Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku. Tom 5 - Jacek Jaworski

Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku. Tom 5

Jacek Jaworski

59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-594-6
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 223
Rozmiar pliku: 3,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Koniec pierwszej dekady XXI w. mija pod znakiem głębokiego i niespodziewanego kryzysu finansowego oraz poważnego spowolnienia światowej go­spodarki. Wydarzenia te dowiodły, że współczesna gospodarka posiada swoje niedoskonałości, a nowoczesne metody gospodarowania finansami nie tylko, że nie chronią jej przed gwałtownymi zawirowaniami, ale mogą być, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, ich bezpośrednią przyczyną.

Tom piąty Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku poświęcony został problematyce zarządzania finansami wobec wyzwań XXI wieku. Treści książki obejmują swym zakresem cztery podstawowe dziedziny:
- innowacyjnych źródeł finansowania działalności gospodarczej,
- organizacji i funkcjonowania systemów informacji finansowej w nowoczesnym przedsiębiorstwie,
- uwarunkowań i metod zarządzania finansami w makro i mikro skali,
- zastosowania metod ilościowych w gospodarowaniu finansami.

Zamieszczone w Pracach treści są wynikiem prowadzonych przez Autorów badań naukowych, a także efektem przemyśleń opartych na ich bogatym doświadczeniu praktycznym. Mamy nadzieję, że ich lektura stanie się nie tylko inspiracją do dalszych pogłębionych rozważań nad poruszaną problematy­ką, ale także przyczyni się do wdrażania i kreowania nowych rozwiązań w praktyce zarządzania współczesnymi finansami.

Spis treści

Wprowadzenie 9

Część I
Nowoczesne źródła finansowania działalności gospodarczej

1. Dotacje unijne jako źródło finansowania współczesnych przedsiębiorstw na przykładzie Polski - Magdalena Iljaszewicz 15
1.1. Możliwości finansowania działalności i rozwoju polskich przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 16
1.2. Możliwości finansowania działalności i rozwoju polskich przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 18
1.3. Możliwości finansowania działalności i rozwoju polskich przedsiębiorstw z Regionalnych Programów Operacyjnych 19
1.4. Możliwości finansowania działalności i rozwoju polskich przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 21
1.5. Możliwości finansowania działalności i rozwoju polskich przedsiębiorstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 22
Bibliografia 25

2. Rozwój rynku usług faktoringowych w Polsce - Beata Kotowska, Olga Wyszkowska-Kaniewska 27
2.1. Pojęcie i prawne uwarunkowania faktoringu 27
2.2. Podmioty faktoringu 28
2.3. Przedmiot faktoringu 30
2.4. Formy faktoringu 30
2.5. Wady i zalety faktoringu 31
2.6. Rozwój faktoringu w Polsce 32
Bibliografia 39

3. Sekurytyzacja aktywów jako narzędzie inżynierii finansowej - Jagienka Rześny-Cieplińska 41
3.1. Istota i znaczenie sekurytyzacji 41
3.2. Przebieg procesu sekurytyzacji 43
3.3. Koszty i korzyści z sekurytyzacji 45
3.4. Sekurytyzacja w Polsce - uregulowania prawne 46
Bibliografia 48

4. Availability of Selected Financial Resources for Businesses in the Czech Republic - Renáta Myšková 51
4.1. Economical situation in Czech Republic 52
4.2. Possibilities of acquisition of financial resources in term of Czech businesses 53
4.2.1. Bank credits and loans 54
4.2.2. Current status of providing band credits in production spheres of Czech economy 55
4.2.3. Operation programs for support of business in the Czech Republic - new sources from the European Union funds 57
4.2.4. National programs of support of small and middle-sized businesses in the Czech Republic 58
4.3. Financial indicators for objective assessment of company status 59
4.3.1. Purpose of financial analysis and appropriate method selection 59
4.3.2. Rating 60
4.3.3. Financial management matrix as an auxiliary tool for assessing profitability and liquidity 62
4.3.4. ROE Pyramid decomposition and meaning of development dynamics for company management 63
Bibliography 67

Część II
Organizacja pomiaru kategorii finansowych w nowoczesnym przedsiębiorstwie

5. Toward Global Financial Accounting. Is the US on the Way to Adopting IFRS? - Jon Lundesgaard 71
5.1. Toward Globalization of Financial Accounting 71
5.2. The American Setting and the IFRS Challenge 73
5.3. From Convergence and Adjustments, to the SEC Roadmap and Adoption of IFRS 74
5.4. President Obama Sets the Stage 75
5.5. Mary Schapiro's is Less Clear on the Roadmap 76
5.6. The President's Man, the Old Giant Paul Volker 78
5.7. Some Concluding Reflections 80
5.8. Final Comment 80
Bibliography 81

6. Znaczenie opinii biegłego rewidenta dla użytkowników sprawozdań finansowych - Anna Drózd 83
6.1. Użytkownicy sprawozdań finansowych 84
6.2. Wstępna charakterystyka badanych opinii 85
6.3. Szczegółowa analiza budowy opinii 86
6.4. Opinia z zastrzeżeniem oraz uzupełniona o uwagi lub objaśnienia 90
6.5. Zagrożenia kontynuacji działania 93
Bibliografia 97

7. Perspektywa pomiaru kapitału klienta jako komponentu kapitału intelektualnego - Grażyna Michalczuk, Urszula Widelska 99
7.1. Istota kapitału klienta 100
7.2. Ograniczenia w pomiarze kapitału klienta w systemie rachunkowości 104
7.3. Możliwości zastosowania metod kart punktowych w pomiarze kapitału klienta 107
Bibliografia 111

8. Analiza usług doradztwa podatkowego z punktu widzenia klienta kancelarii. Wyniki badań - Anna Mroczka, Aldona Uziębło 113
8.1. Doradca podatkowy jako zawód zaufania publicznego 113
8.2. Czynności doradztwa podatkowego 115
8.3. Charakterystyka klienta kancelarii podatkowej i jego oczekiwań 116
8.4. Wady i zalety korzystania z usług kancelarii podatkowej 119
8.5. Kryteria podjęcia decyzji o wyborze kancelarii podatkowej 120
Bibliografia 123

Część III
Metody, uwarunkowania i skutki zarządzania finansami w skali makro i mikro

9. Dwa oblicza budżetu państwa - Anna Zysnarska 127
9.1. Tradycyjna postać budżetu państwa 127
9.1.1. Budżet jako podstawowy plan finansowy państwa 127
9.1.2. Kryteria klasyfikacyjne przyjęte w klasycznym budżecie państwa 130
9.2. Budżet według układu zadaniowego 133
9.2.1. Zmiana filozofii zarządzania sektorem publicznym 133
9.2.2. Budżet zadaniowy w Polsce 135
Bibliografia 140

10. Koncepcja piramidy finansowej w świetle działalności Bernard Madoff Investment Securities - Sławomir Antkiewicz 143
10.1. Istota klasycznej piramidy finansowej 144
10.2. Piramidy nowej generacji 145
10.3. Charles Ponzi - pomysłodawca piramidy finansowej 147
10.4. Bernard Madoff jako symbol piramidy wszechczasów 149
10.5. Koncepcja funduszu Bernard Madoff Investment Securities 149
10.6. Wątpliwości związane z legalnością funkcjonowania funduszu 151
10.7. Straty spowodowane działalnością funduszu 155
10.8. Główny poszkodowany 156
10.9. Inne poszkodowane fundusze powiązane 156
10.10. Europejskie banki jako poszkodowani w aferze Madoffa 157
10.11. Poszkodowani klienci indywidualni 158
Bibliografia 161

11. Financial Management in a Small Enterprise in Economic Crisis Conditions - Jacek Jaworski 163
11.1. The Areas of Financial Management in a Small Enterprise 164
11.2. Economic Crisis and Its Implications for Small Companies 166
11.3. Guidelines for Financial Decisions in a Small Enterprise in the Time of a Crisis 169
Bibliography 173

12. Narastanie strukturalnej nierównowagi globalnych rynków finansowych
w latach 1999-2008 jako produkt procesu globalizacji - Tadeusz Miruszewski 175
12.1. Globalne nierównowagi a rynki finansowe 176
12.2. Globalne nierównowagi a paradoksy międzynarodowych finansów 177
12.3. Hipotezy globalnych nierównowag 180
Bibliografia 184

Część IV
Zastosowanie metod ilościowych w gospodarowaniu finansami

13. Wykorzystanie testu Dickey?a-Fullera do wybranych zmiennych determinujących
popyt na pieniądz w Polsce w latach 1996-2009 - Małgorzata Borzyszkowska 187
13.1. Podstawy teoretyczne i charakterystyka danych 188
13.1.1. Podstawowe definicje: proces stochastyczny, stacjonarność, stopień integracji 188
13.1.2. Test Dickey?a-Fullera (pierwiastka jednostkowego) 189
13.1.3. Opis zmiennych i charakterystyka danych 192
13.2. Opis oszacowanych wyników empirycznych 193
Bibliografia 203

14. Optymalizacja portfela na polskim rynku papierów wartościowych. Część II - Katarzyna Sokołowska 205
14.1. Wyniki badań 206
14.1.1. Ryzyko portfela akcji 206
14.1.2. Rzeczywista stopa zwrotu portfela akcji 208
Bibliografia 214

15. VAR-Based Portfolio Optimization on the Stock Exchange in Warsaw Stanisław Galus 217
15.1. Methods 218
15.2. Results 218
15.3. Discussion 219
15.3.1. Nonparametric approach 219
15.3.2. Value at risk in presence of commission 221

Bibliography 222

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »