Wstyd - Elżbieta Czykwin

Wstyd

Elżbieta Czykwin

25,61 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Wydawnictwo Impuls
ISBN 978-83-7850-441-2
Data wydania 20 czerwca 2013
Język: Polski
Liczba stron: 356
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
25,61 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Opis

Problematyka wstydu w nauce stanowiła przede wszystkim obszar zainteresowania psychologii i teologii. Ujęcie prezentowane w książce jest nawiązaniem i rozwinięciem socjologicznego ujęcia wstydu zaproponowane przez amerykańskiego profesora Thomasa Scheffa.


Praca koncentruje uwagę Czytelnika na prezentacji ujęcia teoretycznego w nawiązaniu do tradycji myślenia na temat wstydu w socjologii ale przede wszystkim na aplikacjach założeń teoretycznych proponowanego ujęcia.


Książka składa się z pięciu części.


W pierwszej z nich zaprezentowany zostaje dotychczasowy dorobek myśli socjologicznej w kontekście wstydu (pionierzy tego ujęcia oraz wkład autorów z kręgu interakcjonizmu symbolicznego oraz teorii kontroli społecznej).


Część drugą stanowi krytyczna, przedstawiona w duchu psychoanalitycznym prezentacja proponowanego ujęcia wstydu zapoczątkowaną ustaleniami terminologicznymi. Jedna z kluczowych kwestii społecznych współczesnego świata jest agresja. Wyjaśnienie genezy jej powstawania, mechanizmów przejawiania się oraz narastania zyskuje tu wyjaśnienie i uzasadnienie empiryczne w ujęciu „spirali wstydu-gniewu”, jako oryginalna i przekonywująca próba ukazania związku pomiędzy zakwestionowanym wstydem i agresją. W szczególności badania Lewis nad kłótniami małżeńskimi stanowią tu inspirującą weryfikację dynamicznego procesu narastania agresji. Produktywność podejścia do zagadnień społecznych z perspektywy wstydu zostaje ukazana także w odniesieniu do innych znaczących korelatów, takich jak: obraz siebie czy depresja. Kwestia empirycznej weryfikacji zaproponowanej teorii stanowi poważne wyzwanie badawcze, i ta kwestia zamyka część drugą książki.


Część trzecia książki jest wieloaspektową perspektywą ukazującą produktywność i uniwersalny charakter proponowanego ujęcia teoretycznego, ukazując różne, odmienne warianty aplikacyjne. Jednym z takich wariantów jest próba wyjaśnienia casusu dojścia Adolfa Hitlera do władzy oraz społecznego przyzwolenia demokratycznych Niemiec na jego zbrodnicze poczynania. Pomimo ogromnej literatury na ten temat, fenomen Hitlera nie został przekonywująco rozpoznany. Kwestia ta jest dla współczesnego świata demokratycznego szczególnie istotna, pozwala bowiem zdiagnozować i podejmować działania prewencyjne w zbliżonych do sytuacji przedwojennych Niemiec okolicznościach. Casus biograficzny Alfreda Speera, bliskiego współpracownika Hitlera odsłania ważny w teorii aspekt moralny związany z ujęciem wstydu i pozwalający odróżnić wstyd od sytuacyjnego zażenowania. W części trzeciej, podobnie jak to czynił Freud następuje odwołanie do psychologicznego wyjaśnienia charakterystyk zachowań postaci literackich stworzonych przez genialnych pisarzy Tołstoja i Goethego. Odmiennym źródłem inspiracji, wskazującym na fundamentalny charakter wstydu w wyjaśnianiu ludzkich zachowań stanowi odwołanie do egzegetycznych interpretacji z kręgu chrześcijańskiego jakie stanowią biblijne „Wygnanie z raju” oraz praktyka spowiedzi, rozumiana tu jako próba przeniesienia treści nieświadomych obarczonych wstydem do świadomości.


Część czwarta książki, akcentuje znaczenie więzi społecznej, której naruszenie czy załamanie manifestuje się, po stronie osobistej - doświadczeniem wstydu. Następuje tu wyakcentowanie znaczenia związku tego co osobiste a więc wstydu, z tym, co społeczne a mianowicie więzią. W tej części wskazuje się na charakterystyczna dla współczesnych kultury okcydentu dystrofię więzi społecznej oraz skrywane pragnienie jej naprawy. Tworzenie neoplemion (Maffesoli) jest tutaj dobitnym wyrazem tych pragnień. W tej części zgłoszone zostają jeszcze inne przykłady produktywności aplikacyjnej wstydu w odniesieniu do takich ważnych społecznie problemów jak: wyraźnie niski poziom zaufania społecznego w Polsce, generalnie (nie tylko w Polsce) niski poziom ruchliwości społecznej, pionowej tj. z dołu do góry w odniesieniu do przedstawicieli grup o niskim społecznym prestiżu.


Część piątą, i ostatnią książki zamykają rozważania na temat ważnych prób podejmowanych w naukach społecznych a mających na celu sformułowanie imponderabiliów w funkcjonowaniu człowieka. Próby takie służą powiększeniu kumulatywności ogromu narastającej wiedzy społecznej oraz uniwersalizacji jej stosowania. Prezentowane ujecie wstydu wpisuje się w te próby konkurując, w jakiejś mierze zwycięsko z innymi, podobnie jak wstyd obrosłymi w liczne próby badawcze i teoretyczne ujęcia, jakimi są: Terror Menagement Theory (TMT) czy Teoria wstrętu (Disgust Theory). Mechanizm konformizmu vs. nonkonformizmu oparty jest na wstydzie (Barbalet). Wstyd stanowił przez wieki podstawowy mechanizm leżący u podstaw praktyki pedagogicznej. Książkę zamykają rozważania a raczej inspiracje pedagogiczne jakie nasuwają się w związku z proponowanym ujęciem wstydu dla szeroko rozumianego wychowania.

 

Spis treści

Podziękowania
Wstęp


Część I
Emocje i wstyd – wstępne koncepcje

Rozdział 1
Prekursorzy problematyki w myśli społecznej

Rozdział 2
Ujęcie interakcjonistów symbolicznych
2.1. Wczesny interakcjonizm
2.2. Wkład Goffmana
2.3. Teoria emocji Susan Shott

Rozdział 3
Wstyd a kontrola społeczna
3.1. Mechanizmy zawstydzania według Johna Braithwaite’a
3.2. Nathan Harris i egzemplifikacje empiryczne


Część II
Thomas J. Scheff i koncepcja interakcjonostyczno-
-psychoanalityczna

Rozdział 4
Inspiracje i ustalenia teoretyczne
4.1. Charles Cooley: duma versus wstyd
4.2. Odniesienia psychoanalityczne: Helen Lewis
4.3. Represjonowanie wstydu w społeczeństwie nowoczesnym

Rozdział 5
Wstyd i agresja
5.1. Spirala wstydu-gniewu
5.2. Konflikt, agresja i przemoc
Rozdział 6
Inne egzemplifikacje empiryczne
6.1. Wstyd a obraz siebie
6.2. Wstyd a depresja
6.3. Metody badania wstydu


Część III
Ilustracje literackie i biograficzne oraz inne przykłady

Rozdział 7
Wstyd na ścieżkach biografii
7.1. Casus Adolfa Hitlera
7.2. Albert Speer: wstyd i przeprosiny

Rozdział 8
Literackie tropy wstydu
8.1. Wstyd Wertera: upokorzenie i klasa społeczna
8.2. Bohaterowie Tołstoja: gender

Rozdział 9
Inspiracje chrześcijańskie
9.1. Upadek
9.2. Spowiedź


Część IV
Przemiany więzi i wybrane korelaty wstydu

Rozdział 10
Więź społeczna. Charakterystyki w kontekście wstydu
10.1. Więź społeczna. Charakterystyki
10.2. Współczesna dystrofia więzi. Nierówności ekonomiczne
10.3. Trybalizm i neotrybalizm jako wyraz pragnienia więzi

Rozdział 11
Wybrane korelaty wstydu
11.1. Kulturowe aspekty wstydu
11.2. Poziom zaufania a wstyd
11.3. Ruchliwość społecznaCzęść V
Zakończenie

Rozdział 12
W kierunku imponderabiliów
12.1. TMT
12.2. Wstręt

Rozdział 13
Niektóre pedagogiczne aspekty wstydu
13.1. Przemiany więzi
13.2. Post-shame society
13.3. Kary szkolne
13.4. Przemoc szkolna
13.5. Hipokryzja

Bibliografia  

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »