Wszechświat bez przypadków - Czesław Włodarczyk

Wszechświat bez przypadków

Czesław Włodarczyk

20,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Wydawnictwo Psychoskok
ISBN 978-83-8119-880-6
Data wydania 20 lipca 2022
Język: Polski
Liczba stron: 505
Rozmiar pliku: 3,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 505
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 505
Rozmiar pliku: 5,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
20,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Opis

„Jeśli interesujesz się amatorsko lub zawodowo problematyką astrofizyczną, to z pewnością zainteresują Cię nowe odpowiedzi na stare pytania:
Czym jest, jaki ma kształt i jak naprawdę wygląda wszechświat?
Powstał przypadkowo, czy został stworzony?
Jeśli stworzony to jak, z czego, przez kogo lub przez co?
Gdzie się znajduje?
Kiedy zaistniał i dlaczego nadal istnieje?
Ile może być wszechświatów?
Jaka przyszłość czeka wszechświat?

Odpowiedzi na powyższe pytania i wiele szczegółowych informacji znajduje się w treści tego opowiadania.”

Spis treści

Wstęp

1. Wi­ro­wo Kwan­to­wy Mo­del Ko­smo­lo­gicz­ny (WKMK)

2. Pro­ces po­zna­nia i sa­mo­po­zna­nia

3. Pod­sta­wo­we zja­wi­ska Wszech­świa­ta we­dług WKMK

4. Świa­do­mo­ść

5. In­for­ma­cja

6. Ener­go­cza­so­prze­strzeń (ECP)

7. Ruch wi­ro­wy

8. Geo­me­tria ru­chu wi­ro­we­go (GRW)

9. Astro­fi­zycz­ny ob­raz Wszech­świa­ta we­dług WKMK

10. Hi­sto­ria Wszech­świa­ta

10a. Oso­bli­wo­ści

11. Pro­ces two­rze­nia Wszech­świa­ta

12. Roz­mna­ża­nie kwan­tów ECP

13. Two­rze­nie jądra Wszech­świa­ta

14. Two­rze­nie ga­lak­tyk

15. Two­rze­nie gwiazd

16. Two­rze­nie pla­net

17. Układ Sło­necz­ny

18. Nasz układ pla­ne­tar­ny

19. Hi­sto­ria Zie­mi i Ksi­ęży­ca

20. Wła­ści­wo­ści ECP skład­ni­ków wi­rów pla­ne­tar­nych i in­nych obiek­tów zło­żo­nych

21. Ży­cie we Wszech­świe­cie

22. Przy­szło­ść Wszech­świa­ta we­dług WKMK

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »