Zarządzanie finansami państwa i zarządzanie przedsiębiorstwami a wyzwania społeczno-gospodarcze - Jakub Koczar

Zarządzanie finansami państwa i zarządzanie przedsiębiorstwami a wyzwania społeczno-gospodarcze

Jakub Koczar

79,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, MOBI, EPUB

Wydawnictwo edu-Libri
ISBN 978-83-66395-34-3
Data wydania 27 grudnia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 170
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 170
Rozmiar pliku: 10,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 170
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
79,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, MOBI, EPUB

Opis

Książka składa się z dwóch części zawierających osiem rozdziałów.

Część pierwsza zatytułowana „Kierunki zmian w polityce podatkowej państwa” odnosi się do analizy rozwiązań z zakresu wybranych podatków w Polsce – stanowiących zarówno dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i wybranych podatków lokalnych. Skupiono się zwłaszcza na ocenie prawno-ekonomicznej podatków ze szczególnym uwzględnieniem ich wydajności fiskalnej i tym samym realizacji przez nie funkcji fiskalnej oraz ocenie skutków zmian przepisów prawa podatkowego.

W części drugiej – „Rola współczesnego przedsiębiorstwa w gospodarce i społeczeństwie” – omówiono najważniejsze wyzwania dla przedsiębiorstw w dobie zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. Rozważania te poświęcono przede wszystkim zagadnieniom nadzoru korporacyjnego, u podstaw którego leży dbałość o interesy społeczne i ochronę środowiska, oraz koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). W kontekście działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska wskazano na unijne uregulowania prawne i instrumenty stosowane do osiągnięcia celów w obszarze zielonej polityki.

Spis treści

Wstęp 7
Część I. Kierunki zmian w polityce podatkowej państwa 11
Rozdział 1. Ewolucja podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce – 30 lat doświadczeń (Bartłomiej Siwek) 13
1.1. Wprowadzenie 13
1.2. Istota podatku dochodowego od osób fizycznych 14
1.3. Ewolucja podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce w latach 1991–2021 16
1.4. Ocena wpływu wybranych elementów konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych na jego wydajność fiskalną 23
1.5. Polski Ład – ewolucja czy rewolucja podatkowa? 30
1.6. Podsumowanie 33
Rozdział 2. Ocena systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce
na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (Gabriela Strojna) 36
2.1. Wprowadzenie 36
2.2. Systemy opodatkowania nieruchomości 37
2.3. Zasady opodatkowania nieruchomości w Polsce 39
2.4. Charakterystyka podatków od nieruchomości na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej 43
2.5. Analiza wysokości obciążeń i znaczenia fiskalnego podatków od nieruchomości w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej 49
2.6. Podsumowanie 53
Rozdział 3. Kontrowersje wokół podatku od czynności cywilnoprawnych – przesłanki i kierunki jego zmian (Jakub Koczar) 55
3.1. Wprowadzenie 55
3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych w polskim systemie podatkowym 56
3.3. Analiza wydajności fiskalnej podatku od czynności cywilnoprawnych 61
3.4. Możliwe kierunki zmian prawnych w podatku od czynności cywilnoprawnych. 65
3.5. Podsumowanie 69
Rozdział 4. Podatkowa konkurencja a podatkowa współpraca w Unii Europejskiej na przykładzie podatku dochodowego od osób prawnych (Monika Suder) 70
4.1. Wprowadzenie 70
4.2. Istota konkurencji podatkowej i jej zakres w Unii Europejskiej 71
4.3. Raje podatkowe jako przejaw konkurencji podatkowej 76
4.4. Idea współpracy podatkowej w UE – w kierunku pogłębionej harmonizacji 78
4.5. Podsumowanie 82
Część II. Rola współczesnego przedsiębiorstwa w gospodarce i społeczeństwie 83
Rozdział 5. Realizacja zasad ładu korporacyjnego przez spółki publiczne notowane na GPW (Paulina Szostecka) 85
5.1. Wprowadzenie 85
5.2. Istota nadzoru korporacyjnego 86
5.3. Rozwój nadzoru korporacyjnego w Polsce 92
5.4. Ramy ładu korporacyjnego w Unii Europejskiej a zasady ładu korporacyjnego w Polsce 96
5.5. Ocena stosowania zasad nadzoru korporacyjnego przez spółki publiczne notowane na GPW 100
5.6. Wyzwania ładu korporacyjnego w świetle Europejskiego Zielonego Ładu 106
5.7. Podsumowanie 109
Rozdział 6. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako obszar raportowania informacji pozafinansowych (Joanna Śliwa) 111
6.1. Wprowadzenie 111
6.2. Istota i podstawy prawne raportowania pozafinansowego 113
6.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu a raportowanie niefinansowe 115
6.4. Standardy i koncepcje teoretyczne raportowania informacji o CSR 116
6.5. Praktyka raportowania społecznej odpowiedzialności w wybranych spółkach z WIG20  118
6.6. Podsumowanie 121
Rozdział 7. Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu przez polskie spółki energetyczne notowane na GPW (Patrycja Sitarz) 122
7.1. Wprowadzenie 122
7.2. CSR jako obszar raportowania niefinansowego 123
7.3. Standardy raportowania CSR 126
7.4. Powszechność raportowania danych pozafinansowych przez polskie spółki
z sektora energetycznego notowane na GPW 130
7.5. Podsumowanie 134
Rozdział 8. Kierunki działań i ocena stopnia realizacji zielonej polityki Unii Europejskiej (Dominika Żak) 135
8.1. Wprowadzenie 135
8.2. Istota zielonej gospodarki i rola regulacji środowiskowych 136
8.3. Rozwój i wyzwania polityki środowiskowej w Unii Europejskiej 138
8.4. Cele i działania Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska 141
8.5. Wykorzystanie instrumentów do osiągania celów ochrony środowiska w Unii Europejskiej 144
8.6. Podsumowanie 151
Spis rysunków 153
Spis tabel 154
Bibliografia 156

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »