Zarys frazeologii współczesnego języka rosyjskiego (ujęcie funkcjonalno-teoretyczne) Oчерк по фразеологии современного русского языка (функционально-теоретический подход) - Agata Piasecka

Zarys frazeologii współczesnego języka rosyjskiego (ujęcie funkcjonalno-teoretyczne) Oчерк по фразеологии современного русского языка (функционально-теоретический подход)

Agata Piasecka

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-454-4
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 117
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Zawiera zarys wiadomości związanych z frazeologią rosyjską. Znalazły się w niej informacje dotyczące rozwoju frazeologii na gruncie rosyjskim, pokrótce omówiono aparat terminologiczny stosowany w tej dyscyplinie naukowej, przedstawiono relacje między frazeologizmem a słowem, cechy stylistyczne, strukturalne, morfologiczne i semantyczne frazeologizmów rosyjskich, ich pochodzenie i związki z kulturą. Każde zagadnienie zostało zilustrowane bogatym materiałem językowym wyekscerpowanym z najnowszych opracowań leksykograficznych, naukowych oraz z publicystyki. Składają się na niego przysłowia, porzekadła, skrzydlate słowa, idiomy, wyrażenia terminologiczne i inne jednostki frazeologiczne.

Kompendium może być przydatne podczas zajęć ze współczesnego języka rosyjskiego o profilu językoznawczym na każdym etapie nauki na kierunku filologia rosyjska, a także na lektoratach czy kursach języka rosyjskiego. Zostało pomyślane w taki sposób, aby zarówno studenci z podstawową znajomością języka rosyjskiego, jak i ci bardziej zaawansowani byli w stanie samodzielnie zorientować się w prezentowanej problematyce badawczej. Celowi temu służy opracowanie części teoretycznej w dwóch wariantach językowych. O ile bowiem takie działy językoznawstwa rosyjskiego, jak fonetyka, morfologia czy składnia doczekały się opracowań napisanych w języku polskim, o tyle frazeologia niekoniecznie.

Dodatkowo w książce zamieszczono wykaz prac poświęconych frazeologii rosyjskiej i polskiej. Zawiera on monografie naukowe, opracowania zbiorowe, słowniki i podręczniki. Część ta może być z powodzeniem wykorzystana przez studentów podczas pisania prac licencjackich czy magisterskich.

Spis treści

Предисловие 7

Przedmowa 9

Теоретическая часть 11

Część teoretyczna 11

Вводные замечания 13

Uwagi wstępne 15

Развитие фразеологии как лингвистической дисциплины на русской почве 17

Rozwój frazeologii jako dyscypliny lingwistycznej na gruncie rosyjskim 19

Oсновные черты фразеологизма 21

Podstawowe cechy frazeologizmu 22

Отношения между фразеологизмом и словом 24

Relacje między frazeologizmem a słowem 26

Фразеология в широком и узком смысле 28

Frazeologia w znaczeniu szerokim i wąskim 30

Основные термины во фразеологии 33

Podstawowe terminy we frazeologii 36

Типы фразеологизмов с точки зрения cемантической слитности их компонентов 40

Typy frazeologizmów z punktu widzenia spójności semantycznej komponentów 42

Проблемы синтаксиса и морфологии 45

Problemy składni i morfologii 46

Отношения между фразеологизмами и частями речи 47

Relacje między frazeologizmami a częściami mowy 48

Семантические категории во фразеологии 49

Kategorie semantyczne we frazeologii 53

Экспрессивно-стилистическая характеристика фразеологизмов 58

Charakterystyka ekspresywno-stylistyczna frazeologizmów 61

Формирование состава фразеологизмов 64

Pochodzenie frazeologizmów 66

Структура фразеологизмов 69

Struktura frazeologizmów 71

Фразеологизм и культура 73

Frazeologizm i kultura 74

Kонтрольные вопросы 75

Pytania kontrolne 76

Практическая часть 79

Część praktyczna 79

Упражнения 81

Ćwiczenia 81

Литература по фразеологии на польском языке 105

Literatura z zakresu frazeologii w języku polskim 105

Литература по фразеологии на русском языке 108

Literatura z zakresu frazeologii w języku rosyjskim 108

Библиография 112

Bibliografia 112

Источники иллюстративного материала 116

Źródła materiału ilustracyjnego 116

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »