Zamknięte fundusze inwestycyjne - Dorota Krupa

Zamknięte fundusze inwestycyjne

Dorota Krupa

54,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-591-5
Data wydania 2008
Język: Polski
Liczba stron: 252
Rozmiar pliku: 4,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
54,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

„Ostatnie kilkanaście lat jest określanych jako „epoka funduszy inwestycyjnych" (...). Fundusze inwestycyjne, których początków można byłoby się do­szukiwać już w XIX wieku, dopiero relatywnie od niedawna zaczęły podbijać rynki finansowe, za to w niezwykle szybkim tempie (...). Obecnie, trudno jest sobie wyobrazić współczesną gospodarkę i współczesny rynek finansowy bez funduszy inwestycyjnych. Dziesiątki tysięcy funduszy i biliony dola­rów, to przecież istotny wkład w procesy akumulacji, transferu i alokacji kapitałów w skali globalnej.

Pamiętać przy tym należy, iż poważną częścią rynku funduszy inwestycyjnych są właśnie zamknięte fundusze inwestycyjne, które stanowią przedmiot niniejszej książki (...). Należy wręcz stwierdzić, iż wreszcie tematyka zamkniętych funduszy inwestycyjnych doczekała się osobnego i odpowiedniego opracowania (...). Książka stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat zamkniętych funduszy inwestycyjnych i może być także traktowana ja­ko opracowanie bazowe wobec innych publikacji o jeszcze bardziej specjalistycznym charakterze lub świetne opracowanie uzupełniające wobec publi­kacji o pokrewnej tematyce."

(Z recenzji Prof. Dr hab. Leszka Dziawgo)

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1
Fundusz inwestycyjny jako podmiot rynku finansowego
1.1. Pojęcie, istota i podział rynku finansowego
1.2. Uczestnicy rynku finansowego
1.2.1. Grupy podmiotów na rynku finansowym
1.2.2. Inwestorzy indywidualni
1.2.2.1. Istota i znaczenie inwestorów indywidualnych
1.2.2.2. Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne
1.2.3. Inwestorzy instytucjonalni
1.2.3.1. Istota i znaczenie inwestorów instytucjonalnych
1.2.3.2. Wybrani inwestorzy instytucjonalni
1.2.3.3. Konkurencja pomiędzy instytucjami finansowymi na rynku finansowym
1.3 Istota i charakterystyka funduszu inwestycyjnego
1.3.1. Fundusz inwestycyjny jako realizacja idei wspólnego inwestowania
1.3.2. Funkcjonowanie funduszu inwestycyjnego
1.3.2.1. Podmioty zaangażowane w funkcjonowanie funduszu inwestycyjnego
1.3.2.2. Tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
1.3.2.3. Uczestnicy funduszu inwestycyjnego
1.3.3. Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne
1.3.4. Wady inwestowania w fundusze inwestycyjne
1.3.4.1. Ryzyko towarzyszące inwestowaniu w fundusze inwestycyjne
1.3.4.2. Rating funduszy inwestycyjnych
1.4. Otoczenie rynku funduszy inwestycyjnych
1.5. Oddziaływanie funduszy inwestycyjnych na rynek finansowy

Rozdział 2
Rodzaje i konstrukcje funduszy inwestycyjnych
2.1. Ogólny podział funduszy inwestycyjnych
2.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych na wybranych rynkach finansowych
2.2.1. Podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych
2.2.1.1. Klasyfikacja ustawowa instytucji wspólnego inwestowania w Stanach Zjednoczonych
2.2.1.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych według Investment Company Institute
2.2.2. Podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych na rynku europejskim
2.2.2.1. Klasyfikacja ustawowa instytucji wspólnego inwestowania na rynku europejskim
2.2.2.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych według European Fund and Asset Management Association
2.2.2.3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych według Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami
2.3. Konstrukcje funduszy inwestycyjnych
2.3.1. Fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa
2.3.2. Fundusze inwestycyjne podstawowe i powiązane
2.3.3. Fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami
2.3.4. Fundusze funduszy


Rozdział 3
Istota i charakterystyka zamkniętego funduszu inwestycyjnego
3.1. Pojęcie i istota zamkniętego funduszu inwestycyjnego
3.2. Rodzaje zamkniętych funduszy inwestycyjnych na międzynarodowym rynku finansowym
3.3. Funkcjonowanie zamkniętego funduszu inwestycyjnego według polskiego prawa
3.3.1. Różnice między otwartymi i zamkniętymi funduszami inwestycyjnym na polskim rynku finansowym
3.3.2. Istota certyfikatów inwestycyjnych
3.3.3. Przystąpienie do zamkniętego funduszu inwestycyjnego
3.3.4. Wystąpienie z zamkniętego funduszu inwestycyjnego
3.3.5. Organy zamkniętego funduszu inwestycyjnego
3.3.5.1. Rada inwestorów funduszu inwestycyjnego zamkniętego
3.3.5.2. Zgromadzenie inwestorów funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
3.4. Rodzaje zamkniętych funduszy inwestycyjnych według polskiego prawa
3.4.1. Fundusz inwestycyjny nieruchomości
3.4.2. Sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
3.4.2.1. Pojęcie i istota sekurytyzacji
3.4.2.2. Proces sekurytyzacji aktywów
3.4.2.3. Fundusze inwestycyjne zamknięte w procesie sekurytyzacji
3.4.3. Fundusz portfelowy
3.4.4. Fundusz aktywów niepublicznych

Rozdział 4
Zamknięte fundusze inwestycyjne na międzynarodowym rynku finansowym
4.1. Fundusze inwestycyjne na międzynarodowym rynku finansowym
4.1.1. Ewolucja funduszy inwestycyjnych na rynkach rozwiniętych
4.1.2. Podstawowe regulacje prawne dotyczące funduszy inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych
4.1.3. Podstawowe regulacje prawne dotyczące funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej
4.1.4. Formy prawne funduszy wspólnego inwestowania na międzynarodowy rynku finansowym
4.2. Organizacje wspierające funkcjonowanie i rozwój rynku funduszy inwestycyjnych na międzynarodowym rynku finansowym
4.3. Zamknięte fundusze inwestycyjne na międzynarodowym rynku funduszy inwestycyjnych
4.3.1. Zamknięte fundusze inwestycyjne na rynku funduszy inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych
4.3.2. Fundusze non-UCITS na europejskim rynku funduszy inwestycyjnych

Rozdział 5
Zamknięte fundusze inwestycyjne w procesie rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
5.1. Kształtowanie się podstaw prawnych funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce
5.1.1. Pierwszy akt prawny regulujący powstanie instytucji wspólnego inwestowania w Polsce
5.1.2. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z 28 sierpnia 1997 roku
5.1.3. Ustawa z 16 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych
5.1.4. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 roku
5.1.5. Projekt z 16 marca 2007 roku Ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych z 2004 roku
5.1.6. Organizacja wspierająca rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
5.2. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
5.2.1. Fazy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
5.2.2. Faza pierwsza rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
5.2.3. Faza druga rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
5.2.4. Faza trzecia rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
5.2.4.1. Zamknięte fundusze inwestycyjne w Polsce - stan obecny
5.2.4.1.1. Zamknięte fundusze inwestycyjne z ochroną kapitału
5.2.4.1.2. Fundusze inwestycyjne nieruchomości
5.2.4.1.3. Sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne
5.2.4.1.4. Fundusze aktywów niepublicznych
5.2.4.2. Zagraniczne fundusze inwestycyjne w Polsce
5.3. Zamknięte fundusze inwestycyjne w Polsce - wyniki badania ankietowego

Zakończenie
Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »