Zamówienia publiczne. Schematy dla praktyków -

Zamówienia publiczne. Schematy dla praktyków

169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-628-1
Data wydania 29 marca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 374
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka stanowi kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych jako złożonym procesie zakupowym dla zamawiających.

Autor w praktyczny sposób omawia podstawy prawne, procedury, kompetencje organów, a także charakterystykę uczestników rynku zamówień publicznych i relacje zachodzące między nimi. Liczne zestawienia, tabele i schematy ilustrują m.in. takie zagadnienia jak:

• system zamówień publicznych w Polsce (w tym: przegląd aktów wykonawczych, centralne organy nadzorujące system),
• zakres podmiotowo-przedmiotowy prawa zamówień publicznych (np. podział zamawiających i wykonawców, wyłączenia i ograniczenia ze stosowania przepisów, zamówienia publiczne jako proces zakupowy),
• organizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (np. określenie struktury organizacyjnej zamawiającego, komisja przetargowa),
• procedury poprzedzające wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym: analiza potrzeb i wymagań, wstępne konsultacje rynkowe, planowanie, agregacja i podział kategorii zakupowych),
• przygotowanie postępowania (m.in. szacowanie i opis przedmiotu zamówienia, tryby udzielania zamówień, specyfikacja warunków zamówienia),
• przeprowadzenie postępowania (np. elektronizacja zamówień publicznych, ogłoszenia, kwalifikacja podmiotowa wykonawcy, kryteria oceny ofert),
• umowa w sprawie zamówienia publicznego,
• środki ochrony prawnej przewidziane w Prawie zamówień publicznych,
• kontrola zamówień publicznych.

W publikacji zostały uwzględnione nowe progi unijne w zamówieniach publicznych (obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.), jak również średni kurs euro na lata 2024–2025, który stosowany jest do przeliczania wartości zamówień publicznych.

Poradnik przeznaczony jest dla studentów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także ekonomistów i księgowych zajmujących się rynkowym aspektem zamówień publicznych. Może zainteresować również menedżerów firm wykonawczych na rynku zamówień publicznych.