Wspólnotowy wymiar samorządu terytorialnego – rzeczywistość a oczekiwania - Katarzyna Małysa-Sulińska

Wspólnotowy wymiar samorządu terytorialnego – rzeczywistość a oczekiwania

Katarzyna Małysa-Sulińska

127,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-087-5
Data wydania 1 luty 2022
Język: Polski
Liczba stron: 288
Rozmiar pliku: 277,2 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
127,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Opis

W publikacji omówiono ustawowe i ustrojowe gwarancje partycypacji obywatelskiej w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw wspólnoty samorządowej. Wśród zagadnień poruszonych przez autorów są m.in.:
• rola samorządu terytorialnego w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju;
• aspekty prawnofinansowe funkcjonowania samorządu terytorialnego;
• realizacja prawa do zrzeszania się wspólnot samorządowych w ramach struktur międzynarodowych;
• ustalanie warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych;
• wymóg „zapewnienia” miejsc postojowych w decyzjach o warunkach zabudowy;
• różnorodność świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami w kontekście praktyki orzeczniczej dotyczącej ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Artykuły zawarte w monografii powstały na podstawie referatów i dyskusji przeprowadzonej w trakcie XV Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, regionalnych izb obrachunkowych oraz samorządowych kolegiów odwoławczych. Zainteresuje również pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz środowisk naukowych.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Maciej Berek

Ustawowe i ustrojowe gwarancje partycypacji obywatelskiej w procesie erygowania gminy | str. 17

Lucyna Staniszewska

Realizacja prawa do zrzeszania się wspólnot samorządowych w ramach struktur międzynarodowych | str. 35

Małgorzata Ganczar

Data Governance Act – wyzwania dla samorządu terytorialnego  | str. 51

Joanna Kielin-Maziarz

Miasto czy państwo – jaka jest rzeczywista rola samorządu w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju?  | str. 69

Marta Romańska

Czy konstrukcja użytkowania wieczystego pozwala zabezpieczyć i wyważyć interesy właściciela i użytkownika wieczystego? | str. 89

Elżbieta Feret

Wieloaspektowość funkcjonowania samorządu terytorialnego we współczesnym świecie – aspekty prawnofinansowe | str. 115

Marzena Świstak

Finansowoprawne aspekty wsparcia uczelni publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | str. 125

 

Katarzyna Małysa-Sulińska, Anna Kawecka

Mnogość świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami a praktyka orzecznicza w zakresie ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego | str. 141

Maciej Pisz

Zintegrowane inwestycje terytorialne jako przejaw współpracy jednostek samorządu terytorialnego na obszarze aglomeracji miejskich – rzeczywistość a oczekiwania w polskim porządku prawnym | str. 161

Tomasz Libera

Wymóg zapewnienia miejsc postojowych w decyzjach o warunkach zabudowy. Wybrane aspekty formalno- i materialnoprawne w świetle orzecznictwa | str. 179

Joanna M. Salachna, Kamil P. Kowalewski

Ustalanie warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych po zmianach dokonanych 29.08.2019 r.  | str. 215

Adrian Gołąb

Kilka uwag na temat zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w procedurze legalizacji samowoli budowlanej | str. 239

Wojciech Drobny

Normatywna idea naboru jako przejaw wspólnotowego wymiaru samorządu terytorialnego  | str. 259

Bibliografia  | str. 275

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »