Zarys pedagogiki sportu. Podręcznik dla studentów nauk o wychowaniu - Arkadiusz Kaźmierczak

Zarys pedagogiki sportu. Podręcznik dla studentów nauk o wychowaniu

Arkadiusz Kaźmierczak

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-425-7
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 237
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja może stać się ważnym źródłem informacji dla studentów kierunków pedagogicznych i wychowania fizycznego. W sposób kompletny opisano w niej zagadnienia przybliżające czytelnikowi wiedzę z zakresu historii sportu, terminologii specjalistycznej związanej z tym obszarem nauki, problematyki edukacji olimpijskiej, interakcji zachodzących w relacjach trener–zawodnik, wychowawczego znaczenia ról odgrywanych przez trenerów i instruktorów oraz ich znaczenia dla prawidłowego wychowania. Autor pisze we wstępie: „W europejskim szkolnictwie wyższym pedagogika sportu została uznana za ważną dyscyplinę akademicką, funkcjonującą w dziedzinie nauk o sporcie, której celem jest wspomaganie działań edukacyjnych (wychowawczych) osób uczestniczących w treningu sportowym i innych formach aktywności fizycznej, niezależnie od miejsca i czasu ich realizacji w ciągu całego życia”. Opinia ta jest najwłaściwszym wyjaśnieniem potrzeby opracowania tej problematyki w formie prezentowanego podręcznika.

Z recenzji dr hab. Danuty Umiastowskiej
prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Spis treści

 

Wprowadzenie 9

Rozdział I. Pedagogiczny wymiar wychowania fizycznego i sportu na przestrzeni dziejów 15

1.1. Od Platona do pozytywistycznej wizji aktywności fizycznej człowieka 15

1.2. Kalokagatia – wychowawczy model igrzysk starożytnej Grecji 32

1.3. Wychowanie fizyczne i sport w polskiej myśli pedagogicznej 44

Rozdział II. Społeczno-kulturowe paradygmaty współczesnego sportu 61

2.1. Kultura fizyczna w dyskursie społecznym 61

2.2. Wychowawczy wymiar sportu w świetle jego społeczno-kulturowych realiów 67

2.3. Pedagogika sportu w poszukiwaniu tożsamości naukowej 83

Rozdział III. Etyczne, resocjalizacyjne i inkluzyjne wartości aktywności sportowej 99

3.1. Znaczenie zasady fair play w sporcie, edukacji i życiu społecznym 99

3.2. Wychowanie przez sport w kontekście resocjalizacji i przeciwdziałania agresji 111

3.3. Sport jako źródło tworzenia nowych wartości w aktywności osób niepełnosprawnych 125

Rozdział IV. Idea olimpizmu jako humanistyczna wartość współczesnej rzeczywistości 139

4.1. Pedagogiczna wizja neoolimpizmu barona Pierre’a de Coubertina 140

4.2. Humanizm olimpijski – idea a rzeczywistość 152

4.3. Olimpijskie inspiracje w literaturze i sztuce 161

Rozdział V. Sport i olimpizm w programach edukacyjno-wychowawczych 175

5.1. Edukacja olimpijska i pedagogiczne konotacje 176

5.2. Społeczno-wychowawcze wartości sportu olimpijskiego na przykładzie wybranych programów edukacyjno-wychowawczych 184

5.2.1. Programy edukacji sportowej realizowane w polskim systemie oświaty 185

5.2.2. Programy edukacji sportowo-olimpijskiej w wybranych krajach 191

Bibliografia 201

Załączniki 225

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »