Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym - Dariusz Górecki

Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym

Dariusz Górecki

27,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-446-2
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 281
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
27,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

 

Prezentowana książka poświęcona jest problematyce rządu w Polsce i na Litwie. We współczesnej polskiej literaturze prawnokonstytucyjnej badania porównawcze dotyczące tej tematyki w obu państwach poruszane są sporadycznie. Publikacja jest owocem współpracy nawiązanej przez pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego z pracownikami Katedry Prawa Publicznego Uniwersytetu Wileńskiego. W wyniku tego współdziałania ukazały się dotąd trzy monografie: Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego, Łódź 2015; Lietuvos ir Lenkijos konstitucinės teisės aktualijos: Parlamentas (Aktualia litewskiego i polskiego prawa konstytucyjnego: parlament), Vilnius 2016 oraz Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym, Łódź 2017.

Prof. zw. dr hab. Dariusz Górecki

Spis treści

 

Dariusz Górecki – Wstęp 7

Dariusz Górecki – Pratarmė 9

Robert K. Adamczewski – Minister sprawiedliwości jako organ nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi 11

Anna Chmielarz-Grochal – Rola Rady Ministrów w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 31

Aldona Domańska – Odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów 51

Dariusz Górecki – Rada Gabinetowa w Polsce 65

Agnė Juškevičiūtė-Vilienė – Dokonywana przez Rząd Republiki Litewskiej reforma przedsiębiorstw zarządzanych przez państwo 85

Ryszard P. Krawczyk – Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad samorządem terytorialnym 107

Anna Michalak – Rządowy proces legislacyjny – uwagi na tle praktyki legislacyjnej lat 2015–2018 121

Anna Rakowska-Trela – Powoływanie Rady Ministrów w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. 137

Egidijus Šileikis – Podstawy statusu Rządu Litwy i aktualności konstytucyjne z lat 2016–2018 151

Haroldas Šinkūnas – Odpowiedzialność materialna ministrów na Litwie 199

Konrad Składowski – Wiceprezes Rady Ministrów w polskiej regulacji konstytucyjnej i praktyce politycznej 215

Krzysztof Skotnicki – Rządowe Centrum Legislacji 229

Vaidotas A. Vaičaitis – Porównanie statusu konstytucyjnego rządu w Polsce i na Litwie w kontekście semiprezydenckiej formy rządów 243

Tatiana Wrocławska – Rada Dialogu Społecznego jako platforma współpracy rządu oraz strony społecznej 261

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »