Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne - Piotr Domaradzki

Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne

Piotr Domaradzki

22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-998-8
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 259
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest wartością dla każdego człowieka, zapewnia ciągłość biologiczną i społeczną oraz wpływa w kluczowy sposób na jakość życia dzieci. Jej znaczenie powoduje, że pomoc rodzinie, która nie jest w stanie sama pokonać trudności życiowych, jest zapisana jako obowiązek w ustawie o pomocy społecznej, a ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 2012 r. szczegółowo reguluje publiczne działania w tym obszarze.

Publikacja skierowana jest do asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej i pracowników socjalnych. Może być użyteczna dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz polityków lokalnych, a także edukatorów kształcących przyszłych pracowników zawodów pomocowych.

 

Autorami opracowania są: osoba mająca doświadczenie zawodowe w publicznej pomocy społecznej oraz nauczyciel akademicki zajmujący się kształceniem i szkoleniem pracowników socjalnych i polityków społecznych, będący autorem licznych publikacji dotyczących tej sfery działalności praktycznej.

Spis treści

Wstęp

Wprowadzenie. Przeobrażenia współczesnych rodzin a polityka rodzinna i pomoc społeczna

 

Część I. Wsparcie dziecka w rodzinie przeżywającej trudności

 

Rozdział 1. Etapy metodycznego działania asystenta rodziny. Jak praktycznie planować i realizować pracę z rodziną?

Rozdział 2. Plan pracy z rodziną – główne narzędzie asystenta

Rozdział 3. Jak formułować czytelną diagnozę? Zestawy pytań pomocniczych do poszczególnych dysfunkcji w rodzinie. przykładowe diagnozy

Rozdział 4. Zasady formułowania celów w planach pracy, przykładowe cele

Rozdział 5. Zasady planowania działań

Rozdział 6. Ocena okresowa i zasady jej formułowania

Aneks

Wypełniony plan pracy z rodziną

Wypełniona ocena planu pracy

Wzory narzędzi

 

Część II. Wsparcie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

 

Rozdział 1. Jak udokumentować realizację zadań ustawowych nałożonych na organizatora i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej?

Rozdział 2. Etapy metodycznego działania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Rozdział 3. Plan pomocy dziecku – główne narzędzie koordynatora. Omówienie wzoru narzędzia, pytania pomocnicze

Rozdział 4. Jak formułować czytelną diagnozę? Zestaw pytań pomocniczych. Przykładowe diagnozy

Rozdział 5. Zasady formułowania celów w planach pomocy. Przykładowe cele

Rozdział 6. Zasady planowania działań. Przykładowe plany działań

Rozdział 7. Ocena okresowa planu pomocy dziecku. pytania pomocnicze. Zasady formułowania ocen okresowych

Rozdział 8. Ocena okresowa rodziny. Wzór oceny, pytania pomocnicze. Sposób prowadzenia oceny

Rozdział 9. Program usamodzielnienia wychowanków. Wzór narzędzia, omówienie

 

Zakończenie

Aneks: wzory narzędzi

Wypełniony plan pomocy dziecku

Wypełniona ocena sytuacji dziecka

Karty Mapy Usamodzielnienia z pytaniami

Mapa Słowa kluczowe

Wzór budżetu ipU

Wzór karty Moje działania

Ocena samodzielności wychowanka

 

Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »