Zagłada Żydów. Studia i Materiały nr 11 R. 2015 - Dariusz Libionka

Zagłada Żydów. Studia i Materiały nr 11 R. 2015

Dariusz Libionka

34,15 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Wydawnictwo Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów
ISBN 978-83-63444-43-3
Data wydania 29 grudnia 2015
Język: Polski
Liczba stron: 800
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 800
Rozmiar pliku: 4,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
34,15 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Opis

We wstępie redakcja zwraca uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z coraz śmielej artykułowanych zapowiedzi radykalnych działań w obszarze tzw. polityki historycznej, a zwłaszcza zagrożenia dla prowadzenia badań naukowych oraz groźbę instrumentalizowania problematyki Holokaustu.

Spośród tekstów zamieszczonych w dziale „Studia” na szczególną uwagę zasługuje artykuł Karoliny Panz poświęcony fenomenowi powojennej przemocy na Podhalu. Autorka analizuje przebieg i mechanizm tych zbrodni, lecz przede wszystkim przypomina ich ofiary. Kolejne opracowania dotyczą szerokiego pojętej problematyki pomocy i ratowania: ewakuacji dzieci żydowskich z terenu ZSRR do Palestyny w latach 1942–1943, warunków przetrwania w okupowanej Belgii, Holandii i Francji, pomocy Żydom na terenie Vichy, paradoksów związanych z ukrywaniem Żydów w Warszawie. Dział ten uzupełnia studium o holenderskim naziście prowadzącym zorganizowaną grabież dzieł sztuki.

W dziale „Sylwetki” prezentujemy biografię i dorobek kolejnego historyka Zagłady - Filipa Friedmana, zaś w sekcji „Materiały” nieznany dziennik o ukrywaniu po „aryjskiej stronie”.

 

W numerze działy:

Studia
Z warsztatów badawczych
Materiały
Konteksty
Małe formy
Omówienia, recenzje, przeglądy
Wydarzenia
Curiosa

a w nich m.in.:


· Karolina Panz, o antyżydowskiej przemocy na Podhalu tuż po wojnie

· Pim Griffoen i Ron Zeller o Zagładzie w Holandii, Francji i Belgii w ujęciu porównawczym

· Nawojka Cieślinska-Lobkowicz o grabieży dzieł sztuki przez Pietera Nicolaasa Mentena

· Katharina Friedla o strategiach przetrwania małżeństw mieszanych w Hamburgu i Wrocławiu

· Pamiętnik dr. Chaima Einhorna, pisany w ukryciu po stronie aryjskiej

· Bartłomiej Rusin na temat bułgarskiej historiografii Zagłady

· Stefan Klemp o warsztacie badacza działalności niemieckich batalionów policyjnych

· Tomasz Ceran w eseju o totalitaryzmie i problemie zła

· Piotr Filipkowski o książkach Mikołaja Grynberga

· Jacek Leociak o Zuzannie Ginczance

· Agnieszka Haska o nadużyciach w „Roku Karskiego”

· Blok tekstów o nauczaniu o Holokauście w Polsce, Niemczech i Kanadzie

 

· Dyskusja wokół Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

Spis treści

 • Od redakcji

IN MEMORIAM

 • Feliks Tych [Redakcja]
 • Władysław Bartoszewski [Michał Komar]

STUDIA

 • Karolina Panz„Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć”. Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945–1947
 • Pim Griffioen, Ron Zeller, Prześladowania Żydów w Holandii, Francji i Belgii, 1940–1945 w ujęciu porównawczym: podobieństwa, różnice, przyczyny
 • Tal BruttmannPolityka antyżydowska, „ostateczne rozwiązanie” i pomoc udzielana Żydom we Francji Vichy w latach 1940–1945
 • Katarzyna Odrzywołek, Piotr Trojański, Dzieci Teheranu – od mrozów Syberii do słońca Palestyny. Rola delegatur Ambasady RP w ZSRR i Armii gen. Andersa w ratowaniu dzieci żydowskich .
 • Nawojka Cieślińska-Lobkowicz, Grabieżca ze znakiem Q. O rabunkowej działalności Pietera Nicolaasa Mentena (1899–1987)
 • Barbara Engelking, Labirynty i plątaniny. Historia pewnego Sprawiedliwego

SYLWETKI

 • Roni Stauber, Filip Friedman i początki badań nad Zagładą

KONTEKSTY
 • Bartłomiej Rusin, Deportacja Żydów z Macedonii Wardarskiej, Bełomoria i Pirotu w historiografii bułgarskiej


Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

 • Stefan Klemp, Źródła ukazujące działalność batalionów policyjnych w okupowanej Polsce 
 • Agnieszka Haska, „Proszę Pana Ministra o energiczną interwencję”. Aleksander Ładoś (1891–1963) i ratowanie Żydów przez Poselstwo RP w Bernie 
 • Katharina Friedla, Strategie przetrwania i udzielanie pomocy żydowskim partnerom w małż eń stwach mieszanych we Wrocławiu i Hamburgu. Studium przypadku 
 • Justyna Majewska, „Czym wytłumaczy Pan…?” Inteligencja żydowska o polonizacji i asymilacji Żydów w getcie warszawskim .
 • Maria Ferenc Piotrowska, „Ma ono na twarzy grymas dojrzałego i gorycz pokrzywdzonego […] – nie ma dzieciństwa”. Przemiany ról dzieci w rodzinie w getcie warszawskim

PUNKTY WIDZENIA

 • Tomasz Ceran, Historia XX wieku, totalitaryzm i problem zła
 • Piotr Forecki, Anna Zawadzka, Reguła złotego środka. Kilka uwag na temat współczesnego dominującego dyskursu o „stosunkach polsko-żydowskich”
 • Piotr Filipkowski, Między historią mówioną, psychologią ocalenia a traumą drugiego pokolenia. Wokół książek Mikołaja Grynberga Ocaleni z XX wieku i Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne

MATERIAŁY

 • Pamiętnik dr. Chaima Einhorna [Barbara Engelking]
 • Ewa Wiatr, Na marginesie funkcjonowania sądów polskich w Generalnym Gubernatorstwie. Przypadek Majera Wolberga
 • Piotr Trojański, „Trzeba mu jedną posłać, bo jakiś złotnik czy też kanadziarz”. Sprawa strażnika Stałej Ochrony Obozu Oświęcimskiego

MAŁE FORMY

 • Tadeusz BartośZapomnieć
 • Jacek LeociakGinczanka

OMÓWIENIA

Tadeusz Czekalski, Bałkańska ziemia obiecana? Problem Holokaustu w albańskich badaniach nad przeszłością Natalia Sineaeva-Pankowska, Pamięć o Holokauście w Mołdawii Ján Hlavinka, Historiografia słowacka wobec problematyki Zagłady

NAUCZANIE O ZAGŁADZIE

 • Katarzyna Woniak, Ujęcie Zagłady w niemieckich podręcznikach szkolnych
 • Carson Phillips, Szanse, wyzwania i interpretacje: nauczanie o Holokauście w Kanadzie
 • Robert Szuchta, Czy zmiany programowe nauczania historii w polskiej szkole uwzględniają debaty historyczne? Refleksje na marginesie obrazu Zagłady w podręcznikach do nauczania historii

RECENZJE

 • David Silberklang, Gates of Tears: The Holocaust in the Lublin District [Dariusz Libionka]
 • Bartosz Kwieciński, Obrazy i klisze. Między biegunami wizualnej pamięci Zagłady
 • Katarzyna Mąka-Malatyńska, Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu w polskim filmie [Iwona Kurz]
 • Paweł Wolski, Tadeusz Borowski – Primo Levi, Prze-pisywanie literatury Holocaustu [Aleksandra Ubertowska]
 • Aleksandra Ubertowska, Holokaust Auto(tanato)grafie [Paweł Wolski]
 • Bartłomiej Krupa, Opowiedzieć Zagładę, Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003) [Anna Mach]
 • Andrea Löw, Markus Roth, Krakowscy Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945 [Dagmara Swałtek]
 • Elżbieta Rączy, Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939–1945 [Dagmara Swałtek]
 • Peter Longerich, Himmler. Buchalter śmierci [Tomasz Ceran]
 • Patrick Montague, Chełmno. Pierwszy nazistowski obóz zagłady [Anna Ziółkowska]
 • Rachel Brenner, The Ethics of Witnessing. The Holocaust in Polish Writers’ Diaries from Warsaw, 1939–1945 [Jacek Leociak]
 • Christian Ingrao, Wierzyć i niszczyć. Intelektualiści w machinie wojennej SS [Sławomir Buryła]
 • Sönke Neitzel, Harald Welzer, Żołnierze. Protokoły walk, zabijania i umierania [Mikołaj Winiewski]
 • Kornelia Kończal (red.), (Kon)teksty pamięci. Antologia [Joanna Wawrzyniak]
 • Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej [Stanisław Obirek]
 • Dawid Sierakowiak, Dziennik. Pięć zeszytów z łódzkiego getta [Adam Sitarek]
 • Timothy Snyder, Black Earth: The Holocaust as History and Warning [Jan Grabowski]
 • Krystyna Radziszewska, Ewa Wiatr, Adam Sitarek, Jacek Walicki, Monika Polit (red.), Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego [Justyna Majewska]

WYDARZENIA. Wokół Muzeum Historii Żydów Polskich

 • Nawojka Cieślińska-Lobkowicz, Żydowska Biblia pauperum
 • Małgorzata Szpakowska, O Muzeum Historii Żydów Polskich 
 • Jacek Leociak, Zagłada w „Muzeum życia” (Muzeum Polin i jego kłopoty z muranowskim genius loci)

CURIOSA

 • Dariusz Libionka, W poszukiwaniu miliona Sprawiedliwych
 • Agnieszka Haska, Keep calm and bądź jak Jan Karski
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »