Wybór dokumentów źródłowych dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii i europeistyki. Tom I: 1910-1959 - Gniewomir Pieńkowski

Wybór dokumentów źródłowych dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii i europeistyki. Tom I: 1910-1959

Gniewomir Pieńkowski

31,50 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo E-bookowo
ISBN 978-83-272-4249-5
Data wydania 16 maja 2014
Język: Polski
Liczba stron: 292
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
31,50 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Oddajemy w ręce Czytelników pierwszy tom Wyboru źródeł dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii i europeistyki. Publikacja zawiera dokumenty źródłowe z lat 1910 - 1959, które wywarły największy wpływ na stosunki międzynarodowe w pierwszej połowie XX wieku (oraz w pierwszej dekadzie II połowy XX wieku) a rozstrzygnięcia w nich zawarte do dziś kreują zachowania państw na arenie międzynarodowej. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z dokumentami w całości, albo z bardzo obszernymi fragmentami w języku polskim, które nie tylko pozwolą mu poznać regulacje prawne najważniejszych wydarzeń na terenie Polski, Europy i świata, ale także poznać opinie wybitnych jednostek, które je aktywnie kształtowały.

Spis treści

Spis treści

1. Traktat aneksji Korei przez Japonię (1910r.)……………………………………………….5

2. Pakt Ligi Narodów (1919r.)………………………………………………………………….8

3. Konwencja w sprawie niewolnictwa (1926r.)…………………………………………….16

4. Traktat przeciwwojenny (1928r.)…………………………………………………………..20

5. Oświadczenie rządowe w sprawie przystąpienia RP do konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze w 1907r. (1929r.)…22

6. Konwencja o określeniu napaści (1933r.)…………………………………………………50

7. Deklaracja między Polską a Niemcami o niestosowaniu przemocy (1934r.)...55

8. Przemówienie Józefa Becka w Sejmie RP (1939r.)……………………………………….57

9. Pakt o nieagresji między Niemcami a ZSRR – pakt Ribbentrop – Molotow (1939r.)...62

10. Pakt o nieagresji między Niemcami a ZSRR – tajny protokół do paktu (1939r.)……..64

11. Układ o pomocy wzjamnej między RP a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (1939r.)………………………………………………………………65

12. Układ o pomocy wzjamnej między RP a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – tajny protokół (1939r.)……………………………………………68

13. Obwieszczenie mobilizacji RP (1939r.)……………………………………………………70

14. Układ Sikorski – Majski (1941r.)…………………………………………………………73

15. Rozporządzenie o prawie karnym dla Polaków i Żydów na wschodnich ziemiach wcielonych (1941r.)………………………………………………………………………….75

16. Deklaracja Narodów Zjednoczonych (1942r.)……………………………………………80

17. Deklaracja kairska (1943r.)…………………………………………………………………81

18. Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych osi europejskiej (1945r.)………………………………………82

19. Komunikat z konferencji krymskiej (1945r.)…………………………………………93

20. Protokół pracy konferencji krymskiej (1945r.)………………………………………100

21. Uchwały poczdamskie (1945r.)………………………………………………………108

22. Protokół z berlińskiej konferencji trzech mocarstw (1945r.)………………………125

23. Memorandum Rządu Jedności Narodowej do Rządów ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii przedstawiające stanowisko Polski w sprawach zachodnich granic (1945r.)……132

24. Sprawozdanie z przebiegu konferencji delegacji Rządu Jedności Narodowej z ministrami spraw zagranicznych trzech wielkich mocarstw (1945r.)………………145

25. Memorandum delegacji Rządu Jedności Narodowej w sprawie zachodnich granic Polski przekazane rządom trzech wielkich mocarstw (1945r.)………………………154

26. Ustalenia konferencji poczdamskiej w sprawie zachodniej granicy Polski (1945r.)...159

27. Konwencja Narodów Zjędnoczonych, statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, porozumienie ustanawiajace komisję przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (1945r.)……………………………………………………………………160

28. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa (1946r.)…202

29. Powszechna deklaracja praw człowieka (1948r.)……………………………………….206

30. Deklaracja niepodległości Państwa Izrael (1948r.)……………………………………..212

31. Statut Rady Europy (1949r.)………………………………………………………………213

32. Traktat Północnoatlantycki (1949r.)……………………………………………………...229

33. Protokół do traktatu północnoatlantyckiego o akcesji Rzeczypospolitej Polskiej (1997r.)....................232

34. Układ między RP a NRD o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko – niemieckiej granicy państwowej (1950r.)……………………………………………………………...233

35. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (1950r.)……237

36. Umowa pomiędzy RP a ZSRR o zamianie odcinków terytoriów państwowych (1951r.)………………………………………………………………………………………251

37. Protokół do umowy pomiędzy RP a ZSRR o zamianie odcinków terytoriów państwowych (1951r.)……………………………………………………………………..254

38. Konwencja dotycząca statusu uchodźców (1951r.)…………………………………….258

39. Traktat pokojowy pomiędzy Japonią a Chinami (1952r.)……………………………...277

40. Traktat o wzajemnej obronie pomiędzy USA a Chinami (1954r.)……………281

41. Układ w sprawie Antarktyki (1959r.)……………………………………………………284

 

 

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »