Wspieranie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce przez system zachęt dla inwestorów - Tomasz Dorożyński

Wspieranie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce przez system zachęt dla inwestorów

Tomasz Dorożyński

24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-326-7
Data wydania 2018
Język: Polski
Liczba stron: 327
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

 

Ważnym procesem zachodzącym we współczesnej gospodarce światowej jest umiędzynarodowienie. Polega ono na tworzeniu i rozwijaniu różnych form ponadnarodowych powiązań między przedsiębiorstwami, których przykładem są zagraniczne inwestycje bezpośrednie.

Głównym celem podjętych badań jest ocena reakcji inwestorów zagranicznych na stosowanie zachęt. Pierwszą część monografii poświęcono teoretycznym, prawnym i organizacyjnym aspektom wspierania inwestorów zagranicznych. Część druga, empiryczna, zawiera badania oceniające znaczenie zachęt z perspektywy gospodarki kraju goszczącego i kraju pochodzenia.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do ekonomistów i przedstawicieli biznesu międzynarodowego. Może również zainteresować osoby związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w przestrzeni międzynarodowej – menedżerów, ekspertów, reprezentantów administracji publicznej.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

CZĘŚĆ I. WSPIERANIE INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH PRZESŁANKI, UWARUNKOWANIA, INSTRUMENTY

Rozdział 1. Przesłanki wspierania inwestorów zagranicznych w świetle teorii i badań empirycznych

1.1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako forma internacjonalizacji przedsiębiorstw

1.1.1. Internacjonalizacja a zagraniczne inwestycje bezpośrednie – przegląd definicji

1.1.2. Motywy podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich

1.2. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę

1.2.1. Gospodarka kraju goszczącego

1.2.2. Gospodarka kraju pochodzenia

1.3. Determinanty wyboru lokalizacji

1.4. Uzasadnienie dla wspierania zagranicznych inwestycji bezpośrednich

Rozdział 2. Ramy prawne i organizacyjne wspierania zagranicznych inwestycji bezpośrednich

2.1. Reguły konkurencji Unii Europejskiej

2.1.1. Pomoc państwa versus pomoc publiczna

2.1.2. Klasyfikacja pomocy publicznej

2.1.3. Pomoc publiczna w świetle Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

2.1.4. Przesłanki pomocy publicznej

2.1.4.1. Przesłanki istnienia pomocy publicznej

2.1.4.2. Przesłanki niedozwolonej pomocy publicznej

2.1.5. Wyłączenia automatyczne i warunkowe

2.1.6. Wyłączenia grupowe oraz pomoc de minimis

2.2. Instytucje otoczenia biznesu

2.2.1. Pojęcie

2.2.2. Przykłady działań instytucji publicznych w kraju

2.2.3. Aktywność polskich przedstawicielstw za granicą

2.2.4. Polskie instytucje w rankingach międzynarodowych

Rozdział 3. Zachęty inwestycyjne w Polsce

3.1. Perspektywa zagranicznych inwestorów bezpośrednich wchodzących do Polski

3.1.1. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce

3.1.1.1. Warunki i formy wsparcia

3.1.1.2. Skutki funkcjonowania

3.1.1.3. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w specjalnych strefach ekonomicznych

3.1.1.4. Nowe zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

3.1.2. Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki

3.1.3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości i inne formy pomocy samorządów lokalnych

3.1.4. Centra badawczo-rozwojowe

3.1.5. Parki przemysłowe i technologiczne

3.2. Perspektywa zagranicznych inwestorów bezpośrednich wychodzących z Polski

3.2.1. Zachęty finansowe

3.2.1.1. Fundusz Ekspansji Zagranicznej

3.2.1.2. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej

3.2.2. Zachęty fiskalne

3.2.3. Instrumenty zmniejszające ryzyko

3.2.4. Instrumenty informacyjno-doradcze

CZĘŚĆ II. EMPIRYCZNA OCENA ZNACZENIA ZACHĘT DLA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH

Rozdział 4. Zachęty z perspektywy przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim

4.1. Zakres badania, metoda badawcza i dobór próby badawczej

4.2. Charakterystyka próby badawczej

4.3. Kapitał zagraniczny w przedsiębiorstwach

4.4. Aktywność eksportowa inwestorów zagranicznych

4.5. Aktywność importowa inwestorów zagranicznych

4.6. Konkurencyjne lokalizacje

4.7. Znaczenie instytucji dla wyboru lokalizacji

4.8. Przesłanki wyboru lokalizacji

4.8.1. Rozkład odpowiedzi i podstawowe statystyki opisowe

4.8.2. Ranking ogólny przesłanek wyboru lokalizacji

4.8.3. Zróżnicowanie przesłanek wyboru lokalizacji na podstawie rankingu ogólnego

4.8.4. Zróżnicowanie przesłanek wyboru lokalizacji na podstawie testu Manna-Whitneya

4.8.5. Rankingi szczegółowe przesłanek wyboru lokalizacji

4.9. Znaczenie zachęt dla wyboru lokalizacji

4.9.1. Ranking ogólny zachęt inwestycyjnych

4.9.2. Zróżnicowanie znaczenia zachęt inwestycyjnych na podstawie rankingu ogólnego

4.9.3. Zróżnicowanie znaczenia zachęt inwestycyjnych na podstawie testu Manna-Whitneya

4.9.4. Ranking szczegółowy zachęt inwestycyjnych

4.10. Specjalne strefy ekonomiczne

4.11. Znaczenie pomocy publicznej dla wyboru lokalizacji

4.12. Wsparcie po rozpoczęciu działalności (opieka poinwestycyjna)

Rozdział 5. Wykorzystanie pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym

5.1. Wartość i struktura pomocy publicznej

5.2. Przesłanki lokalizacji a wykorzystanie pomocy publicznej

5.3. Zachęty inwestycyjne a wykorzystanie pomocy publicznej

Rozdział 6. Zachęty z perspektywy polskich inwestorów bezpośrednich z województwa łódzkiego

6.1. Wielkość i struktura zagranicznych inwestycji bezpośrednich z województwa łódzkiego

6.2. Wykorzystanie pomocy publicznej przez polskich inwestorów bezpośrednich z województwa łódzkiego

6.3. Znaczenie zachęt dla podjęcia decyzji o inwestycji zagranicznej

6.3.1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw

6.3.2. Aktywność zagraniczna

6.3.3. Motywy ekspansji inwestycyjnej

6.3.4. Wykorzystanie zachęt inwestycyjnych

Zakończenie

Spis tabel

Spis rysunków

Bibliografia

Summary

Nota o Autorze

Załącznik 1. Kwestionariusz dla inwestorów zagranicznych

Załącznik 2. Kwestionariusz dla polskich inwestorów bezpośrednich z województwa łódzkiego

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »