Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Nietzschego do współczesności - Olgierd Górecki

Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Nietzschego do współczesności

Olgierd Górecki

29,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-189-8
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 549
Rozmiar pliku: 6,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
29,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

 

Trzytomowa monografia stanowi kompleksowe opracowanie kategorii wolności, jaką posługiwali się w doktrynach polityczno-prawnych przedstawiciele zachodniego kręgu cywilizacyjnego od czasów starożytnych aż do współczesności. Tom trzeci zawiera analizy myśli politycznej od końca XIX wieku do dziś. Przedstawiono w nim koncepcje Fryderyka Nietzschego, Włodzimierza Lenina i Lwa Trockiego, a także interpretacje różnorodnych aspektów wolności w założeniach hiszpańskiej myśli tradycjonalistycznej (karlistowskiej), niemieckich konserwatystów rewolucyjnych oraz w doktrynie narodowego socjalizmu. W publikacji znajdują się również opracowania dotyczące myśli liberalizmu (Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Milton Friedman, Isaiah Berlin, James M. Buchanan, John Rawls i Ronald Dworkin), socjalizmu (historia i idee Praskiej Wiosny, ruch Nowej Lewicy), katolickiej nauki społecznej (Jan Paweł II), libertarianizmu (Robert Nozick), republikanizmu (Quentin Skinner), feminizmu i komunitarianizmu. Ponadto zamieszczono tu przekrojowe studium na temat znaczenia pojęcia wolności we współczesnej demokracji oraz dwa artykuły poświęcone metodologii i typologii kategorii wolności.

Przegląd zaprezentowanych stanowisk pozwala dostrzec skalę rozbieżności w postrzeganiu pojęcia wolności nie tylko w różnych epokach, lecz także pomiędzy reprezentantami głównych doktryn politycznych. Bogactwo przywołanych koncepcji wskazuje jednoznacznie na interdyscyplinarną specyfikę badania kategorii wolności. Ukazanie spektrum ich różnorodności przez pryzmat analizy naukowej wydaje się więc niezbędnym fundamentem umożliwiającym kompleksowe i wielopoziomowe zrozumienie idei wolności.

Spis treści

 

Marta Baranowska – Wola mocy a wolność w filozofii Fryderyka Nietzschego 7

Adam Bosiacki – Antynomie wolności w teorii i praktyce doktryny Władimira Lenina 31

Paweł Sydor – Świadomość konieczności czy konieczność świadomości. Wolność według Lwa Trockiego 49

Jacek Bartyzel – Wolności konkretne i wolność chrześcijańska w hiszpańskiej myśli tradycjonalistycznej (karlistowskiej) 61

Marek Maciejewski – O wolne i wielkie Niemcy. Rewolucyjnych konserwatystów idee Rzeszy Niemieckiej (do 1933 r.) 83

Maria Zmierczak – Pojmowanie wolności w doktrynie narodowego socjalizmu 107

Jan Kłos – Wolność w myśli Ludwiga von Misesa 121

Miłowit Kuniński – Wolność w filozofii Friedricha Augusta von Hayeka 149

Piotr Ptak – Wolność w poglądach Miltona Friedmana 185

Beata Polanowska-Sygulska – Doktryna wolności Isaiaha Berlina 217

Katarzyna Metelska-Szaniawska – Koncepcja wolności w ekonomii konstytucyjnej Jamesa M. Buchanana 245

Elżbieta Jung – Wolność jako główny postulat feminizmu 265

Agnieszka Walecka-Rynduch – Pojęcie wolności w ruchu Nowej Lewicy 293

Lech Dubel, Marcin Niemczyk – „Upojeni wolnością”. Historia i idee Praskiej Wiosny jako próba wdrożenia socjalizmu z ludzką twarzą 325

Michał Rupniewski – Wolność w filozofii politycznej Johna Rawlsa 351

Magdalena Modrzejewska – Koncepcja wolności w myśli Roberta Nozicka – w poszukiwaniu aksjologicznych podstaw systemu polityczno-prawnego 379

Jerzy Zajadło – Testament Ronalda Dworkina 399

Ilona Balcerczyk – Filary wolności. Aksjologiczny wymiar wolności w myśli Jana Pawła II 423

Adam Chmielewski – Komunitaryzm: poszukiwanie warunków wolności 443

Jacek Malczewski – Republikańska teoria wolności obywatelskiej w ujęciu Quentina Skinnera 465

Stanisław Filipowicz – Wolność we współczesnej demokracji 475

Olgierd Górecki – Granice wolności jednostki – problemy metodologiczne i klasyfikacja pojęcia 499

Olgierd Górecki – Typologia granic wolności jednostki w doktrynach polityczno-prawnych 515

Noty biograficzne autorów 537

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »