system to zbiór elementów i relacji zachodzących między nimi. Logika prezentacji jest następująca.
Całość materiału podzielono na pięć, wzajemnie się przenikających, części tematycznych. Można to też przedstawić graficznie w postaci pięciu okręgów, których rdzeniem jest część pierwsza, poświęcona problematyce zarządzania wspieranego informatyką, w tym zagadnieniom informacji i wiedzy w szerokim kontekście. Właśnie te dwa elementy są podstawą współczesnego zarządzania, które spowodowały rewolucyjne zmiany w metodach tworzenia wartości organizacji i tworzenia kapitału intelektualnego.

Spis treści

Wstęp

Część I. Zarządzanie wspierane informatyką

Rozdział 1. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w zarządzaniu

Rozdział 2. Zarządzanie informacja i wiedzą

2.1. O informacji i wiedzy w zarządzaniu organizacją

2.2. Informacje dla zarządzania (informacja zarządcza)

2.3. Wiedza i jej rola w zarządzaniu

2.4. Kapitał intelektualny i jego tworzenie

Rozdział 3. Infrastruktura zarządzania

3.1. Informatyczna Infrastruktura Zarządzania (IIZ) jako element SIZ

3.2. Informatyka dla zarządzania i jej powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi

3.3. System zarządzania – system informacyjny – system informatyczny

Rozdział 4 System informacyjny organizacji

4.1. Budowa i zadania systemu

4.2. System informacyjny dla zarządzania, czyli jak wykorzystać posiadany kapitał intelektualny, jak absorbować i generować wiedzę w systemie informacyjnym

4.3. Jakość systemu informacyjnego – audyt

4.4. Generacje systemów informacyjnych zarządzania

Cześć II. Zastosowania

Rozdział 5. Zasoby informacyjne

5.1. O zasobach informacyjnych

5.2. Baza danych oraz baza baz czyli hurtownia danych

5.3. Baza modeli i procedur

5.4. Baza wiedzy

5.5. Baza tekstowa

5.6. Baza multimedialna

Rozdział 6. Zarządzanie zasobami informacyjnymi

6.1. Systemy komunikacji z zasobami informacyjnymi

6.2. Ochrona zasobów informacyjnych

Rozdział 7. Charakterystyka podstawowych systemów informacyjnych wspierających procesy zarządzania

7.1. Wspomaganie zarządzania – wybór systemu informacyjnego

7.2. Systemy transakcyjne – I generacji

7.3. Systemy wyszukiwania informacji i informowania kierownictwa – II generacji

7.4. Systemy doradcze – III generacji

7.5. Zintegrowane systemy informacyjne

Cześć III. E-zarządzanie

Rozdział 8. E-zarządzanie - pojęcia i elementy

8.1. E-zarządzanie – pojęcia, modele, zadania

8.2. E-zarządzanie w elektronicznej gospodarce

8.3. Sieć komputerowa jako infrastruktura e-zarządzania

Rozdział 9. Wirtualizacja i jej elementy

9.1. Wirtualizacja i wirtualne organizacje

9.2. Technologie wirtualne – TW

9.3. Efekty i bariery zastosowania wirtualizacji

Rozdział 10. O niektórych zastosowaniach procedur e-zarządzania w gospodarce

10.1. E-administracja

10.2. Handel elektroniczny

10.3. Bańkowość elektroniczna

10.4. E-logistyka

10.5. E-nauczanie

Część IV. Zarządzanie projektami

Rozdział 11. Projekt

11.1. Podejście projektowe w zarządzaniu

11.2. Organizacja procesu projektowania

Rozdział 12. Analiza organizacji

12.1. Miejsce analizy w cyklu życia systemu

12.2. Procedura i modele analizy

12.3. Identyfikacja użytkowników i stawianie przez nich celów

12.4. Wybrane modele analizy organizacji

Rozdział 13. Projektowanie systemu informacyjnego zarządzania

13.1. O rozwiązaniach metodycznych

13.2. Metodyki projektowania systemów informacyjnych

13.3. Jakość projektu i procedur realizujących

13.4. Doskonalenie projektu (kaizen reenginering X-engineering)

13.5. Strategia realizacji projektu

Rozdział 14. Wdrażanie systemów informacyjnych

14.1. Miejsce wdrażania w cyklu życia systemu

14.2. Procedura

14.3. Zarządzanie procesem wdrażania

14.4. Czynniki wpływające na efektywność wdrażania systemu

Cześć V. Społeczny, ekonomiczny i prawny kontekst zastosowań ICT

Rozdział 15. Społeczny kontekst zastosowań ICT

15.1. Społeczeństwo informacyjne

15.2. Kontekst etyczny i społeczna odpowiedzialność

15.3. Narzędzia informatyczne komunikacji ze społeczeństwem

15.4. Zagrożenie w budowie społeczeństwa informacyjnego – cyberterroryzm

Rozdział 16. Ekonomiczny kontekst zastosowań ICT

16.1. O ekonomicznej ocenie, czyli efekty i bariery zastosowań ICT

16.2. Proces decyzyjny wyboru wariantu realizacji ICT

16.3. Ocena efektywności ekonomicznej zastosowań informatyki

16.4. Systemowa ocena efektywności ekonomicznej zastosowań ICT

Rozdział 17. Prawny kontekst zastosowań technologii informacyjnej

 

Rozdział 18. Postęp w technologii i zagrożenia kulturowe, czyli przetwarzanie w chmurze

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »