Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw - Robert Wolański

Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw

Robert Wolański

110,12 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-6027-2
Data wydania 24 maja 2013
Język: Polski
Liczba stron: 630
Rozmiar pliku: 5,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,12 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Prezentowana rozprawa przedstawia badania poświęcone oddziaływaniu otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród elementów tego otoczenia analizą objęto głównie ich trzy rodzaje:
 • obciążenia publicznoprawne, które uszczuplają środki własne przedsiębiorstwa, np. podatki, składki z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych,
 • instrumenty zabezpieczające finansowo przedsiębiorstwo przed negatywnymi skutkami zdarzeń wynikających z prowadzonej działalności - ubezpieczenia gospodarcze,
 • źródła kapitału obcego, który może być wykorzystany do finansowania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 • W monografii dokonano powyższej analizy zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i w świetle badań empirycznych oraz zaprezentowano modele pozwalające hierarchicznie uporządkować, porównać i ocenić wpływ, jaki wywierają poszczególne instrumenty.

  Spis treści

  Wstęp 9
  Rozdział 1. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich otoczenie finansowe 19
  1.1. Pojęcie, cechy i rola małych i średnich przedsiębiorstw 19
  1.2. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 29
  1.3. Otoczenie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw 42
  Rozdział 2. Oddziaływanie zewnętrznych źródeł finansowania oraz ubezpieczeń na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 64
  2.1. Stopień wykorzystania poszczególnych źródeł finansowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa 64
  2.2. Znaczenie kredytu dla konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 68
  2.3. Poręczenia kredytowe i pożyczki z sektora pozabankowego w kontekście konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 97
  2.4. Znaczenie leasingu dla konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 125
  2.5. Środki z funduszy venture capital a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 140
  2.6. Emisja akcji i obligacji na rynku giełdowym i pozagiełdowym a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 154
  2.7. Znaczenie faktoringu dla konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 164
  2.8. Ubezpieczenia gospodarcze jako zabezpieczenie sytuacji finansowej małych i średnich przedsiębiorstw 178
  Rozdział 3. Środki budżetowe i środki z Unii Europejskiej w kontekście konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 195
  3.1. Środki budżetowe a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 195
  3.2. Środki z Unii Europejskiej pod kątem konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 218
  Rozdział 4. Obciążenia publicznoprawne małych i średnich przedsiębiorstw a ich konkurencyjność 243
  4.1. Istota obciążeń publicznoprawnych w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw 243
  4.2. Polityka państwa w zakresie obciążeń publicznoprawnych w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw 244
  4.3. Polityka podatkowa w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw 246
  4.4. Polityka w zakresie ubezpieczeń społecznych w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw 277
  4.5. Polityka w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw 280
  4.6. Inne obciążenia publicznoprawne a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 281
  4.7. Ogólna ocena obciążeń publicznoprawnych pod kątem konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 283
  4.8. Wpływ obciążeń publicznoprawnych na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle stosowania tych świadczeń przez niewielkie podmioty 286
  4.9. Obciążenia publicznoprawne a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań opinii niewielkich podmiotów 312
  Rozdział 5. Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych 313
  5.1. Oddziaływanie otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań przedsiębiorstw 313
  5.2. Oddziaływanie otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań instytucji z ich otoczenia finansowego 373
  5.3. Oddziaływanie otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań empirycznych - analiza ogólna, podsumowanie, wnioski 418
  Rozdział 6. Oddziaływanie otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań teoretycznych 453
  6.1. Założenia dokonania oceny teoretycznej wpływu otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 453
  6.2. Ocena wpływu otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań teoretycznych 454
  6.3. Model teoretyczny wpływu otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 465
  6.4. Porównanie modelu teoretycznego z modelem empirycznym 490
  Zakończenie 493
  Spis literatury 497
  Spis tabel 509
  Spis rysunków 515
  Spis wykresów 516
  Załączniki
  1. Kwestionariusz badania przeprowadzonego wśród małych i średnich przedsiębiorstw 523
  2. Kwestionariusze do badania instytucji z otoczenia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw 567
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »