Zakupy po polsku. Ochrona praw i formy płatności - Krzysztof Piotr Łabenda

Zakupy po polsku. Ochrona praw i formy płatności

Krzysztof Piotr Łabenda

43,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-589-2
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 183
Rozmiar pliku: 56,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
43,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Każdy z nas występuje w życiu w wielu rolach, w tym - bodaj czy nie najczęściej - w roli konsumenta. Kupując towary czy usługi, zwłaszcza te wykraczające poza zakupy bieżące, codzienne, powinniśmy mieć świadomość praw jakimi w tych transakcjach dysponujemy i ryzyka na jakie możemy być narażeni finalizując te transakcje. Ryzyko to wynika zarówno z braku wiedzy po stronie konsumentów co do ich uprawnień (a czasem i obowiązków), jak i z tego, że w transakcjach z profesjonalnie działającym sprzedawcą są oni wyraźnie słabszą stroną stosunku prawnego. Ryzyko konsumenta wynika także z braku umiejętności oceny czy ma on do czynienia z autentycznymi znakami pieniężnymi i nieumiejętności dobór właściwego instrumentu płatniczego do realizowanej transakcji.

Autor wskazuje na bogactwo norm prawa unijnego, a w konsekwencji także prawa polskiego, chroniących interesy konsumentów i w sposób przystępny przybliża je Czytelnikowi. Książka może służyć pomocą tym, którzy stawiają sobie pytanie o potrzebę posiadania i używania różnorodnych instrumentów płatniczych (gotówka, karta, polecenie zapłaty itp.).
Nie bez znaczenia są także informacje pozwalające zbadać autentyczność niektórych znaków pieniężnych (złote i euro).
"ZAKUPY PO POLSKU. Ochrona praw i formy płatności" wpisują się w nurt wielotorowej działalności z zakresu edukacji finansowej, mającej szczególnie istotne znaczenie w walce z wykluczeniem finansowym jako jednym z przejawów wykluczenia społecznego.

Spis treści

Wprowadzenie

1. Konsument w stosunkach umownych
1.1. Konsument i ochrona jego praw
1.2. Umowy
1.2.1. Umowa sprzedaży
1.2.2. Sprzedaż konsumencka
1.3. Niekonwencjonalne formy sprzedaży
1.3.1. Sprzedaż poza siedzibą przedsiębiorstwa
1.3.2. Sprzedaż na odległość towarów i usług o charakterze niefinansowym
1.3.3. Sprzedaż na odległość usług finansowych
1.3.4. Usługi turystyczne
1.3.4.1. Usługi o charakterze pakietowym
1.3.4.2. Timesharing

2. Pieniądz gotówkowy
2.1. Krótka historia pieniądza
2.2. Formy pieniądza
2.3. Gotówka
2.3.1. Banknoty
2.3.2. Bilon (monety)
2.4. Złote polskie
2.5. Euro - waluta zjednoczonej Europy
2.5.1. Banknoty euro
2.5.2. Monety euro
2.6. Dolary USA
2.6.1. Banknoty
2.6.2. Monety

3. Operacje gotówkowe i ich bezpieczeństwo
3.1. Ochrona prawna gotówki przed fałszowaniem
3.1.1. Ochrona na gruncie prawa polskiego
3.1.2. Europejskie prawo ochrony pieniądza
3.2. Pieniądze uszkodzone lub nadmiernie zniszczone

4. Weksle
4.1. Weksel trasowany
4.2. Weksel własny
4.3. Roszczenia z weksla
4.4 Cechy zobowiązania wekslowego

5. Czeki i ich pochodne
5.1 Czeki
5.1.1. Czeki gotówkowe
5.1.2. Czeki rozrachunkowe
5.2. Czeki podróżne
5.3. Przekazy pieniężne (money ordrers)

6. Polecenie zapłaty i polecenie przelewu
6.1. Polecenie zapłaty
6.2. Polecenie przelewu
6.3. Polecenie przelewu i polecenie zaptaty w systemie SĘPA
6.4. BILIX

7. Pieniądz w elektronicznej postaci
7.1. Pieniądz elektroniczny i jego instrumenty
7.2. Elektroniczne instrumenty płatnicze
7.3. Karta płatnicza
7.4. Zapłata z użyciem karty kontaktowej
7.5. Przestępstwa w płatnościach kartami

8. Ptatności ąuasż-barterowe

Słowinczek
Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »