Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem - Honorata Łopianowska

Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem

Honorata Łopianowska

161,34 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8633-3
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 1364
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 1364
Rozmiar pliku: 12,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
161,34 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Honorata Łopianowska radca prawny; doradca podatkowy; od 10 lat zajmuje się zawodowo zamówieniami publicznymi początkowo jako arbiter, a w latach 2010 2016 jako członek Krajowej Izby Odwoławczej; autorka publikacji z zakresu podatków oraz zamówień publicznych.

Anna Packo prawnik; od 15 lat zajmuje się zawodowo zamówieniami publicznymi zarówno z punktu widzenia zamawiającego, jak i organu kontrolnego oraz orzeczniczego; członek Krajowej Izby Odwoławczej od początku jej istnienia; autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych.
Autorki publikacji, bazując na swoim zawodowym doświadczeniu, przedstawiają obszerne fragmenty orzeczeń sądów w ujęciu tematycznym, opatrując je dodatkowo komentarzem. Orzeczenia zostały podzielone na poszczególne zagadnienia i instytucje w celu nadania im uniwersalnego charakteru, tak aby zawarte w nich spostrzeżenia nie traciły na aktualności w związku z wciąż zmieniającym się stanem prawnym. Ponadto układ orzeczeń pozwala w łatwy sposób odnaleźć dane zagadnienie i kompleksowo się z nim zapoznać.
Opracowanie prezentuje teksty wyroków sądów okręgowych, które nie są łatwo i powszechnie dostępne dla zainteresowanych. Znaczna ich część nie została opublikowana ani w wersji książkowej, ani w systemach informacji prawnej czy innych publikatorach.
Książka przeznaczona jest dla zamawiających, wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne oraz pełnomocników występujących przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami. Zainteresuje również sędziów i przedstawicieli organów kontrolnych.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Wprowadzenie 11
Rozdział 1. Zasada zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 15 Rozdział 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 35 Rozdział 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 97 Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu 164 Rozdział 5. Wykluczenie z postępowania 253 Rozdział 6. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków 334 Rozdział 7. Korzystanie z zasobów innego podmiotu 443 Rozdział 8. Oferta 538 Rozdział 9. Odrzucenie oferty 626 Rozdział 10. Wadium 873 Rozdział 11. Pełnomocnictwo 935 Rozdział 12. Tajemnica przedsiębiorstwa 962 Rozdział 13. Zamówienie z wolnej ręki 988 Rozdział 14. Postępowanie odwoławcze 1011 Rozdział 15. Postępowanie skargowe 1190
Bibliografia 1331
Wykaz orzeczeń 1333
Indeks haseł 1343
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »