Wprowadzenie do logiki dla prawników - Oktawian Nawrot

Wprowadzenie do logiki dla prawników

Oktawian Nawrot

59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-372-8
Data wydania wrzesień 2020
Język: Polski
Liczba stron: 385
Rozmiar pliku: 6,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Wprowadzenie do logiki dla prawników to nowoczesny podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki. Obejmuje on najważniejsze zagadnienia z zakresu semiotyki logicznej, klasycznej logiki formalnej oraz ogólnej metodologii nauk, z podkreśleniem elementów szczególnie przydatnych w pracy myślowej prawnika.

Obok wspomnianych zagadnień czytelnik odnajdzie w książce omówienie takich kwestii jak:

  • interpretacja tekstów prawnych,
  • wnioskowania prawnicze,
  • problematyka wypowiedzi modalnych i deontycznych,
  • logika erotetyczna.

Adresaci:
Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji. Pomocny będzie również studentom kierunków humanistycznych i ekonomicznych, mających w programie studiów przedmiot logika lub ogólna metodologia nauk.

Spis treści

Wykaz skrótów 11

Wstęp 13

Rozdział I 21

Język jako system znaków 21

1. Język i jego rola w pracy prawnika 21

2. Znak, oznaka, ślad 28

3. Reguły semantyczne 32

4. Kategorie syntaktyczne 37

5. Analiza syntaktyczna 42

6. Funkcje semiotyczne języka 48

Pytania i zadania kontrolne 52

Rozdział II 56

Nazwy 56

1. Nazwy i ich desygnaty 56

2. Nazwy proste i złożone 58

3. Nazwy konkretne i abstrakcyjne 58

4. Nazwy indywidualne i generalne 60

5. Zakres i treść nazwy 62

6. Role znaczeniowe nazw 66

7. Nazwy zbiorowe i niezbiorowe 67

8. Nazwy ostre a nazwy wyraźne 69

9. Stosunki między zakresami nazw 73

10. Klasyfikowanie nazw i określanie stosunków między ich zakresami 78

Pytania i zadania kontrolne 83

Rozdział III 86

Definicje 86

1. Istota definicji 86

2. Funkcje definicji 87

3. Budowa definicji 91

4. Błędy w definiowaniu 97

8 Spis treści

5. Definicje w tekstach prawnych 99

Pytania i zadania kontrolne 103

Rozdział IV 105

Podział logiczny 105

1. Istota podziału logicznego 105

2. Warunki poprawności podziału logicznego 106

3. Zasada podziału 107

4. Klasyfikacja 110

5. Typologia i partycja 112

Pytania i zadania kontrolne 113

Rozdział V 115

Klasyczny rachunek zdań i jego język 115

1. Rachunek zdań 115

2. Zdanie i jego wartość logiczna 118

3. Funktory ekstensjonalne 128

4. Wzajemne definiowanie funktorów ekstensjonalnych 142

5. Budowanie logicznych schematów zdaniowych 144

Pytania i zadania kontrolne 151

Rozdział VI 154

Tautologie klasycznego rachunku zdań 154

1. Rodzaje schematów zdaniowych 154

2. Metoda zero-jedynkowa 156

3. Skrócona metoda zero-jedynkowa 165

Pytania i zadania kontrolne 174

Rozdział VII 176

System dedukcji naturalnej klasycznego rachunku zdań 176

1. Reguły wnioskowania a reguły dowodzenia 176

2. Kodeks reguł wnioskowania dla rachunku zdań 177

3. Posługiwanie się kodeksem reguł wnioskowania dla rachunku zdań 189

4. Reguły tworzenia dowodów 194

5. Słynne schematy tautologiczne 202

Pytania i zadania kontrolne 212

Rozdział VIII 219

Sylogistyka 219

1. Zdania kategoryczne 219

2. Kwadrat logiczny 223

3. Prawa konwersji 229

4. Prawa obwersji 231

5. Sylogizm kategoryczny 234

6. Sylogizm prawniczy 255

Pytania i zadania kontrolne 258

Spis treści 9

Rozdział IX 261

Rozumowanie 261

1. Wnioskowanie 261

2. Dedukcja i dowodzenie 270

3. Indukcja enumeracyjna 271

4. Indukcja eliminacyjna 276

5. Sprawdzanie 279

6. Wyjaśnianie 281

7. Wnioskowanie przez analogię 283

8. Wnioskowania prawnicze i inne rozumowania wykorzystywane w pracy prawnika 285

Pytania i zadania kontrolne 295

Rozdział X 298

Relacje 298

1. Pojęcie relacji 298

2. Terminologia i symbolika teorii relacji 299

3. Formalne własności relacji dwuczłonowych 301

4. Relacja porządkująca i relacja równościowa 305

Pytania i zadania kontrolne 307

Rozdział XI 309

Wypowiedzi modalne 309

1. Pojęcie wypowiedzi modalnej 309

2. Konieczność i możliwość 310

3. Związki pomiędzy zdaniami asertorycznymi, apodyktycznymi i problematycznymi 315

4. Modalności deontyczne 318

Pytania i zadania kontrolne 322

Rozdział XII 323

Elementy logiki erotetycznej 323

1. Wypowiedzi pytajne 323

2. Podział pytań 325

3. Założenie pytania 327

4. Odpowiedzi 329

Pytania i zadania kontrolne 331

Rozdział XIII 333

Przed egzaminem 333

1. Zadania 333

I. Analiza syntaktyczna 333

II. Klasyfikowanie nazw 334

III. Stosunki między zakresami nazw 335

IV. Definicje i podział logiczny 337

V. Schematy zdań 338

VI. Metoda zero-jedynkowa i skrócona metoda zero-jedynkowa 339

VII. Kodeks reguł wnioskowania dla rachunku zdań i dowody 340

VIII. Zdania kategoryczne i sylogizmy 341

10 Spis treści

IX. Klasyfikacja rozumowań 342

X. Relacje, wypowiedzi modalne i logika erotetyczna 344

2. Odpowiedzi do zadań 347

I. Analiza syntaktyczna 347

II. Klasyfikowanie nazw 348

III. Stosunki między zakresami nazw 349

IV. Definicje i podział logiczny 351

V. Schematy zdań 354

VI. Metoda zero-jedynkowa i skrócona metoda zero-jedynkowa 355

VII. Kodeks reguł wnioskowania dla rachunku zdań i dowody 360

VIII. Zdania kategoryczne i sylogizmy 366

IX. Klasyfikacja rozumowań 368

X. Relacje, wypowiedzi modalne i logika erotetyczna 368

Bibliografia 369

Indeks rzeczowy 373

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »