Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym - Urszula Kąkol

Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym

Urszula Kąkol

41,83 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Wydawnictwo edu-Libri
ISBN 978-83-63804-79-4
Data wydania 3 luty 2016
Język: Polski
Liczba stron: 322
Rozmiar pliku: 6,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 322
Rozmiar pliku: 17,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 391
Rozmiar pliku: 3,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
41,83 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Opis

W monografii przedstawiono zaawansowaną metodykę oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Jest realizacją obowiązku posiadania krajowej metodyki w tym zakresie, spoczywającego na Polsce jako członku Unii Europejskiej. W pełni respektuje regulacje prawne obowiązujące w Polsce, w szczególności Ustawę o zarządzaniu kryzysowym oraz Unijny Mechanizm Ochrony Ludności.

Książka jest przeznaczona dla:
• jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli i ich komórek odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe;
• podmiotów, które są operatorami systemów infrastruktury krytycznej w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
• studentów kierunków: Bezpieczeństwo publiczne, Bezpieczeństwo narodowe, Administracja.

Zaawansowana metodyka ma charakter otwarty, co oznacza, że zakreśla ramy i podaje wytyczne rekomendowanego postępowania, ale też i zakłada, że określony jej użytkownik, stosując się do nich, nada im charakter zgodny z lokalnymi uwarunkowaniami oraz będzie wzmacniać jej oddziaływanie przez wdrożenie procesów:
• systematycznego rozwijania metodyki,
• zarządzania pozyskiwaną wiedzą o zagrożeniach i ryzyku,
• zarządzania wiedzą o społecznym, technicznym i organizacyjnym kontekście funkcjonowania systemów infrastruktury krytycznej państwa oraz usługach logistyki społecznej związanych z tą infrastrukturą.

Spis treści

Wstęp

Część I. Publiczne zarządzanie kryzysowe a zarządzanie ryzykiem
1. Podstawy prawne publicznego zarządzania kryzysowego oraz wzorce dobrych praktyk
1.1. Rozwiązania Unii Europejskiej
1.2. Regulacje prawne Rzeczypospolitej Polskiej
1.3. Dobre praktyki
2. Proces i zakres publicznego zarządzania kryzysowego
2.1. Triada: ryzyko – bezpieczeństwo – reagowanie
2.2. Identyfikacja zagrożeń
2.3. Analiza i ocena ryzyka
2.4. Postępowanie z ryzykiem
2.5. Zapewnianie bezpieczeństwa wobec zagrożeń
2.6. Reagowanie na zakłócenia
2.7. Komunikacja kryzysowa
2.8. Dojrzałość zarządzania kryzysowego
3. Wybrane standardy i metody zarządzania ryzykiem
3.1. Przegląd standardów
3.2. Przegląd metod
4. Podstawy teorii organizacji i zarządzania wykorzystywane w publicznym zarządzaniu kryzysowym
4.1. Zarządzanie organizacjami publicznymi a publiczne zarządzanie kryzysowe
4.2. Publiczne zarządzanie kryzysowe na tle rozwoju nurtów zarządzania
4.3. Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu organizacjami
4.4. Metody eksperckie
4.5. Metody twórczego myślenia i poszukiwania rozwiązań
4.6. Możliwości wykorzystania współczesnych koncepcji i metod zarządzania w publicznym zarządzaniu kryzysowym

Część II. Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
5. Podmioty odpowiedzialne za ocenę ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
5.1. Ocena ryzyka w dokumentacji publicznego zarządzania kryzysowego
5.2. Struktura podmiotów odpowiedzialnych za ocenę ryzyka
5.3. Zakres obowiązków podmiotów odpowiedzialnych za ocenę ryzyka
6. Ideowa struktura metodyki oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
6.1. Założenia metodyki oceny ryzyka
6.2. Model powiązań modułów metodyki
6.3. Charakterystyka modułów metodyki
7. Przygotowanie do oceny ryzyka w systemach infrastruktury krytycznej państwa
7.1. Moduł M1 – organizacja pracy zespołu oceny ryzyka
7.2. Moduł M2 – charakterystyka podmiotu chronionego
7.3. Moduł M3 – wyznaczanie podsystemów i grup zasobów infrastruktury krytycznej państwa
7.4. Moduł M4 – obliczanie zmiennych ryzyka
8. Ocena ryzyka w systemach infrastruktury krytycznej państwa
8.1. Moduł M5a – identyfikacja zagrożeń
8.2. Moduł M5b – analiza i szacowanie ryzyka
8.3. Moduł M6 – kryteria akceptowalności ryzyka
9. Wykorzystywanie oceny ryzyka
9.1. Moduł M7 – uwzględnianie zależności w ocenie ryzyka oraz prognozowanie rozprzestrzeniania się zagrożeń
9.2. Moduł M8 – ustalanie kryteriów przejścia zagrożenia w sytuację kryzysową
9.3. Moduł M9 – sprawozdawczość i międzyszczeblowe przekazywanie oceny ryzyka

Część III. Zarządzanie wiedzą w publicznym zarządzaniu kryzysowym
10. Podstawy teoretyczne zarządzania wiedzą
10.1. Piramida wiedzy
10.2. Proces zarządzania wiedzą
10.3. Modele procesu zarządzania wiedzą
11. Model zarządzania wiedzą rekomendowany do publicznego zarządzania kryzysowego
11.1. Model zasobowy w zarządzaniu wiedzą
11.2. Informatyczne wspomaganie zarządzania wiedzą
12. Rozwijanie zarządzania wiedzą w publicznym zarządzaniu kryzysowym
12.1. Doskonalenie procesu zarządzania wiedzą o ryzyku
12.2. Integracja procesów zarządzania wiedzą i publicznego zarządzania kryzysowego

Podsumowanie
Słownik pojęć
Spis rysunków
Spis tabel
Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »