Współpraca policjantów z osobowymi źródłami informacji - Krzysztof Horosiewicz

Współpraca policjantów z osobowymi źródłami informacji

Krzysztof Horosiewicz

84,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8298-4
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 292
Rozmiar pliku: 5,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce przedstawiono rolę osobowych źródeł informacji (OZI) w realizacji ustawowych zadań Policji, wskazując przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa prawnego policjantów leżące w sferze ich kwalifikacji zawodowych i regulacji prawnych.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Wstęp 9
Rozdział 1. Praca operacyjno-rozpoznawcza policjantów przy wykorzystaniu osobowych źródeł informacji 21
1.1. Zadania Policji w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej 26
1.2. Rola osobowych źródeł informacji w realizacji ustawowych zadań Policji 60
1.3. Uwarunkowania prawne prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych przy wykorzystaniu osobowych źródeł informacji 80
Rozdział 2. Zagrożenia pracy operacyjno-rozpoznawczej przy wykorzystaniu osobowych źródeł informacji 97
2.1. Motywy werbunku 106
2.2. Niekontrolowana działalność osobowego źródła informacji 124
2.3. Udział osobowego źródła informacji w popełnieniu przestępstwa 129
2.4. Postępowanie z przedmiotami, których posiadanie jest zabronione lub które mogą stanowić dowód w postępowaniu przygotowawczym 133
2.5. Poziom merytorycznego przygotowania funkcjonariuszy prowadzących współpracę z osobowymi źródłami informacji 147
2.6. Czynnik organizacyjny współpracy policjantów z osobowymi źródłami informacji 166
Rozdział 3. Możliwości podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa współpracy policjantów z osobowymi źródłami informacji 181
3.1. Aspekt prawny współpracy policjantów z osobowymi źródłami informacji 182
3.2. Aspekt edukacyjny współpracy policjantów z osobowymi źródłami informacji 191
3.3. Aspekt organizacyjny współpracy policjantów z osobowymi źródłami informacji 212
Zakończenie 217
Załącznik nr 1. Kwestionariusz ankiety 225
Załącznik nr 2. Zestawienie wyników badań ankietowych (276 respondentów) 235
Załącznik nr 3. Odpowiedzi uzyskane w wyniku przeprowadzonego wywiadu kwestionariuszowego 249
Wykaz aktów prawnych 265
Wykaz orzecznictwa 275
Bibliografia 277
Spis wykresów 287
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »