Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym - Joanna Żabińska

Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym

Joanna Żabińska

46,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-592-2
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 205
Rozmiar pliku: 3,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
46,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Głównym celem niniejszej publikacji jest identyfikacja przyczyn rosnącego ryzyka systemowego oraz ocena działań podejmowanych w skali międzynarodowej, aby to ryzyko minimalizować, a w konsekwencji zapobiegać kryzysom finansowym lub ograniczać ich skutki.

Szczególna uwaga została poświęcona następującym kwestiom:
- inicjatywom podejmowanym przez G20 w celu zapobiegania, rozprzestrzeniania się i łagodzenia skutków kryzysów finansowych,
- przedstawieniu przedsięwzięć umożliwiających minimalizację zagrożeń związanych z funkcjonowaniem wielkich i systemowo ważnych instytucji finansowych,
- znaczeniu systemów wczesnego ostrzegania w przeciwdziałaniu występowania kryzysów finansowych,
- roli rekomendacji Komitetu Bazylejskiego (Bazylea III) w zapobieganiu i minimalizowaniu skutków kryzysów finansowych,
- działalności Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) przyczyniającej się do ograniczenia skutków kryzysu i poprawy stabilności na rynkach finansowych,
- ewolucji podejścia do zarządzania kryzysem finansowym w UE i Eurosystemie,
- przedstawienia roli Europejskiego Banku Centralnego w zapobieganiu i łagodzeniu skutków kryzysów finansowych.

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1
Reformy i inicjatywy G20 na rzecz przeciwdziałania kryzysom finansowym - Joanna Żabińska, Aneta Sarnik-Sawicka 11
Wprowadzenie 11
1.1. Liberalizacja, deregulacja, globalizacja a powstanie G20 13
1.2. Inicjatywy podejmowane przez G20 na rzecz stabilnego rozwoju świata w latach 2000-2007 22
1.3. Światowy kryzys gospodarczy a inicjatywy G20 w latach 2008-2011 33
Podsumowanie 50

Rozdział 2
Znaczenie działań zmierzających do ograniczenia ryzyka systemowego związanego z funkcjonowaniem ważnych (istotnych) systemowo instytucji fi­nansowych (SIFI) - Joanna Żabińska 51

Wprowadzenie 51
2.1. Ryzyko systemowe, jego istota i skutki 52
2.2. Makroostrożnościowe podejście - ryzyko systemowe związane z funkcjonowaniem wielkich, silnie powiązanych instytucji finansowych 57
2.3. Metody identyfikacji systemowo ważnych (istotnych) instytucji finansowych 62
2.4. Działania podjęte w zakresie uporządkowanego procesu likwidacji SIFI 70
Podsumowanie 73

Rozdział 3
Systemy wczesnego ostrzegania w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym - Joanna Gąska 75
Wprowadzenie 75
3.1. Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzia zapobiegania kryzysom finansowym 79
3.2. Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie percepcji w dynamicznie zmieniającej się sytuacji w międzynarodowym systemie finansowym 86
3.3. Systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu sytuacją kryzysową 89
3.4. Systemy wczesnego ostrzegania i stabilność finansowa 91
3.5. Wady systemow wczesnego ostrzegania 95
Podsumowanie 98

Rozdział 4
Rekomendacje Komitetu Bazylejskiego (Bazylea III) w zapobieganiu i minimalizowaniu skutków kryzysów finansowych - Małgorzata Zielińska-Bieniek 101
Wprowadzenie 101
4.1. Na drodze do Bazylei III - raport grupy roboczej de Larosiere’a 102
4.2. Bazylea III - podstawowe założenia 105
4.3. Luki Bazylei III 111
4.4. Analiza skutkow makroekonomicznych - koszty i korzyści wdrożenia Bazylei III 113
4.5. Transpozycja Bazylei III na prawo unijne - projekt dyrektywy CRD IV 117
4.6. Dostosowanie bankow do wymogow Bazylei III 120
Podsumowanie 123

Rozdział 5
Działania podejmowane przez IOSCO dla wzmocnienia międzynarodowego systemu finansowego na tle globalnego kryzysu finansowego - Blandyna Pu­szer 125
Wprowadzenie 125
5.1. Cele działalności IOSCO 126
5.2. Przedmiot regulacji IOSCO 129
5.3. IOSCO a agencje ratingowe 134
5.4. Rola IOSCO w zapobieganiu kryzysom finansowym 138
5.5. Znaczenie wymiany informacji dla zapobiegania kryzysom finansowym z punktu widzenia IOSCO 144
Podsumowanie 148

Rozdział 6
Zarządzanie kryzysem finansowym w strefie euro - Krystyna Mitręga-Niestrój 151
Wprowadzenie 151
6.1. Zarządzanie kryzysem finansowym przed wybuchem kryzysu subprime 152
6.2. Zarządzanie kryzysem finansowym w UE w latach 2007-2009 160
6.3. Aktualny stan prac nad ramami zarządzania kryzysem finansowym w Unii Europejskiej 166
Podsumowanie 171

Rozdział 7
Rola Europejskiego Banku Centralnego w zapobieganiu i łagodzeniu kryzysów finansowych - Łukasz Szewczyk 173
Wprowadzenie 173
7.1. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w czasie globalnego kryzysu finansowego 174
7.2. Działania EBC w ramach programu zakupu papierów wartościowych 180
7.3. Działania Europejskiego Banku Centralnego na rzecz przeciwdziałania kryzysom finansowym 183
7.4. Porównanie działań Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w kryzysie finansowym 187
Podsumowanie 191

Bibliografia 193

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »