Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa - Andrzej Jaki

Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa

Andrzej Jaki

33,30 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-3646-8
Data wydania 2007
Język: Polski
Liczba stron: 200
Rozmiar pliku: 4,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
33,30 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce w zarysie przedstawiono zagadnienia związane z wyceną przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem warstwy teoretyczno-metodycznej podjętej problematyki. Ukazano uregulowania formalnoprawne dotyczące wyceny przedsiębiorstw oraz przesłanki i procedury wyceny, a także omówiono stosowane w praktyce metody wyceny przedsiębiorstwa. Z uwagi na szybki rozwój koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (value based management) oraz na przeobrażania, jakim w związku z tym podlegają systemy oceny efektywności przedsiębiorstw, w publikacji scharakteryzowano także istotę, narzędzia oraz znaczenie pomiaru i oceny procesów kształtowania wartości przedsiębiorstwa.

Szczegółowo przedstawiono następujące zagadnienia:

 • specyfika wyceny przedsiębiorstwa jako dobra gospodarczego
 • uwarunkowania prowadzenia wyceny przedsiębiorstw
 • charakterystyka majątkowych, dochodowych i mieszanych metod wyceny
 • przesłanki i wyznaczniki kształtowania wartości przedsiębiorstw.


 • Adresaci:

  Publikacja zainteresuje przede wszystkim studentów i wykładowców uczelni ekonomicznych, wycena przedsiębiorstw jest już bowiem od dłuższego czasu tematem wykładów, ćwiczeń i seminariów. Zakres przedmiotowy niniejszej książki jest dostosowany do obowiązującego programu nauczania dla polskich uczelniach ekonomicznych.

  Tytuł poprzedniego wydania: Wycena przedsiębiorstwa

  Spis treści  O autorze 7

  Wstęp 9

  1. Przedsiębiorstwo jako obiekt wyceny 13

  Restrukturyzacja procesów gospodarczych a wycena przedsiębiorstw w Polsce 13
  Kapitał jako źródło wartości przedsiębiorstwa 16
  Wartość jako kategoria ekonomiczna a przedsiębiorstwo 21
  Wartość w strukturze celów przedsiębiorstwa 27
  Zakresy wyceny przedsiębiorstwa i determinanty jego wartości 32

  2. Uwarunkowania i elementy wyceny przedsiębiorstwa 40

  Pomiar wartości jako podstawa wyceny przedsiębiorstwa 40
  Przesłanki i funkcje wyceny przedsiębiorstwa 45
  Formalnoprawne uregulowania wyceny przedsiębiorstwa 52
  Procedura wyceny przedsiębiorstwa 64
  Uwzględnianie zmiany wartości kapitału w czasie w wycenie przedsiębiorstwa 70

  3. Metody wyceny przedsiębiorstw 79

  Systematyka metod wyceny przedsiębiorstw 79
  Metody majątkowe w procesie wyceny przedsiębiorstwa 87
  Dochodowa wycena przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo jako forma inwestycji 92
  Wartość reputacji w mieszanych metodach wyceny przedsiębiorstwa 108
  Syntetyczne ujęcie metod wyceny - rachunek pomiaru i oceny wartości przedsiębiorstwa 117

  4. Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa 126

  Globalne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw 126
  Ewolucja typów własności a kontrola właścicielska w  przedsiębiorstwie 133
  Kształtowanie wartości w procesie pomiaru i oceny efektywności przedsiębiorstwa 144
  Determinanty kreowania wartości przedsiębiorstwa 158
  Kreowanie wartości w ocenie efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstwa 162
  Kreowanie wartości jako podstawa motywowania w  przedsiębiorstwie 167

  Zakończenie 175

  Literatura 181
  Wybrane akty prawne 193
  Indeks 195
  Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
  Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »