Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym - Anna Łaszkiewicz

Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym

Anna Łaszkiewicz

22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-084-6
Data wydania 2018
Język: Polski
Liczba stron: 217
Rozmiar pliku: 6,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym to oryginalna na polskim rynku wydawniczym monografia na temat konkurencyjności przedsiębiorstw w kontekście zagadnienia kreowania wartości. Autorka omawia kwestie związane z tworzeniem przez przedsiębiorstwo wartości wspólnie z konsumentami, uwarunkowane specyfiką i potencjałem środowiska wirtualnego. Książka jest cennym źródłem wiedzy o wirtualnych społecznościach oraz ich znaczeniu w zakresie budowania oferty przedsiębiorstwa i poprawy innowacyjności biznesu. Zawiera zagadnienia dotyczące współpracy z konsumentami w takich płaszczyznach, jak tworzenie unikalnych, odpowiadających na potrzeby klientów produktów, wdrażanie procesów dostosowanych do specyfiki poszczególnych branż i rynków czy wreszcie zapewnienie komunikacji z rynkiem poprzez tworzenie i dystrybucję treści oraz propagowanie idei i wartości organizacji.

Spis treści

 

Wstęp 9

 

Rozdział 1. Konsument w otoczeniu rynkowym 15

1.1. Konsument w koncepcji marketingu 15

1.2. Nowa Gospodarka – charakterystyka i główne determinanty zmian 21

1.3. Nowy typ konsumenta – zmiany w postawach i zachowaniach konsumenckich 31

 

Rozdział 2. Charakterystyka wirtualnych społeczności 43

2.1. Istota i potencjał wirtualnych społeczności 43

2.2. Rodzaje wirtualnych społeczności i ich wykorzystanie w organizacji 51

2.3. Rola wirtualnych społeczności w kreowaniu wartości 60

 

Rozdział 3. Wartość jako źródło przewagi konkurencyjnej 67

3.1. Definicja wartości na gruncie koncepcji marketingowej 67

3.2. Koncepcje tworzenia i podziału wartości 77

3.3. Korzyści dla organizacji i konsumentów 88

 

Rozdział 4. Koncepcja współtworzenia wartości z klientami 95

4.1. Czynniki warunkujące współpracę 95

4.2. Zaangażowanie klientów jako podstawa współtworzenia wartości 100

4.3. Motywy zaangażowania klientów we współpracę 103

4.4. Formy współpracy z klientami 107

4.5. Obszary wykorzystania idei współtworzenia wartości z klientami w organizacji 119

 

Rozdział 5. Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym w praktyce przedsiębiorstw w Polsce i na świecie – badania empiryczne 127

5.1. Cel i metodyka badania empirycznego oraz charakterystyka próby 127

5.2. Praktyka współtworzenia wartości z klientami w przedsiębiorstwie – przegląd i charakterystyka 135

5.3. Znajomość zagadnienia współtworzenia wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym 141

5.4. Ocena wpływu współtworzenia wartości z konsumentami na poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa 146

5.5. Postrzegany przez przedsiębiorstwo potencjał współtworzenia wartości z klientami w środowisku wirtualnym w zakresie budowania przewagi rynkowej 167

5.6. Podsumowanie 177

 

Zakończenie 183

Bibliografia 187

Spis rysunków i tabel 199

Załącznik ‒ Kwestionariusz 205

Nota o Autorze 215

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »