Wybór prawa a ochrona osób trzecich na tle rozporządzenia Rzym II -

Wybór prawa a ochrona osób trzecich na tle rozporządzenia Rzym II

169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-574-1
Data wydania 13 marca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 340
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 340
Rozmiar pliku: 718,3 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

W publikacji przedstawiono analizę instrumentu ochrony osób trzecich, ustanowionego w art. 14 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia Rzym II dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych. Autor wyjaśnił, dlaczego wybór prawa dokonywany przez uczestników obrotu w formie
czynności prawnej może wywoływać skutki wobec osób trzecich, w jakich sytuacjach występuje możliwość zastosowania wspomnianego przepisu i jakie są skutki naruszenia praw osób trzecich w rozumieniu tego uregulowania.

Wyczerpująco omówiono m.in.:
• zakres zastosowania rozporządzenia Rzym II (np. w kontekście łańcucha umów);
• sposób dokonania wyboru prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego obrotu handlowego z udziałem przedsiębiorców i w sytuacjach, w których pojawia się kwestia zaangażowania odpowiedzialności ubezpieczyciela udzielającego ochrony ubezpieczeniowej;
• skutki wyboru prawa dla podmiotów, które tego wyboru dokonują, oraz dla innych osób, na których sytuację wybór ten może oddziaływać;
• sposób rozwiązywania problemów wiążących się z dokonaniem wyboru prawa w celu pokrzywdzenia innych osób.

Książka zainteresuje przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych i sędziów, a także osoby zajmujące się obsługą prawną przedsiębiorców uczestniczących w międzynarodowym obrocie handlowym oraz podmioty działające w sektorze ubezpieczeniowym.

„(…) książka wyczerpująco udziela odpowiedzi na praktyczne pytania dotyczące wyboru prawa dla zobowiązań pozaumownych na gruncie rozporządzenia Rzym II oraz mechanizmu ochrony osób trzecich przewidzianego w tym rozporządzeniu. (…) stanowi spójny i wyczerpujący wywód
o charakterze prekursorskim nie tylko w skali polskiej, lecz także europejskiej. Ma niepodważalną doniosłość teoretyczną i praktyczną”.
Z recenzji dra hab. Mariusza Frasa, prof. UŚ