Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Starożytności do Monteskiusza - Olgierd Górecki

Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Starożytności do Monteskiusza

Olgierd Górecki

29,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-181-2
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 449
Rozmiar pliku: 5,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
29,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Trzytomowa monografia stanowi kompleksowe opracowanie kategorii wolności, jaką posługiwali się w doktrynach polityczno-prawnych przedstawiciele zachodniego kręgu cywilizacyjnego od czasów antycznych aż do współczesności. W prezentowanej publikacji omówiono koncepcje myślicieli starożytnych (Platona, Arystotelesa, stoików, Cycerona, św. Augustyna), założenia chrześcijańskich filozofów średniowiecza (św. Tomasza, Wiliama z Ockham), a także najwybitniejsze teorie renesansu (Machiavellego, utopii renesansowych, reformacji, szkoły z Salamanki). Ukazano też polską renesansową myśl polityczną – przynoszącą odrodzenie antycznej tradycji, wyrażającą się zarówno w traktatach z zakresu dyskursu republikańskiego XVI wieku, jak i w rozwiniętej formie u Andrzeja Maksymiliana Fredry. Ponadto w monografii znajdują się interpretacje założeń Tomasza Hobbesa, Algernona Sidneya, Johna Locke’a oraz studium myśli Monteskiusza z omówieniem teorii podziału władzy, a w szczególności trójpodziału władzy z perspektywy konstytucjonalizmu.

Przegląd zaprezentowanych stanowisk pozwala dostrzec skalę rozbieżności w postrzeganiu pojęcia wolności nie tylko w różnych epokach, lecz także pomiędzy reprezentantami głównych doktryn politycznych. Bogactwo przywołanych koncepcji wskazuje jednoznacznie na interdyscyplinarną specyfikę badania kategorii wolności. Ukazanie spektrum ich różnorodności przez pryzmat analizy naukowej wydaje się więc niezbędnym fundamentem umożliwiającym kompleksowe i wielopoziomowe zrozumienie idei wolności.

Spis treści

 

Od Redaktora 7

Olgierd Górecki – Wprowadzenie. Stan badań nad kategorią wolności w literaturze przedmiotu 9

Michał Bizoń – Powstanie i znaczenia pojęcia wolności w Grecji. Platon i ἐλεύθερία. Arystoteles i ἐλεύθερία 27

Janina Gajda-Krynicka – Paradoks wolności w filozofii stoickiej 67

Romuald Piekarski – Mówca – myśliciel – pisarz humanista, czyli Cyceron o wolności 99

Jacek Salij OP – Wolność w refleksji św. Augustyna 137

Artur Andrzejuk – Wolność w doktrynie Tomasza z Akwinu 149

Jakub Skomiał – Wolność w poglądach Williama z Ockham 171

Romuald Piekarski – Główne znaczenia wolności w myśli Niccolò Machiavellego 207

Dawid Nowakowski – Czy wolność jest do szczęścia potrzebna? Wolność w renesansowych utopiach 239

Tomasz Szczech – Wolność w myśli reformacji 263

Bogdan Szlachta – Wolność w refleksji przedstawicieli szkoły z Salamanki 277

Dorota Pietrzyk-Reeves – Civitas libera. Wolność w koncepcjach republikańskich XVI wieku 299

Iwona Barwicka-Tylek – Tomasz Hobbes: od wolności do posłuszeństwa – od posłuszeństwa do wolności 327

Marek Tracz-Tryniecki – Wolność w pismach Andrzeja Maksymiliana Fredry 347

Jacek Malczewski – W pogoni za wolnością: przypadki Algernona Sidneya 369

Zbigniew Rau – Czy wolność Johna Locke’a jest naszą wolnością? 399

Andrzej Sylwestrzak – Liberalizm Monteskiusza i konstytucjonalizm polski 415

Noty biograficzne autorów 443

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »