Zagłada Żydów. Studia i Materiały nr 10 R. 2014 t. I-II - Dariusz Libionka

Zagłada Żydów. Studia i Materiały nr 10 R. 2014 t. I-II

Dariusz Libionka

29,88 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Wydawnictwo Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów
ISBN 978-83-63444-37-2
Data wydania grudzień 2014
Język: Polski
Liczba stron: 1112
Rozmiar pliku: 3,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 1112
Rozmiar pliku: 4,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
29,88 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Opis

Do rąk czytelników oddajemy, 10. już numer rocznika naukowego “Zagłada Żydów. Studia i Materiały” wydawanego od 2005 roku przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN.  Te 10. lat skłania do syntez, bilansów i podsumowań. W numerze staramy się szukać odpowiedzi na pytania, które rodzi refleksja nad ostatnimi 10. laty badań dot. zagłady Żydów w Polsce - o literaturze i historiografii Zagłady ostatniej dekady piszą Justyna Kowalska-Leder i Bartłomiej Krupa; o obchodach kolejnych rocznic powstania w getcie warszawskim – Piotr Forecki.

10. numer rocznika, prócz podejmowania refleksji wywołanych okrągłą rocznicą rozpoczęcia edycji pisma, poświęcony jest w dużej mierze Warszawie. Jan Grabowski w swoim studium odkrywa ciekaw i nieznane fakt o warszawskim kripo rozpracowującym ukrywających się  Żydów; Dariusz Libionka pisze o reakcjach „polskiego Londynu” na powstanie w getcie, Nawojka Cieślinska-Lobkowicz o działającym pomiędzy gettem a stroną aryjską swoistym "antykwariacie" zaś Elżbieta Janicka o symbolicznej topografii terenu dawnego getta.  Przypominamy także sylwetki związanych z Warszawą, a zmarłych niedawno prof. Israela Gutmana (pióra Havi Dreyfuss) oraz dr Ruty Sakowskiej (pióra Tadeusza Epszteina) oraz Hersza Wassera Katarzyna Person) i Józefa Kermisza (David Silberklang). W numerze żegnamy także naszego zmarłego nagle kolegę Roberta Kuwałka.

W części „warsztatowej” pojawią się artykuły o zabójstwie Żydów w Strzegomiu (Anna Bikont), komunikacji telefonicznej w getcie warszawskim (Justyna Gregorowicz) oraz o warszawskich Księgach Pamięci (Adam Kopciowski).

Sekcja „Materiały” przynosi dokumenty związane z działaniami policji warszawskiej – niemieckiej i „granatowej” (Jan Grabowski, Dariusz Libionka),  procesem o zamordowanie żydowskiej rodziny (Barbara Engelking), oraz listy Niemców pisane w czasie wojny do bliskich (Marcin Zaremba). W dziale „Omówień” proponujemy czytelnikowi przeglądy piśmiennictwa dotyczącego Zagłady na Ukrainie, w Niemczech i Czechach.


W numerze działy:

 • Studia
 • Z warsztatów badawczych
 • Bilanse i Konteksty
 • Materiały
 • Wywiady
 • Małe formy
 • Omówienia, recenzje, przeglądy
 • Wydarzenia
 • Curiosa

a w nich m.in.:

 • Piotr Forecki o fenomenie „kwietniowego gadania”
 • Andrea Löw o piśmiennictwie na temat getta łódzkiego
 • Bartłomiej Krupa o najnowszych tendencjach w polskiej historiografii Zagłady
 • Justyna Kowalska-Leder o literaturze polskiej wobec Zagłady
 • Jan Grabowski o Polskiej Policji Kryminalnej tropiącej Ringelbluma
 • Dariusz Libionka o powstaniu w getcie z perspektywy londyńskiej inspiracj
 • Anna Bikont o mordach na Żydach w Strzegomiu
 • Justyna Gregorowicz o łączności telefonicznej w getcie warszawskim
 • Ewa Wiatr o udziale policji granatowej w wysiedlaniu Żydów w powiecie radomszczańskim
 • Michał Głowiński o oczach donosiciela
 • Jan Tomasz Gross o sprawcach, ofiarach i innych

Spis treści

TOM I (STUDIA)

 • Od redakcji

In memoriam

 • Robert Kuwałek [Dariusz Libionka]

Studia

 • Jan GrabowskiTropiąc Emanuela Ringelbluma. Udział polskiej Kriminalpolizei w „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej”
 • Dariusz LibionkaWalka i propaganda. Powstanie w getcie warszawskim z perspektywy polskiego Londynu
 • Wojtek Rappak„Raport Karskiego” – kontrowersje i interpretacje
 • Marta JanczewskaWarszawska Rada Żydowska w świetle dokumentów urzędowych z Archiwum Ringelbluma
 • Barbara EngelkingTajemnica Hesi. Zapis emocji w świadectwach Zagłady
 • Nawojka Cieślińska-LobkowiczHabent sua fata libelli. Okupacyjny rynek sztuki w Warszawie a własność żydowska
 • Elżbieta JanickaZamiast negacjonizmu. Topografia symboliczna terenu dawnego getta warszawskiego a narracje o Zagładzie

Sylwetki

 • Havi Dreifuss„Oni wciąż we mnie żyją”. Israel Gutman (1923–2013): ocalały z Zagłady, uczestnik powstania w getcie warszawskim, historyk żydowski
 • Tadeusz EpszteinWspomnienie o dr Rucie Sakowskiej (1922–2011)
 • Katarzyna PersonHersz Wasser. Sekretarz Archiwum
 • David SilberklangJózef Kermisz (1907–2005) – twórca badań nad Szoa

Konteksty

 • Omer BartovWołanie krwi brata twego. Rekonstrukcja ludobójstwa w lokalnej skali
 • Ferenc L. LaczóDokumentując odpowiedzialność. Jenő Lévai i narodziny historiografii Zagłady na Węgrzech w latach czterdziestych XX w.
 • Bob MooreW cieniu Anny Frank. Szanse Żydów na przeżycie w okupowanej Holandii

Z warsztatów badawczych

 • Justyna GregorowiczKomunikacja telefoniczna w życiu społeczności getta warszawskiego
 • Anna Bikont, „Raz napadł na nas młody chłopak i strzelał, myśmy już nie uciekali”. Morderstwa popełniane przez członków AK i BCh na Żydach ze wsi Strzegom
 • Danijel Matijevic, Jan KwiatkowskiKrzesiny i Kreising – między pamiętaniem a pomijaniem. Polskie miasteczko wobec historii, pamięci i rywalizacji w cierpieniu
 • Adam Kopciowski, Pinkes Warsze – Kronika Warszawy
 • Ewa Cuber-Strutyńska, Witold Pilecki. Konfrontacja z legendą o „ochotniku do Auschwitz”
 • Ewa Wiatr„Zdawanie Żydów” – udział policjantów granatowych w wysiedlaniu Żydów na przykładzie powiatu radomszczańskiego
TOM II (MATERIAŁY)

 

MATERIAŁY

 • Jan GrabowskiBiedni Polacy patrzą na warszawskich Żydów i na getto warszawskie
 • Dariusz Libionka, Zapisy dotyczące Żydów w warszawskich kronikach policyjnych z lat 1942–1944
 • Jan Grabowski, Dariusz LibionkaMeldunki Obwodu „Praga” Policji Polskiej o zatrzymaniach Żydów w Warszawie w okresie maj–lipiec 1943 r.
 • Jan GrabowskiPrzyczynek do biografii Ireny Sendlerowej (z dokumentów warszawskiego Ratusza)
 • Barbara Engelking„Niemcy zabili nam Żydów, więc wyrzucamy”. Sprawa Edwarda Toniakiewicza
 • Marcin Zaremba„Ta cała banda żydowska zdechła nareszcie”. Eksterminacja Żydów w listach żołnierzy niemieckich z 1942 r.
 • Testament polityczny Hitlera
 • Katarzyna Kuczyńska-KoschanyPustostan i jego perswazja. Język w ostatnim tekście Adolfa Hitlera
Bialnse
 • Piotr ForeckiKwietniowe gadanie. Polskie flagi nad gettem
 • Andrea LöwGetto Litzmannstadt/Łódź pod lupą: publikacje ostatniej dekady
 • Bartłomiej KrupaHistoria krytyczna i jej „gabinet cieni”. Historiografia polska wobec Zagłady 2003–2013
 • Justyna Kowalska-Leder, Literatura polska ostatniego dziesięciolecia wobec Zagłady – próby odpowiedzi na nowe wzywania
Punkty widzenia
 • Marta Witkowska, Michał Bilewicz, Czy prawda nas wyzwoli? Przełamywanie oporu psychologicznego w przyjmowaniu wiedzy o Zagładzie
 • Havi DreifussUtajone miasta. Kilka uwag o metodologii Gunnara S. Paulssona
 • Michał Głowiński, Oczy donosiciela
 • Mikołaj GrynbergO Auschwitz, Szwecji i depresji
 • Tadeusz Bartoś, Niezmienne prawo wielkiej śmierci. Otto Kulka, Pejzaże metropolii śmierci. Komentarz
 • Przemysław Czapliński, Wirus Auschwitz
 • Jan Tomasz Gross, Sprawcy, ofiary i inni

Omówienia

 • Anna Abakunowa, Obecny stan badań nad Zagładą na Ukrainie
 • Beate Kosmala, Berlin w czasach narodowego socjalizmu i deportacja berlińskich Żydów – nowe publikacje z 2013 r.
 • Tomáš Sniegoň, Pamięć, historia, sens. Tematyka Zagłady na tle wydarzeń powojennych we współczesnej literaturze i kinematografii czeskiej
 • Barbara Engelking, Źródło wszystkich źródeł. O czterech warszawskich tomach Archiwum Ringelbluma
 • Sławomir Buryła, Najnowsze studia na ludobójstwem. Wybrane zagadnienia

Recenzje

 • Anki Grupińskiej zapisywanie żydowskich opowieści (12 opowieści żydowskich) [Barbara Engelking] Odczytanie listy. Opowieści o warszawskich powstańcach Żydowskiej Organizacji Bojowej [Dariusz Libionka]
 • Stefan Klemp, Freispruch für das „Mord-Bataillon”. Die NS-Ordnungspolizei und die Nachkriegsjustiz [Jan Grabowski]
 • Waitman Wade Beorn, Marching into Darkness. The Wehrmacht and the Holocaust in Belarus [Jan Grabowski]
 • Frédéric Rousseau, Żydowskie dziecko z Warszawy. Historia pewnej fotografii [Agnieszka Haska]
 • Dariusz Libionka (red.), Obóz zagłady w Bełżcu w relacjach ocalonych i zeznaniach polskich świadków [Stanisław Obirek]
 • Witold Mędykowski, W cieniu gigantów. Pogromy 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej. Kontekst historyczny, społeczny i kulturowy [Sławomir Buryła]
 • Lech M. Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej [Tomasz Ceran]
 • Grzegorz Niziołek, Polski teatr Zagłady [Małgorzata Szpakowska]
 • Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska, Jacek Leociak (red.), Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968) [Piotr Paziński]
 • Bo Lidegaard, Countrymen [Joanna Gomułka]
 • Sylwia Karolak, Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947–1991. Kanon, który nie powstał [Wiesława Młynarczyk]

Wydarzenia

 • Zofia WóycickaKazerne Dossin – Muzeum-Miejsce Pamięci i Centrum Dokumentacyjne poświęcone Zagładzie i Prawom Człowieka
Curiosa
 • Agnieszka HaskaSprawiedliwi są wśród nas
 • Justyna Kowalska-LederWszechobecność Sprawiedliwych

 

Bibliografia zawartości roczników 2005–2013

Noty o autorach

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »