Zakładowy dialog społeczny - Jakub Stelina

Zakładowy dialog społeczny

Jakub Stelina

84,51 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-7085-1
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 448
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 448
Rozmiar pliku: 2,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
84,51 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Książka jest próbą całościowego monograficznego ujęcia problematyki dialogu społecznego na szczeblu przedsiębiorstw. Ukazano w niej zarówno kwestie ogólne związane z konstytucyjnym i prawnomiędzynarodowym usytuowaniem dialogu społecznego, jak i zagadnienia bardziej szczegółowe, odnoszące się do podmiotów tego dialogu i jego przejawów. Wśród autorów zamieszczonych w książce tekstów znajdują się przedstawiciele wielu czołowych ośrodków akademickich w Polsce (Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uczelni Łazarskiego) i Sądu Najwyższego; nie zabrakło też przedstawicieli biznesu (Grupa Lotos). Bogactwo poruszanych wątków, doborowy skład autorów i wysoki poziom merytoryczny opracowań powodują, że oddawany do rąk Czytelników zbiór stanowi znaczący wkład w rozwój nauki prawa pracy. Powinien się też przyczynić do wyjaśnienia wielu wątpliwości nurtujących partnerów społecznych, a przez to - być może - do poprawy jakości dialogu społecznego w Polsce.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do praktyków, w tym działaczy związkowych, pracodawców, adwokatów, radców prawnych oraz do przedstawicieli nauki prawa pracy.

Spis treści

Wykaz najważniejszych skrótów 9
Słowo wstępne 13
Część I Zagadnienia ogólne 17
Walerian Sanetra Prawnokonstytucyjne uwarunkowania zakładowego dialogu partnerów społecznych 19
Ludwik Florek Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania zakładowego dialogu społecznego 36
Michał Seweryński Zakładowy dialog społeczny w projekcie ustawy - zbiorowy kodeks pracy 48
Część II Podmioty (strony) zakładowego dialogu społecznego 55
Jan Piątkowski Przedstawicielstwo związkowe jako podmiot zakładowego dialogu społecznego 57
Monika Latos-Miłkowska Pozazwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze. Stan obecny i perspektywy rozwoju 95
Maciej Łaga Delegat załogi oraz delegat związku zawodowego jako partnerzy w zakładowym dialogu społecznym - uwagi de lege ferenda 112
Jakub Stelina Pracodawca jako podmiot zakładowego dialogu społecznego 137
Część III Przedmiot zakładowego dialogu społecznego 149
Grzegorz Goździewicz Układy zbiorowe pracy jako przejaw dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy 151
Iwona Sierocka Zakres podmiotowy i przedmiotowy zakładowego układu zbiorowego pracy 170
Zbigniew Hajn Inne niż układ zbiorowy pracy nazwane umowy normatywne jako instrument zakładowego dialogu społecznego 187
Beata Rutkowska Nienazwane porozumienia zbiorowe zawierane na szczeblu zakładowym 201
Arkadiusz Sobczyk Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji jako przejaw dialogu społecznego w zakładzie pracy 227
Łukasz Pisarczyk Regulaminy pracy i wynagradzania jako przejaw dialogu społecznego w zakładzie pracy 241
Bogusław Cudowski Spór zbiorowy jako forma zakładowego dialogu społecznego 260
Małgorzata Kurzynoga Rokowania zakładowe jako instrument rozwiązywania konfliktu zbiorowego pracy 276
Alina Wypych-Żywicka Zasada odpowiedzialnego dialogu 291
Magdalena Rycak Aksjologiczne podstawy partycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 305
Jakub Szmit Rodzaje dialogu zakładowego 320
Część IV Zakładowy dialog społeczny - zagadnienia szczególne 333
Dagmara Skupień Zakładowy dialog społeczny w sferze budżetowej 335
Monika Smusz-Kulesza Powiązanie pomiędzy dialogiem toczącym się na poziomie krajowym (zakładowym) a dialogiem ponadnarodowym w przedsiębiorstwie ponadnarodowym 357
Monika Tomaszewska Uwarunkowania dialogu społecznego w żegludze morskiej w dobie otwartych rejestrów statków i tanich bander 369
Paweł Nowik Oddziaływanie negocjacji zbiorowych na ustawę w prawie pracy 382
Waldemar Uziak Zakładowy dialog społeczny dotyczący świadczeń socjalnych 404
Paweł Pettke Kilka uwag o dialogu zakładowym w przedmiocie BHP 420
Krzysztof Hus Zakładowy dialog społeczny a ograniczenia prawa koalicji w związkach zawodowych w praktyce 431
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »