Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami - Tomasz Aniukiewicz

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami

Tomasz Aniukiewicz

212,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-914-9
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 1017
Rozmiar pliku: 24,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
212,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Każdy wzór został opatrzony szczegółowym komentarzem, który analizuje znaczenie i zakres stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych.

W opracowaniu ukazano zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego (w tym w sprawach rejestrowych), a także w postępowaniach pomocniczych.

W piątym wydaniu uwzględniono zmiany dotyczące m.in.:

  • sposobu wnoszenia wniosków dotyczących podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców,
  • terminu zaspokojenia roszczenia oznaczonego w nakazie zapłaty oraz wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
  • ograniczenia wysokości opłaty od zarzutów w postępowaniu nakazowym, jeśli nakaz został wydany przeciwko konsumentowi,
  • konieczności przedstawienia wraz z pozwem wniesionym w postępowaniu nakazowym przeciwko konsumentowi obowiązanemu z weksla, umowy, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem, wraz z deklaracją wekslową i załącznikami, a także zamieszczenia w treści pozwu skierowanego przeciwko osobie fizycznej oświadczenia o tym, czy roszczenie powstało w związku z umową zawartą z konsumentem,
  • rozszerzenia zakresu spraw należących do katalogu spraw gospodarczych,
  • przesłanek uprawnienia wierzyciela do złożenia wniosku o wyznaczenie terminu licytacji lokalu mieszkalnego służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika.

Dzięki lekturze książki czytelnik może:

- zapoznać się ze sposobami konstruowania twierdzeń, wniosków dowodowych i innych oświadczeń stron;

- zweryfikować prawidłowość ustalenia opłaty od poszczególnych pism procesowych w zależności od ich przedmiotu, rodzaju sprawy i etapu postępowania;

poznać dodatkowe istotne aspekty dopuszczalności i dokonywania czynności w formie pism procesowych, takie jak: określenie osób uprawnionych, terminy, podstawy złożenia.

Książka zainteresuje adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów, którzy w swojej pracy zawodowej sporządzają pisma w postępowaniu cywilnym.

Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony WWW(Nowe okno)(Link do innej strony) po  wpisaniu  zamieszczonego w  książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »